Voert u nog of verzorgt u al?

Vissen voeren - het op één na mooiste ter wereld!

Het voeren van vissen is eigenlijk altijd leuk - ongeacht welke leeftijd u heeft! Veel vissoorten leren al snel uit de hand te eten en lijken een bijzondere relatie met hun verzorger te ontwikkelen. Het met de hand voeren heeft ook werkelijk voordelen: Zwakkere vissen kunnen doelbewust een grotere hoeveelheid voer aangereikt krijgen en indien nodig kan het vangen wezenlijk eenvoudiger zijn.

Er zijn veel verschillende soorten visvoer en ook het verschil in prijs kan aanzienlijk zijn.

Waarom is aan de soort aangepaste voeding zo belangrijk?

Visvoer wordt door veel vijverbezitters helaas alleen als „spelletje” gezien omdat het voeren van vissen heel plezierig is. Maar eten is natuurlijk niet alleen leuk, het dient ook een doel, zoals groei en weerstand tegen ziekte. Aangezien vissen zo verschillend zijn als katten en koeien zijn ook de eisen die ze aan hun voer stellen heel verschillend! Roofvissen, zoals forellen of cichliden, hebben voer nodig dat is gebaseerd op (vis)vlees, terwijl deels plantaardig georiënteerde alleseters, zoals goudvissen en koi, een groter plantaardig aandeel nodig hebben. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat commercieel voer voor forellen- en karperkwekers tot doel heeft zoveel mogelijk vismassa in zo weinig mogelijk tijd te produceren (klaar voor de slacht). In de tuinvijver wordt meer waarde gehecht aan een langzamere, gelijkmatigere groei voor een lang en gezond visleven. Niemand wil tenslotte zijn dure koi na 2 jaar slachten en opeten. Hier liggen wezenlijke verschillen tussen commercieel voer en dat wat geproduceerd wordt voor vissen in de tuinvijver.

Niet alle vijvervissen hebben hetzelfde voer nodig en ook de levensfase (jong/oud) speelt een rol. Een ander, heel belangrijk, punt is de bruikbaarheid van het voer. Hondenbezitters kennen deze problematiek ook: Goedkoop voer leidt tot grote hopen en de hond kan desondanks tekort komen. Bij vissen heeft ongeschikt voer hetzelfde gevolg hoewel geen voetganger zich daar aan stoort. Het vijverwater wordt echter extreem belast. Dit heeft dan weer algenproblemen tot gevolg waar niemand van gecharmeerd is.

Welke soorten eten welk voer?

Wanneer u meerdere vissoorten in een vijver heeft, en dat hebben de meeste mensen, dan doet zich allereerst de vraag voor hoe men de verschillende soorten dient te voeren. Dat is in de zogenaamde "Gezelschapsvijvers" feitelijk onmogelijk. Tenzij u alle vissen met de hand voert. Bij een verzameling van verschillende families en soorten in een vijver is het dus van belang een assortiment voer aan te bieden dat aan alle behoeften voldoet. Alleen zo zijn deficiëntieverschijnselen te voorkomen. Deze problematiek heeft er overigens toe geleid dat steeds meer vijverbezitters een soortgerichte vijver aanleggen. De ene heeft alleen maar koi en een ander alleen steuren.

We onderscheiden in vijvers de volgende vissoorten:

Koi, goudvis, biotoopvissen and steuren. Koi en goudvissen lijken op elkaar als het gaat om voedingsbehoefte hoewel koi aanzienlijk groter worden. Het juiste formaat koivoer kan moeiteloos ook aan goudvissen worden gevoerd en omgekeerd. Het juiste formaat voer, geschikt voor de vissenbek is hier doorslaggevend. De samenstelling van koivoer is vaak kwalitatief hoogwaardiger dan dat van goudvisvoer. Daarnaast zijn er nog de prijsverschillen!

Weiterhin werde sehr gerne „Biotopfische“ in Teichen gepflegt. Zu Biotopfische zählen die heimischen Fischarten Europas, von denen jedoch einige Arten, je nach Land, unter Schutz stehen. In Deutschland werden z. B. nicht unter Schutz stehende Moderlieschen, Gründlinge, Stichlinge und Elritzen gerne als Biotopfische in Teichen gepflegt. Die Nahrungsansprüche dieser Fischarten unterscheiden sich durchaus vom Goldfisch, Koi oder Stör. Sie sind Kleintierfresser und benötigen daher ein spezielles und auch kleineres Futter als die anderen Teichbewohner. Dafür wurde  JBL PROPOND BIOTOPE XS entwickelt.

Wat zijn eigenlijk pellets, extrudaten en granulaat?

Overzicht van de diverse formaten voer:

Pellets

Pellets zijn het resultaat van de meest eenvoudige voertechnologie. De hiervoor gemengde en gemalen ingrediënten worden heel eenvoudig koud door een gatenvorm geperst. Pellets zijn in feite kleine kogeltjes die van buiten glanzen en onregelmatige breukranden hebben. Echte pellets vinden praktisch geen toepassing in de voeding voor vijvervissen.

Extrudaten

Ze krijgen hun naam van de machine waarmee ze geproduceerd worden, de extruder. Uit de extruder komt in principe een lange, dunne worst die kort of lang afgesneden wordt. Lange stukken noemen we sticks, korte stukken worden vaak granulaat of voederparels genoemd. Heel kort afgesneden zijn het schijfjes, die wafels worden genoemd.

Deze geometrie maakt het mogelijk het te bevorderen, te mengen, te kneden en druk op te bouwen. Aanvullend kan nog water en stoom worden toegevoegd en verhit. Zo wordt de voederbrij kortstondig tot ca. 140°C verhit en aan een druk van max. 100 bar blootgesteld voordat het in de vorm van ontelbare strengen door de aan het einde van de schroef bevindende matrijs gaat. Voor deze matrijs draait een mes die de strengen, afhankelijk van het aantal toeren, in korte kogelvormige, of wat langere sticks snijdt. Door de extruder geproduceerd voer heeft wezenlijke voordelen: Het is beter verteerbaar en praktisch kiemvrij. Daarbij komen nog de technische eigenschappen: Hoe meer graan het extrudaat bevat, des te meer lucht slaat het op wanneer bij het verlaten van de vorm de druk ineens wegvalt. Dit zorgt ervoor dat extrudaten min of meer drijvend zijn. Hoe meer waardevolle proteïnen de extrudaten bevatten, des te minder lucht kan er worden opgeslagen. Hierdoor zullen de extrudaten zwaarder zijn en ergens komt dan het punt dat ze niet meer drijven. Over het algemeen kan men zeggen: Hoe zwaarder een extrudaat is, des te waardevoller is het en hoe lichter een extrudaat is, hoe meer fraai verpakte lucht u koopt.

Hoeveel moet gegeven worden?

De hoeveelheid voer moet zo gekozen worden dat de vissen het binnen circa 2-3 minuten volledig verorberd hebben. Wanneer na 5 minuten nog altijd voer op het wateroppervlak drijft of op de bodem ligt heeft u teveel gegeven!

Vreemd genoeg zijn de meeste vijverbezitters bang dat hun vissen verhongeren. Het gevolg is vaak dat de vissen meer krijgen dan ze nodig hebben hetgeen ongezond is en bovendien het vijverwater extreem belast met schadelijke stoffen (resulterend in algenproblemen).

De hoeveelheid voer kan ook op de gram nauwkeurig gedoseerd worden wanneer het gewicht van de vis bekend is. 100 gram lichaamsgewicht van een koi heeft circa 1-2 gram voer per dag nodig. Maar wie wil zijn vissen en het voer nou voortdurend wegen? De regel "binnen enkele minuten gegeten" is absoluut voldoende en leidt in combinatie met de kwantiteit en kwaliteit van het voer tot kerngezonde vissen zonder problemen.

Auf der Seite jeder ProPond® / NEO Index® Verpackung finden Sie eine Tabelle, die Ihnen eine genaue Fütterungsempfehlung gibt.

Aanvullend biedt JBL in de vakhandel doseerbekers aan, net als bij wasmiddel, hetgeen het eenvoudiger maakt de juiste hoeveelheid voer per voedingssoort te bepalen. Zo voorkomt u op professionele wijze dat er te weinig of te veel wordt gevoerd en blijven uw vijvervissen goed verzorgd en gezond.

DIE RICHTIGE FUTTERMENGE – FÜR TEICHBESITZER UND TEICHBEWOHNER

Bei unseren Fischen übertragen wir unsere Gewohnheiten und füttern lieber zu viel als zu wenig. Außerdem macht Füttern Spaß und unsere Fische lieben uns dafür. Leider führt eine Überfütterung nicht nur zu Kugelfischen, sondern zieht auch weitere Konsequenzen nach sich: Nicht gefressenes Futter sinkt zu Boden und belastet das Wasser sowie Filter, so dass die Algen sich über Nahrung freuen. Da Fische prinzipiell nie satt sind, vermitteln sie immer den Eindruck, dass sie gefüttert werden möchten. Daher ist die richtige Futtermenge wirklich entscheidend für gesunde Fische und einen gesunden Teich! Die Fütterungsempfehlung finden Sie produktspezifisch in übersichtlichen Tabellen auf dem Beutel. So erfahren Sie wie viel Futter Ihr Goldfisch, Koi oder Sterlet pro Tag benötigt. Diese empfohlene Futtermenge kann auf einmal oder auch (idealerweise) auf mehrere Male pro Tag aufgeteilt werden. Der praktische JBL Dosierbecher hilft Ihnen die richtige Futtermenge ohne Küchenwaage gemäß der Fütterungsempfehlung zu bestimmen.

Hoe vaak moet er gevoerd worden?

Hier geld de basisregel: Liever vaker minder voeren dan zelden veel. Ook hier zijn overeenkomsten met de menselijke voeding. Jonge dieren hebben minimaal 3x per dag hun ratio nodig terwijl oudere dieren voldoende hebben aan een enkele voeding in de avonduren.

U mag ook niet vergeten dat de meeste vijvers, die langer dan twee jaar bestaan, een omvangrijke microfauna en flora bezitten die als aanvullende voeding dienen kan.

De vitaminekuur

Uw vijvervissen en koi ontvangen vitamines door het voer en door natuurlijke voeding die ze in de vijver vinden. Net als bij ons mensen is die vitaminetoevoer alleen voldoende wanneer een optimale complete voeding wordt genuttigd. Dit heeft ook betrekking op uw vijverbewoners en daarom is het zeker aan te bevelen eenmaal per week een extra dosis vitamines toe te voegen. De meest efficiënte methode hiervoor is een vitaminepreparaat JBL Atvitol op het voer te druppelen, kort voordat u het geeft. Wanneer uw vissen eenmaal ziektesymptomen vertonen wordt een vitaminekuur de belangrijkste maatregel aanvullend op het geneesmiddel. Medicijnen kunnen alleen tegen de verwekker optreden maar vitamines sterken de weerstand van de vissen en helpen hen weer gezond te worden.

JBL ProPond NEO Index

Das JBL ProPond Futter® mit dem NEO Index® Futter stellt das einzige ernährungsphysiologische Konzept auf dem Markt dar.

Hoewel uw vijvervissen eigenlijk altijd honger hebben en ook elk voer gretig eten dient u zich desondanks met het thema Goede Voeding bezig te houden. Welke factoren zijn werkelijk van belang? Het is namelijk niet voldoende slechts een voedingssoort uit te zoeken die past bij het jaargetijde. Goede voeding geeft energie op het juiste moment op de juiste plaats. JBL wetenschappers hebben alle factoren in een index samengevat en die de NEO index genoemd (Natuurlijke Energie-Optimale voeding). Zo krijg u met de PROPOND seizoenen voedingssoorten voor het eerst meer dan 100 producten geconceptualiseerd conform de aspecten: Dierformaat, leeftijd, functie en watertemperatuur met de bijbehorende proteïne-vetverhouding.

De proteïne-vetverhouding

Achter de NEO index verbergt zich de proteïne-vetverhouding in het voer. Wanneer alleen de jaargetijden in acht worden genomen hebben vissen in de winter maar half zoveel proteïne nodig (2:1) als in de zomer(4:1). Aangezien echter niet alleen het seizoen, dus de watertemperatuur, maar ook de grootte, de leeftijd en de functie van het voer (groeivoer bijvoorbeeld = Groei ) een beslissende rol spelen is de NEO index ontwikkeld die de juiste proteïne-vetverhouding aangeeft.

Op de voorzijde van elke verpakking ProPond® / NEO Index® vindt u twee grote NEO index cijfers die de proteïne-vetverhouding laten zien en op de achterzijde van de verpakking staan de bijbehorende details. Wanneer u bijv. bij het lentevoer () dezelfde proteïne-vetverhouding (3:1) ziet als bij het herfstvoer () dan laat een blik op de samenstelling zien dat het hier niet om hetzelfde voer in een andere verpakking gaat maar dat de samenstelling wel degelijk verschillend is.

In de herfst hebben vissen een hogere proteïne-vetverhouding nodig dan in de lente om energiereserve op te bouwen voor de komende winter. Zo zijn beide gehaltes, hoewel in een gelijke verhouding tot elkaar, hoger dan in het lentevoer. Het aandeel ruwe vezels en ruwe as is daarentegen in de herfst geringer daar het spijsverteringskanaal in de winter niet zo lang belast moet worden. Daarnaast is het lentevoer een drijvend en het herfstvoer een zinkend voer zodat de dieren langzaam tot rust komen en niet worden gedwongen naar het wateroppervlak te gaan voor hun voer.

Proteïnen zijn de bouwstenen van het lichaam en nodig voor zowel de opbouw als het onderhoud van de lichaamscellen. Proteïnen zijn daarnaast als enzymen en hormonen verantwoordelijk voor vele taken binnen het lichaam. Ook aminozuren behoren tot de proteïnen en zijn belangrijke factoren voor een goede en gezonde groei. Proteïnen komen in alle ruwe vezels voor maar voor vijvervissen zijn, in het bijzonder, de proteïnen uit vis, kreeftachtigen en ongewervelden geschikt.

Vetten vormen een belangrijke energieopslag in het lichaam en vormen zo in het bijzonder bij een verhoogde behoefte aan opslag (voor de winter) een belangrijk voedingscomponent. Daarnaast bevinden zich onder de vetten ook essentiële stoffen (die niet door het lichaam kunnen worden aangemaakt en via het voer moeten worden opgenomen). Hoogwaardige vetten met veel omega 3 en omega 6 vetzuren zijn derhalve een belangrijk element van visvoer. Vooral visolie biedt van nature uit een ideale samenstelling van vetten voor onze vijvervissen en levert ook verder belangrijke stoffen zoals carotine, die de kleurontwikkeling van de vissen ondersteunt.

Ook onze vissen hebben een onverteerbaar aandeel in hun voeding nodig dat de spijsvertering ondersteunt. De ruwe vezels zorgen ervoor dat de voeding beter wordt opgenomen. In de ruwe as vindt u alle stoffen die als mineralen of sporenelementen worden opgenomen en beslissend zijn voor veel lichamelijke processen. Belangrijk voor de opbouw van het skelet zijn bijv. calcium en fosfor, voor de stofwisseling natrium, kalium, magnesium en chloor en voor het zuurstoftransport in het bloed, ijzer.

Wat echter vaak in de tuinvijver over het hoofd wordt gezien is de benodigde hoeveelheid voer. Rekenvoorbeelden en talrijke pogingen tot behoud van het metabolisme tonen aan dat veel vijverliefhebbers uit angst voor algengroei te weinig voeren. Zo heeft een koivijver met 20 koikarpers van ca. 40 cm in de zomermaanden op dagelijks basis (!) 600 gr voer nodig.

Wanneer u er bijvoorbeeld de voorkeur aan geeft forellenkweekvoer (meestal bruine pellets in een grote transparante zak voor weinig geld), aan goudvissen en koi te voeren dan kunt u dit vergelijken met vlees voeren aan koeien. De dieren groeien weliswaar snel maar kunnen het voer niet werkelijk goed verteren en worden vatbaar voor ziekten. De falende vertering van het voer kan door de uitscheiding tot een verhoogde waterbelasting leiden. Daarnaast komt het vaak tot leververvetting hetgeen vaak aan de ronde lichaamsvorm te zien is.

Jonge dieren: Kleinere vissen hebben al wegens de geringe grootte van hun bek kleiner voer nodig dan grotere vissen. Daar kleine goudvissen en koi nog sterker groeien dan de grote (vissen groeien hun hele leven lang door) is ook de samenstelling van hun voer daaraan aangepast.

Vissen blijven hun leven lang groeien

Wanneer we de groei van een vis als een bocht zouden tekenen dan zou deze eerst een stijgende lijn hebben en dan bovenop vlak worden. De groei gaat langzamer naarmate de vis ouder wordt maar houdt niet op. Er kunnen ook deuken in de bocht zitten want de groei hangt ook van de beschikbaarheid van voedsel en de leefomstandigheden af. Een 5 cm lange koi weegt circa 2,2 kg. Wanneer hij driemaal zo zwaar wordt is zijn gewicht al met bijna 60 g toegenomen. Met een lengte van 50 cm weegt hij dan meer dan 2 kg. Aangezien vissen dagelijks ongeveer 3,5 - 5 % van hun lichaamsgewicht in voedsel nodig hebben heeft een 50 cm lange koi per dag ongeveer 110 g voedsel nodig.

Veelzijdig, net als de eisen aan de stofwisseling

Hoewel uw vijvervissen altijd honger hebben en ook elk soort voer gretig zullen eten, dient u zich absoluut met de juiste voeding bezig te houden. Het is niet voldoende alleen maar een voer passend bij het seizoen te zoeken. De juiste voeding moet energie op het juiste moment en op de juiste plaats ter beschikking stellen. Vissen zijn koudbloedig! Als gevolg hangt hun stofwisseling altijd van de omgevingstemperatuur (watertemperatuur) af. Terwijl in de winter bij koude temperaturen de voeding aangepast moet worden (onder de 5 °C) heeft de vis bij stijgende temperaturen steeds meer voer nodig. Ook wanneer de stofwisseling van de vissen van de omgevingstemperatuur afhangt is het altijd mogelijk een onderscheid te maken tussen de basale stofwisseling, die noodzakelijk is voor het behoud van de vitale functies, en de prestatie stofwisseling. Deze beide energietypes hangen af van de omgevingstemperatuur, de leeftijd, het geslacht en de activiteit van de vissen.

Hebben steuren nog speciaal voer nodig?

Ja want steuren eten kleine dieren en zoeken hun voer op de bodem. Voor deze interessante vissen is JBL PROPOND STERLET S in drie verschillende formaten granulaat ontwikkeld.

JBL PROPOND STERLET S

Primair voer voor kleine sterlets

  • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 3:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
vanaf 11,99 €

JBL PROPOND STERLET M

Primair voer voor middelgrote sterlets

  • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 3:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
vanaf 49,95 €

JBL PROPOND STERLET L

Primair voer voor grote sterlets

  • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 3:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
vanaf 49,95 €

Steuren met andere vissen in de vijver

Hoe voert u vissen met verschillende behoeftes?

Steuren hebben niet alleen een ander soort voer nodig dan koi of goudvissen - ze hebben ook een heel andere manier van eten! Goudvissen en koi zijn in de regel gretige eters die al naar de voerplaats komen wanneer er een mens aan de rand van de vijver staat. Wanneer gevoerd word blijft er voor steuren en sterlets nauwelijks tot niets over! Met een trucje is dit op te lossen: Neem een ondoorzichtige plastic buis en doe het voer voor de steur daar in.

JBL PROPOND STERLET M is een zinkend voer en zal door de buis op de bodem belanden waar de steuren leren het te vinden. Zo krijgen ook de steuren "hun" voer en de andere vijverbewoners eten het niet voor hun neus weg!

Bijna verhongerde steur door vraatzuchtige medebewoners

Moeten vijvervissen ook in de winterperiode gevoerd worden?

Ook wanneer de watertemperatuur onder de 15°C komt zijn de vissen nog actief. Activiteit betekent energieverbruik en deze energie moet de vissen weer toegediend worden. Om deze reden heeft JBL een speciaal voer voor lage temperaturen ( Winter ) ontwikkeld. De samenstelling van dit voer is zo afgestemd dat het licht verteerbaar is en het spijsverteringssysteem niet lang belast want bij lage temperaturen verloopt de spijsvertering erg langzaam. Belangrijk bij een goed wintervoer is dat het de dieren meer energie geeft dan voor de vertering door het organisme nodig is. Anders zou de vis weliswaar eten maar door het energieverlies bij het eten extreem verzwakken!

Professionele tip: Hebben witte koi ander voer nodig dan rood-witte of oranjegekleurde koi?

De kleuren van vissen worden door pigment in de huid in speciale pigmentcellen geproduceerd. Door natuurlijke stoffen, zoals carotine en astaxanthine, worden speciale gele en rode kleuren in de huid versterkt. Wanneer aan het voer teveel natuurlijke kleurstoffen worden toegevoegd kan een witte koi zelfs roze worden! Om deze reden is bij het samenstellen van het voer ervaring en kennis nodig om een kleurversterking tezamen met een zuivere scheiding van de kleuren te bereiken! Nu hoeft men zich als viseigenaar geen zorgen te maken dat er kunstmatige chemie wordt gevoerd om ervoor te zorgen dat de vissen fraaie bonte kleuren krijgen! De carotine (bijv. uit wortels) en daarnaast de duurdere astaxanthine komen uit hoogwaardige voederdiertjes zoals krill, gammarus, artemia, cyclops en watervlooien – feitelijk dus de natuurlijke voeding van vissen. Ze worden geëxtraheerd en geconcentreerd en dan goed gedoseerd aan het vijvervoer toegevoegd. Metaalkleurige glanzende kleuren, die afhankelijk zijn van de lichtinval, worden structuurkleuren genoemd en kunnen niet door voer worden beïnvloed.

De JBL NEO index betaalt zich terug!

Wanneer u uw vissen voert conform de NEO index biedt u uw vissen bij elk formaat, elke leeftijd, in elk seizoen en onder alle soorten omstandigheden het perfecte voer aan. Zo blijven uw vissen gezond, groeien goed en vormen buitengewoon mooie kleuren met een zuivere kleurscheiding.

SEASON FOOD

DER EINFLUSS DER JAHRESZEITEN

Auch wenn die Jahreszeiten weltweit nicht einheitlich sind, so spielt die Wassertemperatur eine wesentliche Rolle bei der Futterkomposition.

Wer möchte, kann auch ganzjährig ein Futter als Alleinfutter verwenden (JBL PROPOND ALL SEASONS), wie auch viele Menschen Ganzjahresreifen statt Sommer- und Winterreifen fahren. Noch perfekter ist jedoch die Wahl des Futters, das für die jeweiligen Wassertemperaturen konzipiert wurde. Die Wassertemperaturangaben finden Sie vorne rechts auf den Verpackungen.

Ganzjährig

JBL PROPOND ALL SEASONS S
Voeding voor het gehele jaar voor kleine koi en vijvervissen
vanaf 4,29 €
Meer Product bekijken
JBL PROPOND ALL SEASONS M
Voeding voor het gehele jaar voor middelgrote koi en vijvervissen
vanaf 8,99 €
Meer Product bekijken

Frühjahr

JBL PROPOND SPRING S
Voorjaarsvoer voor kleine koi
vanaf 7,79 €
Meer Product bekijken
JBL PROPOND SPRING M
Voorjaarsvoer voor middelgrote koi
vanaf 19,90 €
Meer Product bekijken

Sommer

JBL PROPOND SUMMER S
Zomervoer voor kleine koi
vanaf 7,82 €
Meer Product bekijken
JBL PROPOND SUMMER M
Zomervoer voor middelgrote koi
vanaf 19,90 €
Meer Product bekijken
JBL PROPOND SUMMER L
Zomervoer voor grote Koi
vanaf 56,95 €
Meer Product bekijken

Herbst

JBL PROPOND AUTUMN S
Herfstvoer voor kleine koi
vanaf 10,99 €
Meer Product bekijken
JBL PROPOND AUTUMN M
Herfstvoer voor middelgrote koi
vanaf 25,90 €
Meer Product bekijken

Winter

JBL PROPOND WINTER S
Wintervoer voor kleine koi
vanaf 15,99 €
Meer Product bekijken
JBL PROPOND WINTER M
Wintervoer voor middelgrote koi
vanaf 37,26 €
Meer Product bekijken
JBL PROPOND WINTER L
Wintervoer voor grote koi
vanaf 62,13 €
Meer Product bekijken
FUNCTION FOOD

FÜR JEDE LEBENSSITUATION EINE LÖSUNG

Auch die Lebensumstände Ihrer Fische fließen in den NEO INDEX ein und sind in den speziellen Function Food Sorten berücksichtigt. So bietet JBL PROPOND FITNESS bei schnellen Jahreszeitenwechseln durch seine präbiotischen Inhaltsstoffe eine ideale Grundlage, um bei den zum Teil drastischen Temperatursprüngen fit zu bleiben! Ihre jungen Koi werden auch ohne Wachstumsfutter (JBL PROPOND GROWTH) wachsen, aber eben deutlich langsamer, und die Körperform wird nicht so schön wie mit Wachstumsfutter. JBL PROPOND COLOR wird die Farben Ihrer Fische noch deutlicher ausprägen oder auch dafür sorgen, dass die schönen Farben bei Kauf erhalten bleiben, denn Händler werden meistens Farbfutter verfüttern, um die Tiere in ihrer schönsten Farbe zu präsentieren bzw. bei jüngeren Fischen (meist 2-jährig) dazu beitragen, dass die Farben mit 3-5 Jahren überhaupt erst richtig ausgebildet werden.

Wachstum

JBL PROPOND GROWTH XS
Groeivoer voor heel kleine koi
vanaf 13,98 €
Meer Product bekijken
JBL PROPOND GROWTH S
Groeivoer voor kleine koi
vanaf 36,95 €
Meer Product bekijken
JBL PROPOND GROWTH M
Groeivoer voor middelgrote koi
vanaf 59,95 €
Meer Product bekijken
JBL PROPOND GROWTH L
Groeivoer voor grote koi
vanaf 59,95 €
Meer Product bekijken

Farben

JBL PROPOND COLOR S
Kleurvoer voor kleine koi
vanaf 13,98 €
Meer Product bekijken
JBL PROPOND COLOR M
Kleurvoer voor middelgrote koi
vanaf 36,95 €
Meer Product bekijken
JBL PROPOND COLOR L
Kleurvoer voor grote koi

Fitness

JBL PROPOND FITNESS S
Fitnessvoer voor actieve koi
vanaf 13,98 €
Meer Product bekijken
JBL PROPOND FITNESS M
Fitnessvoer voor actieve koi
vanaf 36,95 €
Meer Product bekijken
JBL PROPOND FITNESS L
Fitnessvoer voor actieve koi
vanaf 59,95 €
Meer Product bekijken
SPECIAL FOOD

DAS RICHTIGE FUTTER FÜR IHRE FISCHE

Neben Größe, Alter, Jahreszeit und Wassertemperatur spielt natürlich auch die Fischart selbst eine große Rolle. Obwohl sich Koi und Goldfische ernährungsphysiologisch sehr nahe stehen, wurde ein speziell auf Goldfische abgestimmtes Alleinfutter entwickelt. Wer besonders hohe Ansprüche an das Goldfischfutter stellt, um z. B. die Farben noch stärker zu unterstützen oder auch seinen Fischen nur das Allerbeste zu gönnen, kann seinen Goldfischen JBL Koifuttersorten anbieten. Störe sind ganz besondere Fische: Ihre Körperform zeigt bereits ihre Lebensweise an: Sie schwimmen in Bodennähe und ertasten mit ihren Barteln (chemosensorisches Organ) kleine Wirbellose im Boden, von denen sie sich in der Natur ernähren. JBL PROPOND STERLET wurde an diese Ernährungsgewohnheiten in Zusammensetzung (erhöhter Anteil wirbelloser Tiere) und Sinkverhalten angepasst. Auch wenn Störe lernen, an der Wasseroberfläche zu fressen, so widerspricht diese Art der Ernährung ihrem natürlichen Verhalten und birgt die Gefahr des übermäßigen Luftschluckens. Störe sollten immer mit eigenem Futter gefüttert werden, da das Futter eine andere Zusammensetzung hat und die Sterlets auch unbeabsichtigt über ihre Knochenplatten die Schleimhaut von Koi im Kampf um das Futter verletzen könnten. In der Praxis können Sie Ihre Goldfische und Koi an der einen Teichecke an der Oberfläche füttern und an der anderen Ecke das sinkende Störfutter füttern.

Goldfisch

JBL PROPOND GOLDFISH XS
Voederparels voor kleine goudvissen
vanaf 5,29 €
Meer Product bekijken
JBL PROPOND GOLDFISH S
Voedingssticks voor kleine goudvissen
vanaf 10,99 €
Meer Product bekijken
JBL PROPOND GOLDFISH M
Voedingssticks voor middelgrote tot grote goudvissen
vanaf 10,99 €
Meer Product bekijken

Sterlet

JBL PROPOND STERLET S
Primair voer voor kleine sterlets
vanaf 11,99 €
Meer Product bekijken
JBL PROPOND STERLET M
Primair voer voor middelgrote sterlets
vanaf 49,95 €
Meer Product bekijken
JBL PROPOND STERLET L
Primair voer voor grote sterlets
vanaf 49,95 €
Meer Product bekijken

Flocken

JBL PROPOND FLAKES
Vlokkenvoer voor alle vijvervissen
vanaf 4,99 €
Meer Product bekijken
JBL PROPOND VARIO
Voedingsmix voor alle vijvervissen
vanaf 6,99 €
Meer Product bekijken
GOODY FOOD

AUCH IN DER NATUR ERHALTEN FISCHE LECKERBISSEN (GOODIES)

Mal fällt eine Frucht in das Wasser, mal ein Insekt auf die Oberfläche. Mit den JBL ProPond Goodies gönnen Sie Ihren Fischen eine besondere Mahlzeit, die nebenbei auch einen wichtigen Vorteil bietet: Ihre Fische lernen recht schnell, Ihnen direkt aus der Hand zu fressen. Sollten Sie wegen einer Krankheitsuntersuchung oder -behandlung einmal einen Fisch gezielt fangen müssen, wird dies durch die Handfütterung problemlos und einfach möglich.

Die Inhaltsstoffe der JBL ProPond Goodies wurden so ergänzt, dass diese Futtersorten auch als Alleinfutter gefüttert werden können (was bei reinen Seidenraupen oder Shrimp nicht sinnvoll wäre).

Silkworms

JBL PROPOND SILKWORMS M
Zijderupsen lekkernij voor koi
vanaf 11,99 €
Meer Product bekijken

Shrimp

JBL PROPOND SHRIMP M
Shrimp lekkernij voor koi
vanaf 11,99 €
Meer Product bekijken