Natuurlijke vijver of kunstmatige vijver?

Beide vijversoorten hebben veel gemeen, maar er zijn ook een aantal verschillen: Kunstmatige vijvers hebben zelden een natuurlijk aan- en afvoer. Vers water krijgt u dus alleen als het regent en een doelbewuste watertoevoer wanneer u water wisselt. Houdt rekening met Regenwater want het water in een kunstmatige vijver wordt door regenwater steeds armer aan mineralen en heeft dan een beetje onderhoud nodig.

De natuurlijke vijver heeft geen folie of kuip als bodem maar aarde, leem of een ander soort bodem. Alle vijvers, zowel kunstmatig als natuurlijk, neigen naar aanslibbing door de binnenkomst van loof en het invallen van organische materialen zoals takjes en twijgjes. Bij een kunstmatig aangelegde vijver vormt dit op de lange duur een waar probleem en moet u tegensturen want het "slib" in uw vijver veroorzaakt twee problemen: Het verbruikt een grote hoeveelheid zuurstof, die door de bacteriën verbruikt wordt voor de afbraak. Daarnaast vermindert de diepte van de vijver wat in de wintermaanden voor het overleven van de vissen van belang kan zijn. Om deze reden is een mechanische slibverwijdering en de inzet van speciale bacteriën met actieve zuurstof ( JBL SediEx Pond ) essentieel.

Kijk niet raar op wanneer u dieren in uw tuinvijver vindt die u er nooit heeft ingezet! Vogels kunnen bijvoorbeeld door hun uitwerpselen eitjes van verschillende diersoorten in uw vijver achterlaten. Kikkers en salamanders wandelen over het land en kunnen uw vijver als hun nieuwe woonplaats kiezen.

Koivijvers zijn vaak heel bijzondere kunstmatige vijvers. Ze hebben vaak loodrechte wanden, geen planten, geen bodemgrond en vaak een bodemafvoer met een krachtige filterinstallatie. Deze vijversoort is het verste verwijdert van een natuurlijke vijver.