JBL ProFlora pH Control
Meet- en besturingscomputer voor CO2-/ pH-waarde in aquaria.

Voor dit product is een opvolger beschikbaar:
ProFlora pH-Control Touch
 • Bevordering van de plantengroei en vitale vissen: Meet- en besturingscomputer voor een exacte berekening en besturing van de optimale pH-waarde in aquaria.
 • Eenvoudige bevestiging en bediening: Permanente wandmontage middels (afneembare) ondersteuning. Meting door afzonderlijk verkrijgbare pH-elektrode (ca. eenmaal per jaar vervangen).
 • Digitale meet- en besturingstechniek: Grafisch display, directe gebruikersbegeleiding, separate sensoren voor pH en temperatuur, precisie magneetventiel ter controle van het aantal bellen.
 • Automatische regulering: Herkenning van de ingestelde en daadwerkelijke pH-waarde. Automatische berekening en toevoer van de benodigde hoeveelheid CO2. Alarmfunctie.
 • Inhoud: Computer ProFlora pHControl incl. wandbevestiging, stroomkabel, temperatuursensor, bufferoplossing pH7/ pH4, bewaar-/ revitaliseringsoplossing, gedestilleerd water, test t.b.v. de carbonaathardheid, cuvetten voor kalibratie. 4 jaar garantie.
Meer informatie
Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW
Bij uw vakhandel verkrijgbaar.
speciaalzaak In uw omgeving
Dit artikel vindt u bij uw online shop en vakhandel
Productinformatie

Gezonde vissen door optimale pH-waarde
De pH-waarde bepaald de zuurtegraad van het water. Om de gezondheid van vissen en planten te kunnen garanderen moet de pH-waarde dus voortdurend gecontroleerd en, indien nodig, aangepast worden. De juiste pH-waarde hangt af van de visbezetting van het aquarium. Een onjuiste pH-waarde kan stress en ziekte veroorzaken.

Technische informatie:
- Precisie magneetventiel;
- Gescheiden sensoren voor pH-waarde + temperatuur;
- Modern display;
- Sensortest na elke kalibratie;
- Foutmelding bij onjuiste kalibratie;
- Permanente weergave van: pH is/moet zijn, sensorspanning, temperatuur, kalibratieherinnering in dagen/uren, ventielstatus en nauwkeurigheid van de meting;
- Benodigde instelling: vrij verkiesbaar of automatisch berekend door "auto pH";
- Automatisch temperatuurcompensatie bij meting + kalibratie;
- Hysterese vrij verkiesbaar (bovenste en onderste afwijking van wisselpunt);
- Wachtwoord beveiliging;
- Alarmfunctie pH (reikwijdte alarm);
- Alarmfunctie temperatuur (reikwijdte- en doelalarm);
- Ventielstatus verkiesbaar;
- Taalkeuze: D/ BG/ F/ NL/ I/ DK/ E/ P;
- Reset functie.

Universele stekker past op alle gangbare wereldwijde netspanningen. Elektrode wordt afzonderlijk verkocht zodat de klant ten alle tijde een recentelijk geproduceerde elektrode ontvangt. De elektrode moet minimaal eenmaal per jaar gewisseld worden.

Details

JBL ProFlora pH Control

Art.nr.:
6341800
EAN-code:
4014162634184
Volume verpakking:
10.400 l
Gewicht bruto:
1790.000 g
Gewicht netto:
1328 g
De factor van het gewicht:
1000
Afmetingen (l/h/b):
80/382/340 mm

Technische gegevens

FAQ
Hoe herkent de JBL pH-Control een „slechte“ sensor?

De pH-sensor stuurt een spanning naar het meetapparaat, dat de spanning in de pH-waarde omrekent.
Deze spanning is gedurende de levensduur van de sensor NIET constant! Derhalve moet de sensor regelmatig worden gekalibreerd. Op deze wijze wordt de leeftijdsgebonden verandering van spanning van de sensor aan het apparaat medegedeeld en kan deze weer betrouwbare waarden aangeven.
De kalibratie wordt uitgevoerd bij pH 7 en pH 4.
Een nieuwe sensor stuurt bij pH 7 een spanning van 0 mV +/- enkele mV naar het meetapparaat. Hoe meer de spanning bij pH 7 afwijkt van 0 (+ of -), des te ouder is de sensor. Bij een afwijking van meer dan +40 of -40 mV wijst het apparaat de sensor af.
De foutmelding OFFSET verschijnt.
LET OP! Dezelfde foutmelding verschijnt ook als u per vergissing eerst met 4 kalibreert !!
Bij pH 4, stuurt de sensor een spanning van ongeveer 186 mV (bij 7 was dat 0 mV). Dat wil zeggen dat tussen de afzonderlijke pH stappen (4-5, 5-6 en 6-7) elk ongeveer 62 mV verschil zit. Hoe kleiner deze afstand is, hoe ouder de sensor. Bij een verschil van onder ca. 30 mV, wijst het apparaat de sensor af.
De foutmelding DELTAV verschijnt.
LET OP! Dezelfde foutmelding verschijnt ook als u per vergissing twee keer met 7 kalibreert!!

BELANGRIJK: Door een langdurige opslag in de bewaarvloeistof (meerdere dagen) kunnen afgewezen sensoren vaak weer 'acceptabel' worden gemaakt!

Waarom toont de controller constant een te hoge of te lage pH-waarde? De sensor is nieuw, kan het zijn dat de kalibratie niet werkt?

Vermoedelijk is de oorzaak heel eenvoudig te achterhalen. De beschermkap van de pH-sensor moet voor het inbrengen in het aquarium / de kalibratie verwijdert worden teneinde de controle / kalibratie naar behoren uit te kunnen voeren. De beschermkap wordt gebruikt voor de opslag en "re-activatie" van de sensor met de bewaarvloeistof. In het aquarium en tijdens de kalibratie moet de kap verwijdert worden, daar er geen water van buitenaf door kan komen.
Als de controller bij de kalibratie een fout blijft aangeven (dus na het verwijderen van de beschermkap) raden wij u aan de FAQ met betreffende de individuele foutmeldingen door te nemen.

Waarom verspringt de pH-waarde in het display van de JBL ProFlora pH control?

In zoverre de pH-waarde aan extreme schommelingen onderhavig is, duidt dit op een storende bon hetgeen doorgaands een ander elektronisch apparaat betekent. Bij voorbeeld voorschakelapparatuur in lichtbalkon ontwikkelen, in zoverre ze niet toereikend afgeschermd zijn, een elektromagnetisdch veld. Dit kan de gevoellige sonde storen. Verwijdert u de stekker van het apparaat uit het stopcontact en kijk of de pH waarde stabiliseerd. Dit proces kunt u met elk technisch apparaat in de nabijheid van het aquarium toepassen om de oorzaak te achterhalen.

Door de stroomkabels ter plaatse te scheiden kann een verdere storing vermeden worden. De JBL pH-control is conform DIN EN 55014-2 gefabriceerd en getest en zullen geen andere technische apparaat storen. Hierdoor zijn ook dragers van een pacemaker niet in gevaar.

Indien een ander technisch apparaat uw pH-control stoort is dit niet conform de bovengenoemde norm elektromagnetisch beschermd.

Indien de storing voortduurt kan de temperatuursensor uit de control genomen worden om te worden getest. Indien de waarde daarna stabiel blijft lijkt een defect in de temperatuursensor de oorzaak.

Wat betekent de melding INSTAB bij de JBL pH-Control 12V?

De melding INSTAB betekent: instabiele sensorspanning; de sensorpunt is vies, de elektrolyt in de sensor is niet meer goed of de sensorpunt is beschadigt.

Oplossing: sensorpunt reinigen (zie: instructies) en vervolgens de sensor 24 uur in bewaaroplossing plaatsen en daarna opnieuw kalibreren. Als dit niet helpt betekent dit dat de sensor defect is en omgeruild dient te worden.

Wat betekent de melding OFFSET bij de JBL pH-Control 12V?

De melding OFFSET betekent: de sensorspanning bij een pH 7,00 ligt buiten de grenswaarde; de sensor is te oud, de kabel defect of er is geen sensor aangesloten.

Oplossing: sensorkabel op beschadiging controleren, sensor correct aansluiten en kalibrering herhalen. Als dit niet helpt de sensor omruilen en opnieuw kalibreren.

Meer FAQ's laten zien...
Blog – meningen & ervaringen

16.07.2017

Outline: Fertilisation in the Aquarium

The JBL plant care concept leads to vigorous and healthy growth even with the most demanding aquatic plants. JBL has all the components you need, whether it’s a fertiliser, a bottom substrate or a fully automatic CO2 fertiliser system.

Meer informatie

19.06.2017

Components of a ProFlora CO2 System: The Right Setup

Below you will find an outline graphic with examples to explain the structure and interconnections of all the CO2 components.

Meer informatie

26.02.2017

Plant aquarium in fast motion with or without CO2

Have you ever had the chance to see how big the difference really is between a plant aquarium with and without CO2 fertilisation?

Meer informatie

31.08.2016

Why plants grow better with CO2

The discussion, whether aquariums also work without CO2, is as old as modern aquatics itself. One thing is clear: aquatic plants need carbon for their growth.

Meer informatie

01.08.2016

Water values for water plants in detail

If we transfer this Liebig’s Law of the Minimum to the aquatic field it quickly becomes clear how important balanced fertilisation is for plant aquariums.

Meer informatie

06.07.2016

The story of liquid CO2 fertilisation – The Reliability

In the fourth part of the series “The story of liquid CO2 fertilisation” we examine what we consider to be the most important aspect. The health of your animals but also of you, the aquarium owners is our number one priority.

Meer informatie

06.07.2016

The story of liquid CO2 fertilisation – The Reliability

In the fourth part of the series “The story of liquid CO2 fertilisation” we examine what we consider to be the most important aspect. The health of your animals but also of you, the aquarium owners is our number one priority.

Meer informatie

03.07.2016

The story of liquid CO2 fertilisation – The CO2 Content

In the third part of our series “The story of liquid CO2 fertilisation,” we look at the CO2 content of the “liquid CO2” products which are added to the aquarium.

Meer informatie

30.06.2016

The story of liquid CO2 fertilisation – The Effect

In the second part of the series “The story of liquid CO2 fertilisation” we examine how glutaraldehyde containing products work on plants.

Meer informatie

27.06.2016

The story of liquid CO2 fertilisation – The Substance

In the first part of the series “The story of liquid CO2 fertilisation” we look at the active substance of the products considered liquid CO2.

Meer informatie

24.06.2016

Het sprookje van de vloeibare CO2-bemesting

Vaak word in discussies onder aquariumliefhebbers over vloeibaar CO2 gesproken dat een conventioneel CO2-systeem of een bio CO2-systeem zou moeten gaan vervangen.

Meer informatie

18.06.2016

Waarom is kooldioxide (CO2) de belangrijkste plantenvoedingsstof in het aquarium?

Kooldioxide is de voedingsbasis voor waterplanten, die aangevuld wordt met micro- en macro-voedingsstoffen en licht. Voor een prachtige plantengroei in het aquarium is een balans tussen alle elementen noodzakelijk.

Meer informatie

01.04.2016

De ene meststof is de andere niet - Deel 2

De wet van het minimum, heel verstandig door Justus von Liebig geformuleerd, komt op het volgende neer: De plantengroei wordt bepaald door de voedingsstof die relatief het minste aanwezig is. Wanneer een voedingsstof wordt toegevoegd, die reeds in ruime mate aanwezig is, dan heeft dit geen enkele invloed op de groei.

Meer informatie

29.03.2016

De ene meststof is de andere niet - Deel 1

In tegenstelling tot natuurlijke wateren is er in een aquarium met vissen doorgaans een voedingsstofoverschot door het voeren en de daaruit voortkomende uitscheiding van de vissen. Zo hebben planten in ruim voldoende mate nitraat en fosfaat tot hun beschikking.

Meer informatie

26.11.2015

Zuurstofexplosie in het aquarium – De juiste bemesting

Elke avond ziet mijn aquarium eruit als een whirlpool met duizend kleine zuurstofbelletjes. Dat is het moment dat ik achterover leun en me ontspan na een lange dag.

Meer informatie
Pers

27.10.2016

Nu nog meer zekerheid met het kosteloze JBL GarantiePlus

Kopers van JBL technische producten krijgen nu nog meer zekerheid want JBL verlengt de garantie met twee jaar. Registreer uw product online binnen de tweejarige garantieperiode.

Meer informatie
Laboratoria en calculators

ProScape Mestcalculator

Hier berekent u de optimale verzorging van uw aquarium met de JBL ProScape meststoffen. Om er zeker van te zijn dat de planten de correcte hoeveelheid ontvangen is een dosering in twee stappen aan te bevelen.

Wateranalyse Online-Laboratorium

Voer hier uw waterwaarden in en laat binnen enkele seconden een gedetailleerde analyse van uw waarden uitvoeren. Geef uw waterwaarden in – wij analyseren die! Hier heeft u de mogelijkheid uw gemeten waterwaarden direct in het JBL Online Laboratorium in te geven, dat uw waarden analyseert, verklaart en vervolgens – indien nodig - corrigerende maatregelen voorstelt.
De moeite van het lezen waard

GarantiePlus

Met de garantieverlenging JBL GarantiePlus verzekert u zich van een extra lange, 4 jarige garantieperiode vanaf de aankoopdatum voor uw JBL product. Laat deze uitgebreide garantieperiode niet aan u voorbij gaan!

Aquariuminrichting

Hier vindt u alle informatie aangaande het inrichten van een aquarium. In deze film laat wij u stap voor stap zien hoe dit in zijn werking gaat. Ook de brochure "Aquariuminrichting" bevat alle nodige informatie.

Aquariumproblemen

Heeft u algenproblemen of groeien uw aquariumplanten niet goed? Is het water troebel of zijn uw vissen ziek? Zijn uw waterwaardes niet wat u ervan verwacht had? Ons deskundigenteam heeft alle mogelijke problemen diepgaand geanalyseerd en biedt u probleemoplossingen die daadwerkelijk functioneren.
Download

Gebruikershandleiding

 • JBL ProFlora pH Control
  Afmeting:
  3 MByte
  Download

Producttesten & -informatie

 • JBL ProFlora pH Control-Produkttest
  Afmeting:
  517 kByte
  Download
 • JBL ProFlora pH Control AQUACHARTS Aquaristik Test
  Afmeting:
  2 MByte
  Download
 • JBL ProFlora pH Control- Erfahrungsbericht
  Afmeting:
  1 MByte
  Download
 • JBL ProFlora pH Control-Erfahrungsbericht
  Afmeting:
  1 MByte
  Download

Veiligheidsaanbevelingen

 • Veiligheidsinstructies voor technische apparatuur
  Bestandsnaam:
  JBL_Sicherheitshinweis_fuer_Technische_Geraete.pdf
  Afmeting:
  18 kByte
  Download
Vervangende onderdelen
Toebehoren