Het inrichten van een terrarium

Hoe richt u een Terrarium in?

De vraag die hieraan vooraf gaat is natuurlijk: welke dieren wilt u in uw terrarium gaan verzorgen en aan welke behoeften moet de ruimte dus voldoen?

Er wordt hoofdzakelijk tussen regenwoud en woestijn beslist, maar er zijn natuurlijk nog heel veel andere factoren, die de inrichting verder bepalen. Bij een regenwoudterrarium is het bijv. heel belangrijk of de dieren voornamelijk op de bodem of ook in bodem leven en dan klimmogelijkheden nodig hebben.

Bij een woestijnterrarium is het bijv. van belang of de dieren uit een zandwoestijn komen en fijn zand nodig hebben of eerder op een harde woestijnbodem en op stenen leven, zoals de geliefde luipaardgekko. Daarnaast is doorslaggevend of de dieren actief zijn gedurende de dag, de schemering of de nacht. Dit speelt een beslissende rol voor zowel de temperatuur als de belichting.

Een derde terrariumsoort is het zogenoemde aquaterrarium, ook paludarium genoemd. Hier worden boven water en onder water gecombineerd.

In principe dient u vooraf na te denken over de volgende zaken en deze bij de inrichting in praktijk brengen:

 • Dierverzorging

  Meer lezen
 • Benodigde plaats

  Meer lezen
 • Bodemgrond

  Meer lezen
 • Omgeving

  Meer lezen
 • Veiligheid

  Meer lezen
 • Lichtbronnen

  Meer lezen
 • Warmtebehoefte

  Meer lezen
 • Luchtvochtigheid

  Meer lezen
 • Voeding

  Meer lezen