Vijverbewoners

Dat de aanblik van de dieren ons zoveel plezier doet berust hoofdzakelijk op het feit dat het ons verheugt ons eigen wezen zo vereenvoudigt voor ons te zien.

Strikt genomen heeft u geen enkele invloed op de dierbezetting van uw vijver. U kunt uw vissen doelbewust uitzoeken en inzetten maar er kunnen altijd onbedoeld vissen, ongewervelden en amfibieën bijkomen aangezien uw vijver een open systeem is - tenzij u een "indoor vijver" heeft.

Watervogels zijn de meest voorkomende overbrengers van organismen in vijvers daar ze via hun uitwerpselen of als "aanhangsel" plantenresten, algen, viseitjes en eitjes van ongewervelden vervoeren.

Verwonder u daarom niet wanneer u in uw vijver vissen en slakken vindt die u er niet ingezet heeft. Door het introduceren van nieuwe vijverplanten bestaat eveneens de mogelijkheid dat nieuwe bewoners hun intrede doen. Op de planten kunnen zich eieren van diverse dieren bevinden die zich dan in uw vijver verder ontwikkelen. Maar ook via de natuurlijke landweg zullen verschillende dieren hun weg naar uw vijver vinden. Hiertoe behoren kikkers, padden en salamanders.