JBL is écht cool

Zomer en warmte zijn heerlijk, maar niet voor aquaria! JBL biedt uitkomst met een koelconcept.

In warme landen, maar ook in koelere landen in de zomertijd, kan het tot watertemperaturen van meer dan 29°C komen. Dan wordt het voor veel vissoorten en, voor alles, voor de waterplanten problematisch. IJsblokjes en icepacks in het aquarium zijn niet echt een bevredigende oplossing. JBL gebruikt het fysieke effect van verdampingskoelte om de hoge watertemperatuur te laten dalen. De JBL Cooler bestaat uit ventilatoren, die zo bevestigd worden dat zij een luchtstroom over het wateroppervlakte blazen. Hierdoor stijgt de waterverdamping die tot een verdampingskoeling leidt. Door verdampingskoeling is het mogelijk de watertemperatuur met 2-4°C te laten dalen. Het verdampte water mag NIET met leidingwater worden aangevuld, daar dit het mineralengehalte (gezamelijke hardheid) van het water verhoogt. Beter geschikt is water uit een omgekeerd osmose-systeem Osmose 120 of gedestilleerd water. De JBL Cooler is beschikbaar in drie afmetingen, die compleet met houder voor aquaria van 60 tot 300 l leverbaar zijn.

Koeling onder controle: JBL biedt ook een controle-apparaat met temperatuursensor (JBL CoolControl) voor de JBL Cooler aan, dat de Cooler uitschakelt als de ingestelde temperatuur bereikt is. Via het draairad wordt de maximumtemperatuur ingesteld en de stuurkabel in de Cooler gestoken. Wordt de vooraf ingestelde temperatuur overschreden schakelt de CoolControl de ventilator aan. Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur schakelt hij weer uit. De JBL Cooler 100 en het JBL CoolControl zijn effectieve en goedkope alternatieven voor dure koelaggregaten, als een temperatuurdaling van circa 4°C voldoet en het aquarium maximaal 300 liter inhoud heeft.

© 28.05.2013 JBL GmbH & Co. KG