Luchtvochtigheid

Iedereen weet dat de luchtvochtigheid in de jungle hoger ligt dan in de woestijn. Maar hoe hoog precies? Hoe sterk wisselt het tussen 's morgens en 's avonds? Hoe kan ze gereguleerd worden? Deze vragen zijn van belang en moeten per diersoort worden bekeken.

Luchtvochtigheid in het regenwoudterrarium

Bouw a.u.b. niet simpelweg een regeninstallatie in uw terrarium in om permanent te besproeien zodat een luchtvochtigheid van 100% bereikt wordt voor de terrariumbewoners! Metingen gedurende de JBL expeditie in de Amazone gaven aan dat de luchtvochtigheid gedurende het verloop van de dag met toenemende temperatuur met 58% afnam (12.00 uur ’s middags) en naar een maximum van 92% steeg in de ochtenduurtjes (2.00 – 6.00 uur). Onze metingen in Venezuela, bij de Orinoco, lieten dezelfde tendens zien hoewel de waarden enigszins verschilden: hoogste luchtvochtigheid van 96% om 6.30 uur ’s morgens en de laagste luchtvochtigheid van 65% om 13.30 uur ’s middags.

In een regenwoudterrarium kunt u met waterzones of een waterval de luchtvochtigheid al verhogen. Een controle van de relatieve luchtvochtigheid en luchttemperatuur vindt bijv. plaats met de JBL TerraControl .

Wanneer de bereikte luchtvochtigheid niet voldoet is aanvullend besproeien met water in de avonduurtjes of een regeninstallatie aan te raden.

Luchtvochtigheid in woestijnterraria

Net als in het regenwoud daalt de luchtvochtigheid overdag bij stijgende luchttemperaturen en neemt 's nachts toe bij dalende luchttemperaturen. Ongeacht of het gaat om de Australische outback of de Afrikaanse woestijn: circa 20 % 's middags en 80 % 's nachts.

Opmerkelijk zijn de sterke verschillen in dezelfde streek, bijv. in Tanzania nabij Mount Meru: maar enkele kilometers van elkaar verwijdert zijn, op hetzelfde tijdstip, 42°C met 16% relatieve luchtvochtigheid en 34°C met 44% vochtigheid te vinden. Voor de natuurgetrouwe verzorging van terrariumdieren is dus niet alleen de streek (bijv. Arusha) maar ook de microhabitat (steppe, savanne, bush, hoogte boven NAP, regenwoud, enz) van belang. Net zo belangrijk zijn de verschillen tussen dag en nacht: van een maximum waarde van 34°C met 44% relatieve vochtigheid overdag dalen de waarden ’s nachts naar 18°C bij 83% relatieve luchtvochtigheid. Ook deze gegevens moeten bij een getrouwe verzorging in acht worden genomen.

Aangezien de luchtvochtigheid voor veel diersoorten, bijv. bij de vervelling, een belangrijke rol speelt dient die ook in het terrarium correct te worden ingesteld. Daar veel woestijnterrariums minimaal twee klimaatzones bevatten (zongebied & koelzone) moeten beide zones ook afzonderlijk worden gemeten. Overdag dienen de vochtwaarden tussen 20 en 40% te liggen. ’s Nachts mag het dan tussen 50 en 70% warmte liggen. Met behulp van een waterschaal laat de vochtigheid zich al deels bepalen. Hoe warmer de schaal staat, des te meer water wordt er verdampt waardoor de luchtvochtigheid hoger wordt. Additioneel is een lichte, fijne besproeiing behulpzaam. Let erop de dieren niet direct te besproeien!

Ook het plaatsen van planten in het woestijnterrarium verhoogt de luchtvochtigheid. De ingebrachte aarde slaat het vocht op en de planten transpireren en geven met hun huidmondjes water aan de omringende lucht af.