Biotoopvijvers

Wanneer u een biotoop- of natuurvijver plant of bezit, bent u een liefhebber van vijvers met een onvervalste natuur, zo mogelijk zonder techniek en zonder exotische dieren. U grijpt weliswaar niet drastisch in wanneer een plant bijzonder breed groeit maar toch is ook hier wat onderhoud aan de orde. Er valt bijvoorbeeld loof in de vijver en dat zorgt in de loop van de tijd voor een steeds dikkere laag slib. In de natuur verlanden alle vijvers in de loop van de tijd.

Dat kunt u natuurlijk gewoon accepteren en steeds een nieuwe vijver aanleggen maar wie wil dat nou? Het verwijderen van loof behoort dus tot de primaire maatregelen van biotoopvijvers. Het bewust inzetten van vissen in een biotoopvijver is omstreden. Wanneer zich vissen uit eitjes ontwikkelen die toevallig door vogels of planten verspreid zijn wordt dit als natuurlijke voortgang gezien. Optisch zien biotoopvijvers er vaak wat vergroeid en zelfs onverzorgd uit. Maar net als bij tuinen kan dit zijn eigen charme hebben en velen geven hier de voorkeur aan in plaats van een vijver uit een "glanzende prospectus". Daar bij biotoopvijvers meestal weinig tot geen techniek, zoals filters, beluchting of een waterloop, wordt ingezet, is de aanleg en vorm van de vijver heel verschillend! Zo is de verhouding van watervolume tot oppervlakte beslissend voor een toereikend zuurstofgehalte in het water. In een ondiepe schaal bevindt zich meer zuurstof in het water als in een kookpot. Voor biotoopvijvers zijn juist de vlakke bereiken, waar moeraszones ontstaan, bijzonder van belang voor het duurzaam functioneren van de vijver. Om ervoor te zorgen dat dieren een harde winter kunnen overleven moet de vijver minimaal 180 cm diep zijn. Dit heeft uiteraard betrekking op de daadwerkelijke waterdiepte en niet op waterdiepte + sliblaag!

Iets waar u zich absoluut mee bezig dient te houden is de plantengroei rondom de vijver. Het merendeel van onze bomen en struiken verliezen in de herfst hun bladeren die vervolgens in massale hoeveelheden in de vijver belanden. Daar zinken ze naar de bodem en vormen een laag slib. Bacteriën verwerken de organische materie en verbruiken daarbij enorme hoeveelheden zuurstof - onder bepaalde omstandigheden zelfs zoveel dat andere waterbewoners zuurstoftekort krijgen. Voorkomen dat het loof binnendringt is de beste manier om dit te vermijden, het verwijderen ervan de op één na beste manier. Anders zijn we heel snel weer terug bij het thema "Verlanding".