De vijver in uw tuinontwerp

Voor u zal het in de eerste plaats van belang zijn dat de vijver harmonisch in uw tuin opgaat. Het gaat dus om esthetiek. Voor het aanleggen heeft u GEEN bouwvergunning nodig. Denk eraan dat u een eenvoudige en praktische toegang tot de vijver nodig heeft. Bestaande struiken en kleine boompjes rondom de vijver zullen groeien en hun loof in het water laten vallen. Loof veroorzaakt in de loop van de tijd echter slib wat u niet wilt. Voordeel van bomen en struiken: Ze werpen schaduwen en voorkomen zo een te sterke inval van zonlicht en opwarming van het vijverwater.

Een kleine, kunstmatig aangelegde beekloop is het beste wat u voor uw vijver kunt doen! Het produceert zuurstof, reinigt het water en is ook nog heel mooi om te zien. Wanneer u plaats heeft voor een beekje moet ook deze in het tuinontwerp worden opgenomen. Een aanwezige kleine verhoging of berg aarde bespaart u al heel wat werk bij de omleiding.

Bedenk bij uw grondwerk, waarbij een kleine gehuurde graafmachine vaak een zegen is, dat ook stroomkabels voor de vijver, zoals voor het filter, de beluchting of een watersproeier, moeten worden verlegd.

Ideaal voor uw vijver is een semi-schaduwlocatie. Wat zonlicht en gedurende de dag wat gedeeltelijke schaduw is voor uw vijver optimaal. Indien mogelijk kunt u dit al meenemen in uw planning.