Zijn watertesten ook te gebruiken bij lage temperaturen?

Ja, JBL watertesten zijn ook te gebruiken bij lage temperaturen. De afwijkingen die veroorzaakt worden door de temperatuur zijn zo gering, dat ze binnen de normale meettolerantie liggen en om deze reden niet relevant zijn. Laat uw JBL watertesten echter niet achter bij de vijver waar ze kunnen bevriezen. Een vorst-resistentietest die is uitgevoerd o de JBL watertesten heeft aangetoond dat de KH en nitriettest na bevriezing te lage waarden aangeeft. Alle andere testen functioneerden nog correct na ontdooiing. Wat belangrijk is bij het uitvoeren van de testen is dat de genoemde tijden die in acht moeten worden genomen ook daadwerkelijk in acht worden genomen teneinde de kleuren te vergelijken aangezien de wachttijd bij lage temperaturen wat langer is! En wacht u alstublieft niet te lang tussen het nemen van een watermonster en het testen van dit monster: zuurstof- en pH-waarde veranderen gedurende de wachttijd.

En denk eraan: de oorzaak van het algenprobleem van de komende zomer ligt in vandaag!

De winterperiode is een goede tijd om de condities van de vijver in te stellen zonder algenproblemen: de algenbevorderende fosfaten (PO4) maken zich in de winter los van de sterven planten / algen, en ook voor een deel uit de vijverslib. Het hoopt zich in het water op en kan daardoor worden gedetecteerd. Nu is het ideale moment om fosfaat te binden met bijv. JBL PhosEx Pond Filter of JBL PhosEx Pond Direct , om zo de algen hun basisvoeding in het komende voorjaar te ontnemen.

© 14.01.2015 JBL GmbH & Co. KG