Tot wanneer wordt „wintervoer“ in de vijver gevoerd?

In tegenstelling tot eerdere aannames, dat bij lage temperaturen (< 15°C) vissen niet dienen te worden gevoerd, kan heden ten dage zonder twijfel bevestigd worden, dat vijvervissen een duidelijke voedingsbehoefte hebben zolang ze actief zijn, dus rondzwemmen. Pas bij temperaturen onder de 5°C, kunt u ophouden met voeren.

Belangrijk is het, de energietoevoer aan de lage temperaturen aan te passen. Om deze reden is aan te raden bij temperaturen onder de 15°C een speciaal voer voor lage temperaturen zoals JBL Koi Energil midi gevoerd worden. Dit voer bezit een aangepaste proteïne-vetverhouding tegen het "zomervoer": het proteïnegehalte is teruggebracht naar 19%, daar niet de groei maar alleen de energiestofwisseling ondersteunt dient te worden. Met een proteïne-vetverhouding van 1.36:1 bezit JBL Koi Energil een twee keer zo hoog energiegehalte dan een "normaal" zomervoer met een proteïne-vetverhouding van 1:4. De metaboliseerbare energie stijgt van 0,46 MJ/kg JBL Koi maxi , naar 0,86 MJ/kg met X JBL Koi Energil maxi ! Iedereen die wil dat de vijvervissen veilig door het koude seizoen komen dient zich absoluut met thema wintervoer bezig te houden.

© 14.01.2015 JBL GmbH & Co. KG