Het inrichten van een terrarium

Er wordt hoofdzakelijk tussen regenwoud en woestijn beslist, maar er zijn natuurlijk nog heel veel andere factoren, die de inrichting verder bepalen. Bij een regenwoudterrarium is het bijv. heel belangrijk of de dieren voornamelijk op de bodem of ook in bodem leven en dan klimmogelijkheden nodig hebben.

Bij een woestijnterrarium is het bijv. van belang of de dieren uit een zandwoestijn komen en fijn zand nodig hebben of eerder op een harde woestijnbodem en op stenen leven, zoals de geliefde luipaardgekko. Daarnaast is doorslaggevend of de dieren actief zijn gedurende de dag, de schemering of de nacht. Dit speelt een beslissende rol voor zowel de temperatuur als de belichting.

Een derde terrariumsoort is het zogenoemde aquaterrarium, ook paludarium genoemd. Hier worden boven water en onder water gecombineerd.

In principe dient u vooraf na te denken over de volgende zaken en deze bij de inrichting in praktijk brengen:

Dierverzorging

Hoeveel dieren wilt u (moet u) gaan houden?

  • Paartje
  • Harem
  • Individuele houding

Benodigde plaats

Hoe groot worden de dieren en hoeveel plaats hebben deze nodig ofwel welk oppervlakte en hoogte moet het terrarium hebben? Dieren die klimmen hebben een hoger terrarium nodig, bodembewoners voornamelijk voldoende grondoppervlak.

Bodemgrond

Welke bodemgrond hebben de dieren nodig? Bestudeer afbeeldingen uit de natuurlijke levensruimte van de dieren en zoekt u dan het meest geschikte. Bodemgrond uit.

Bijvoorbeeld: JBL TerraBark als bodemmateriaal voor woud- en regenwoudterraria, JBL TerraWood voor droge en halfdroge terraria of JBL TerraBasis voor vochtige en halfvochtige terraria.

Omgeving

Welke soort decoraties passen bij deze dieren? Bij dieren uit het regenwoud heeft u houten wortels en vaak stenen nodig. Bij woestijndieren is de woestijnomgeving belangrijk: zandwoestijn, steenwoestijn of gebergte?

Bevinden er zich planten in de originele leefomgeving en zo ja welke soorten zijn dan geschikt?

Veiligheid

Wie mag het terrarium openen? Als er zich kleine kinderen in de woning bevinden heeft u een veilig terrariumslot nodig zoals bijv. JBL TerraSafe aanbrengen. Hiermee laten de glazen deuren van het terrarium zich d.m.v. een sleutel afsluiten.

Bent u in het bezit van meerdere terraria en wilt u een wanorde van verschillende sleutels vermijden, dan is het JBL Shiro sluitsysteem het juiste systeem, waarbij een magneet in plaats van een sleutel gebruikt wordt.

Lichtbronnen

Hebben de dieren alleen zichtbaar licht nodig of ook UV-straling? Het verschil wordt doorgaans zo aangegeven dat regenwoudbewoners weinig tot geen UV nodig hebben, terwijl woestijndieren altijd veel UV-licht nodig hebben. Dat is echter niet correct, want veel regenwoudbewoners die aan de oever van een rivier of in de kronen van de bomen leven, ontvangen veel meer UV-straling als een woestijndier dat actief is in de schemering of in grotten woont. Belichting zoekt u conform UV-behoefte uit

Hier vindt u lichtbronnen zonder, met een klein of met een groot UV-aandeel:

Lampen zonder UV

JBL ReptilDay Halogen (Spotstraler)

JBL ReptilDesert Daylight 24 W (Energiespaarlamp)

JBL ReptilJungle Daylight 24 W (Energiespaarlamp)

Lampen met geringe UV-afgifte

JBL ReptilSpot HaloDym (Spotstraler)

JBL SOLAR REPTIL JUNGLE T8 (TL-buizen)

JBL ReptilJungle UV light (Energiespaarlampen in 2 UV-uitvoeringen)

Lampen met hogere UV-afgifte

JBL UV-Spot plus (Spotstraler)

Daglicht met UV-B en Daglicht met UV-B (TL-buizen)

JBL ReptilDesert UV light (Energiespaarlampen in 2 UV-uitvoeringen)

X JBL ReptilDesert L-U-W Light (Metalen halogeenlamp)

X JBL ReptilJungle L-U-W Light (Metalen halogeenlamp)

Warmtebehoefte

Hoe zit het met de warmtebehoefte van uw dieren? Leer bij welke temperaturen uw dieren zich behaaglijk voelen. Zorg er echter altijd voor dat ze een mogelijkheid hebben zich terug te trekken! Dit betekent dat er slechts een deel van het terrarium met bijv. warmtematten verwarmt moet worden of een spotstraallamp slechts aan één zijde van het terrarium dient te worden geïnstalleerd. Eventueel hebben uw dieren 's nachts een geringere temperatuur nodig als overdag. Vaak daalt de temperatuur al als de belichting uitgeschakeld wordt. Het kan echter nodig zijn dat ook de warmtematten gedurende de nacht uitgeschakeld moeten worden.

Luchtvochtigheid

En tenslotte: hoe zit het met de luchtvochtigheid? Woestijndieren hebben doorgaans een geringere luchtvochtigheid nodig dan regenwouddieren. Maar ook dieren in de jungle leven niet permanent met 90 % luchtvochtigheid! Metingen gedurende de JBL expedities naar het Amazonegebied gaven een luchtvochtigheid aan tussen 50 (namiddag - vroege avond) en 90 %. Door het sproeien van water en/of een benevelingsinstallatie kunt u de luchtvochtigheid reguleren.

Voeding

Dit thema hoort natuurlijk niet bij de inrichting maar dient bij het aanschaffen van terrariumdieren wel degelijk in acht te worden genomen. Veel salamanders, kikkers en spinnen nemen levend voer tot zich. Slangen nuttigen vaak levende of dode muizen/ratten en veranderen meestal niet van voorkeur. Deze wijze van voeren is niet voor iedereen een plezier. Er zijn echter ook veel vegetariërs onder de terrariumdieren die probleemloos groenten, fruit en voersticks zoals X JBL Herbil of JBL Agivert gezond kunnen worden gevoerd (bijv. leguanen, landschildpadden).