Het nieuwste en beste geneesmiddelenassortiment dat het JBL productaanbod ooit heeft gekend

De resultaten van recent ichthyologisch onderzoek (de viskunde betreffend) zijn voor ons aanleiding geweest het gehele assortiment zonder recept verkrijgbare geneesmiddelen van JBL grondig te herzien. Wat er uit de bus is gekomen maakt specialisten en "normale" aquarianen laaiend enthusiast: met maar enkele uitzonderingen, bv. vistuberculose of buikwaterzucht (de laatst genoemde ziekte is een systemische aandoening), kunnen de meeste bij aquariumvissen voorkomende visziektes met het nieuwe JBL geneesmiddelenprogramma veilig en met succes behandeld worden!

De nieuwe literaanduidingen, die deeluitmaken van de naam van het JBL geneesmiddel, bv. JBL Punktol Plus 125 en JBL Punktol Plus 250 , laten meteen duidelijk zien dat de verpakkingsgrootte voldoende is voor een volledige behandelingscyklus met de noodzakelijke herhalingen voor aquaria tot 125, resp. 250, liter. Bovendien wordt het maximale gebruiksspectrum voor EEN ENKELE behandeling aangegeven, bv. 1000 of 2000 liter. Het voornaamste is evenwel het geringere gebruiksspectrum voor de complete behandeling, bijvoorbeeld bij een besmetting met ectoparasieten, waarbij de behandeling wegens de levenscyklussen meermaals herhaald moet worden!

Geheel nieuw is JBL Fungol Plus 250 een twee-componenten geneesmiddel ter behandeling van schimmelziektes in zoetwateraquaria. Component 1 is een beproefd middel ter bestrijding van de primaire ziekte (met een tweede, nieuwe werkzame stof), component 2 dient de nabehandeling van de in veel gevallen optredende secundaire bacteriële infectie van de huidlaesies.

In totaal biedt JBL tien verschillende, zonder recept verkrijgbare geneesmiddelen op de duitse markt aan ( JBL Furanol Plus 250 alleen voor de export). Koper is alleen in JBL Oodinol Plus 250 aanwezig, omdat oodinium verwekkers tot de dinoflagellaten behoren, die alleen met koper met succes te bestrijden zijn.

Raadpleeg de bijsluiter voor wat betreft risico's en bijwerkingen en/of vraag uw dierenarts of apotheker.

© 20.12.2012 JBL GmbH & Co. KG