JBL ProAquaTest PondCheck pH/KH
Snelle test voor het bepalen van het zuurgehalte en de pH stabiliteit in tuinvijvers

  • Eenvoudige en betrouwbare controle van waterwaarden: Bepaling van de pH waarde en de carbonaathardheid in vijver-, leiding- en bronwater
  • Eenvoudig in gebruik: Vul de meetbuisjes met vijverwater, elk 5 druppels reagens toevoegen, licht schudden voor een uniforme verkleuring, 1 minuut wachten, vergelijk de verkleuring met de kleurenkaart
  • De pH waarde dient bij 7,5-8,5 te liggen en mag niet te sterk schommelen. De KH stabiliseert de pH waarde en dient minimaal 4 ° dKH te zijn
  • Op de JBL homepage onder het kopje Vijver vindt u uitgebreide informatie met betrekking tot wateranalyses en probleemoplossingen
  • Inhoud: Sneltest, pH en KH test incl. 2 meetbuisjes, pH reagens, KH reagens, kleurenschaal en handleiding
Meer lezen
Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW
Bij uw vakhandel verkrijgbaar.
speciaalzaak In uw omgeving
Dit artikel vindt u bij uw online shop en vakhandel
Productinformatie

Gezonde vijver met natuurgetrouwe verhoudingen
De juiste waterwaarden in de vijver hangen af van de visbezetting en de aanwezige planten. Ook wanneer het water er helder uitziet kan het belast zijn. Bij onjuiste waterwaarden kunnen ziekten en algen het gevolg zijn. Voor gezond vijverwater met natuurgetrouwe verhoudingen is een regelmatige controle, en eventuele aanpassing, van de waterwaarden van belang.

JBL biedt voor elke wateranalyse een test aan in de vorm van een sneltest of een kleuromslagtest. Deze bepalen een specifieke waarde of meerdere waarden tegelijk. Met deze watertesten kunt u algenproblemen tijdig herkennen en kan een negatieve waarde van bijv. nitraat-, nitriet-, kalium- of fosfaat worden geconstateerd.

Waarom testen?
De constante handhaving van een correcte pH-waarde is voor het welzijn van uw vijverbewoners, evenals voor de plantengroei, een belangrijke voorwaarde. Ook veel van de in het water opgeloste substanties ondergaan veranderingen door de pH-waarde. Schommelingen in de pH-waarde dienen ten allen tijde vermeden te worden.
De carbonaathardheid (KH) wordt gevormd door de som van de carbonaten (HCO3) en de hydrogeencarbonaten (HCO3)2. Deze mineralen kunnen zuren en basen binden en zo de pH waarde in het gewenste bereik stabiliseren. Bij KH waarden onder 4 °dKH is de pH waarde niet stabiel en zwenkt extreem tussen 6 en 12. Deze sterke zwenkingen beïnvloeden alle levende wezens in de vijver!

JBL themawereld Vijver
Regelmatige controles voor een gezonde vijver met natuurgetrouwe verhoudingen. Hier leert u wat de individuele waterwaarden betekenen en hoe u die, indien nodig, kunt optimaliseren.

Aanbevolen waarden:
pH waarde in vijvers: 7,5 - 8,5
Carbonaathardheid (KH): minimaal 4 °dKH

Video's
Details

JBL ProAquaTest PondCheck pH/KH

Art.nr.:
2407400
EAN-code:
4014162240743
Inhoud:
50 Tests
Volume verpakking:
0.800 l
Gewicht bruto:
113.500 g
Gewicht netto:
66 g
De factor van het gewicht:
0
Afmetingen (l/h/b):
43/175/106 mm
Pers

12.03.2019

JBL watertesten: nu nog beter!

Wetenschappers, aquariumliefhebbers, vijvervrienden en bovenal diegene die nauwkeurige en betrouwbare watertesten nodig hebben, gebruiken watertesten van JBL. In de loop van de jaren kregen we telkens weer tips ter verbetering die het JBL ontwikkelingsteam heeft verzameld en nu in de praktijk gebracht heeft.

Meer lezen
De moeite van het lezen waard

Watertesten

Watertesten helpen u uw vijverwater te analyseren en problemen op te lossen

Regenwater

Regenwater maakt het vijverwater zachter. Wat betekent dit voor uw vijver?

Watervoorbereiding

Hoe kunt u bron- en leidingwater zo voorbereiden dat het geschikt is voor uw vijver?

Onderhoud per seizoen

Wat moet er in welk seizoen gebeuren? Waar moet in de afzonderlijke seizoenen op gelet worden?

Algen

Groen water of draadalgen? Wij leggen u uit hoe u algenproblemen duurzaam kunt oplossen

Wateronderhoud

Wat houdt wateronderhoud in? Waarom is het belangrijk dat u zich met het vijverwater bezig houdt?

Watertesten

Waarom moet het water getest worden? Wat betekenen de individuele resultaten en wat moet u daarmee doen?

Algen

Is uw water groen of heeft u draadalgen? Wij leggen u uit hoe u duurzaam van uw algenprobleem afkomt

Vijvervisziekten

Welke vijvervisziekten zijn er en hoe bestrijd ik die?
Download

Gebruikershandleiding

Veiligheidsaanbevelingen

Veiligheidsinformatie

JBL ProAquaTest pH 3.0-10.0

JBL pH 3-10 - Veiligheidsinformatie conform GHS
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarensymbool
  • GHS02
  • GHS07
Gevarenaanduiding
H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veilligheidsinstructie
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501a: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

JBL ProAquaTest KH Carbonaathardheid

JBL KH - Veiligheidsinformatie conform GHS
Signaalwoord
Gevaar
Gevarensymbool
  • GHS02
  • GHS05
Gevarenaanduiding
H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veilligheidsinstructie
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501a: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.