JBL ProAquaTest PO4 Phosphat Koi
Snelle test voor het bepalen van het fosfaatgehalte in tuin- en koivijvers

  • Eenvoudige maar betrouwbare controle van de waterwaarden in koivijvers: Bepaling van de algenvoedingsstof fosfaat van <0,1 tot 10 mg/l
  • Gebruik: Beide cuvetten met 5 ml vijverwater vullen, reagentia toevoegen, vergelijken met kleurenkaart en PO4 waarde aflezen
  • Voor een routinematige controle of meting van het actuele fosfaatgehalte. Gradatie kleurenschema: <0,1 - 0,25 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 - 5,0 - 10 mg/l
  • Op de JBL homepage onder het kopje Vijver vindt u uitgebreide informatie met betrekking tot wateranalyses en probleemoplossingen
  • Inhoud: Sneltest, Fosfaattest PO4, incl. reagentia, glazen cuvetten met schroefdop, spuit, doseerlepel, comparatorblok en kleurenschema. Navullende reagens afzonderlijk verkrijgbaar
Meer lezen
Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW
Bij uw vakhandel verkrijgbaar.
speciaalzaak In uw omgeving
Dit artikel vindt u bij uw online shop en vakhandel
Productinformatie

Gezonde vijver
De juiste waterwaarden in de tuinvijver hangen af van de visbezetting, de filtering en de aanwezige planten. Ook wanneer het water er helder uitziet kan het belast zijn. Bij onjuiste waterwaarden kunnen ziekten en algen het gevolg zijn. Voor een gezond vijvermilieu is een regelmatige controle, en eventuele aanpassing, van de waterwaarden van belang. Met de JBL ProAquaTestset Koi kunt u de belangrijkste waterwaarden van uw koi- of tuinvijver bepalen.

Waarom testen?
Fosfaat belandt voornamelijk in de vijver door organische substanties (loof, afstervende algen), de verteringsprocessen van de vissen en door voedselresten die achterblijven. Onder ongunstige omstandigheden kan hierdoor een fosfaatgehalte bereikt worden, dat soms honderd maal boven de natuurlijke waarde ligt. Een onvermijdelijk gevolg is dat ongewenste algen zich explosief vermeerderen.

JBL biedt alternatief nog een fosfaattest aan die ook geringe fosfaatbelasting in het water aantoont. De JBL Fosfaattest sensitief laat al waarden vanaf 0,02 mg/l zien en komt tot 1,8 mg/l in 9 gradaties. De JBL Fosfaattest PO4 Koi begint bij 0,1 en komt in 9 gradaties tot 10 mg/l. Wanneer de JBL Fosfaattest sensitief de hoogste waarde met de kleur donkerblauw aangeeft (1,8 mg/l) is niet duidelijk of dit de uiteindelijk waarde is of dat er meer dan dat aanwezig is en om hoeveel meer het dan gaat. Daar sluit de JBL Fosfaattest Koi dan aan die waarden tot 10,0 mg/l kan meten.

Op de JBL homepage onder het thema Aquarium en Vijver vindt u uitgebreide informatie met betrekking tot wateranalyses en probleemoplossingen.

Details

JBL ProAquaTest PO4 Phosphat Koi

Art.nr.:
2407600
EAN-code:
4014162240767
Inhoud:
50 Tests
Volume verpakking:
0.800 l
Gewicht bruto:
151.000 g
Gewicht netto:
100 g
De factor van het gewicht:
0
Afmetingen (l/h/b):
43/175/106 mm
Pers

12.03.2019

JBL watertesten: nu nog beter!

Wetenschappers, aquariumliefhebbers, vijvervrienden en bovenal diegene die nauwkeurige en betrouwbare watertesten nodig hebben, gebruiken watertesten van JBL. In de loop van de jaren kregen we telkens weer tips ter verbetering die het JBL ontwikkelingsteam heeft verzameld en nu in de praktijk gebracht heeft.

Meer lezen
De moeite van het lezen waard

Koivijvers

Wat is het verschil tussen een koivijver en andere vijvers? Wat is er zo bijzonder aan een koivijver?

Water testen

Water kan er kristalhelder uitzien en toch een dodelijk gif, zoals arsenicum, bevatten. We kunnen aan het vijverwater helaas niet zien wat de toestand ervan is.

Watervoorbereiding

Hoe kunt u bron- en leidingwater zo voorbereiden dat het geschikt is voor uw vijver?

Onderhoud per seizoen

Wat moet er in welk seizoen gebeuren? Waar moet in de afzonderlijke seizoenen op gelet worden?

Wateronderhoud

Wat houdt wateronderhoud in? Waarom is het belangrijk dat u zich met het vijverwater bezig houdt?

Visverzorging

Hoe beschermt u nieuwe vissen? Wat moet er bij de verzorging van de vissen in acht worden genomen?

De watertesten - alle parameters

U hoeft niet altijd alle testen uit te voeren, net als een arts bij kniepijn ook niet in uw oren hoeft te kijken. In de volgende tabel vindt u in het kort de nodige informatie wanneer een watertest zou kunnen helpen.

Algen

Is uw water groen of heeft u draadalgen? Wij leggen u uit hoe u duurzaam van uw algenprobleem afkomt
Download

Gebruikershandleiding

Veiligheidsaanbevelingen

Veiligheidsinformatie
JBL PO4 Koi 2 - Veiligheidsinformatie conform GHS
Signaalwoord
Gevaar
Gevarensymbool
  • GHS05
Gevarenaanduiding
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veilligheidsinstructie
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501a: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.
Gevaarbepalende componenten
7664-93-9: zwavelzuur