Fosfaat, de ultieme boosdoener of fosfaatreducerende voeding voor helder water?

Daar fosfaten een belangrijke rol spelen bij de groei van algen hebben zij een vijandig imago. Dit is echter niet corect, daar fosfor in de vorm van fosfaten, voor alle organismen belangrijk is aangezien fosfaten een centrale rol in de gezamelijke energiestofwisseling hebben. Concreet: zonder fosfaten was er geen leven op aarde.

Laat u zich derhalve niet door reclameslogans als: "fosfaatreducerende voeding voor helder water" verleiden. Wat betekent dit eigenlijk precies?

Of, de vis moet meer eten, om aan zijn fosfaatbehoefte te voldoen, waardoor de overige afvalproducten hoger uit gaan vallen daar de vis die niet verwerken kan. Of, de vis heeft constante honger, tot hij tenslotte verhongerd. Dan is het beter om de voeding direct aan te passen.

© 16.05.2013 JBL GmbH & Co. KG