JBL film laat plotselinge sterke daling van de zuurtegraad zien

Omdat veel aquarianen en vijvereigenaars niet echt begrijpen hoe belangrijk de carbonaathardheid is en hoe deze de pH waarde buffert, heeft JBL een filmpje met ondertitels gemaakt en op de JBL website en in YouTube geplaatst.

Aan de hand van een eenvoudig experiment laat de film zien hoe de pH van zacht water door toevoeging van een enkele druppel zuur instort. Daarna wordt het water met carbonaathardheid in de vorm van JBL AquaDur verrijkt en worden opnieuw zuurdruppels toegevoegd. Nu is duidelijk te zien dat de pH niet meer instort maar stabiel blijft.

Iedere verkoper van een dierenwinkel, aquariaan en vijvereigenaar kan dit experiment in een paar minuten zelf doen en zó begrijpen hoe de carbonaathardheid werkt.

Meer ... JBL AquaDur

© 05.03.2013 JBL GmbH & Co. KG