Geen vrije verkoop van het worminfectiemiddel praziquantel meer mogelijk

JBL informeert: Op 29.12.2017 levert JBL voor de laatste keer in Duitsland de beide JBL geneesmiddelen (JBL Gyrodol Plus en JBL GyroPond Plus) met de werkende stof praziquantel. Dankzij een wetswijziging mogen vakhandelaren medicijnen met deze werkende stof nog leegverkopen tot 28.02.2018. Hierna eindigt de vrije verkoop van deze werkende stof en praziquantelhoudende geneesmiddelen mogen niet meer in de schappen te vinden zijn.

Dierenartsen mogen de werkende stof voorschrijven als voorheen. Praziquantel wordt ingezet tegen lintwormen (cestoda), platwormen (trematoda), kiemwormen (trematoda) en zuigwormen (trematoda). Tegen kiem- en zuigwormen (dactylogyrus & gyrodactylus) is als alternatief middel JBL Aradol Plus te gebruiken. De nieuwe JBL planariaval (PlaCollect) helpt tegen platwormen zonder medicijngebruik. Alleen voor lintwormen en trematoden zijn op dit moment alleen door de dierenarts voorgeschreven producten beschikbaar.

Het einde van de vrije verkoop heeft betrekking op: Duitsland, Oostenrijk, België, Italië, Polen, Roemenië en Zweden.

© 13.12.2017 JBL GmbH & Co. KG