JBL veiligheidsgegevensbladen voor iedereen toegankelijk

Het ligt in de natuur van de mens dat producten soms per ongeluk verkeerd worden toegepast of door kinderen worden opgegeten of gedronken. Eigenlijk zou dit niet mogen gebeuren, maar het gebeurt helaas toch zo nu en dan.

Om in een dergelijk geval onmiddellijk goed te kunnen reageren, zijn er voor "gevaarlijke" producten zogenoemde veiligheidsgegevensbladen, die JBL voor ieder product op de website ter inzage beschikbaar stelt.

Wanneer u een product op de JBL homepage aanklikt, vindt u rechts een vaantje "meer informatie". Daar is o.a. het veiligheidsgegevensblad van het gezochte product afgebeeld. Wie bv. JBL pH-Minus per ongeluk verkeerd heeft toegepast, vindt daar een noodgevalnummer, de samenstelling en de te nemen EHBO maatregelen. Indien het product brandbaar (dit geldt overigens niet voor JBL pH-Minus) kunt u hier lezen hoe een eventuele brand bestreden moet worden.

Verder vindt u hier informatie over het deponeren van het product, eventuele transportvoorschriften, de giftigheid, fysikalische en chemische eigenschappen, het dragen van beschermende kleding enz. Veiligheid gaat nu eenmaal voor!

© 26.06.2012 JBL GmbH & Co. KG