Vijveronderhoud in elk jaargetijde

Gematigd klimaat

Lente

In het voorjaar vinden twee processen gelijktijdig plaats: De watertemperatuur stijgt en de vissen beginnen, na de winterperiode, weer actief te worden. Hier is het van belang het juiste voer voor lage temperaturen te geven ( JBL PondEnergil ) evenals aanvullende vitaminen ( JBL Atvitol ), om het immuunsysteem van de dieren te versterken, en ziekteverschijnselen, zoals voorjaarsvirussen, te vermijden.

Daarnaast leiden de vele, in het water opgeloste, voedingsstoffen (nitraat, maar veel meer nog, fosfaat) ertoe dat de algen beginnen te groeien zodra de invloed van de zon toeneemt. Er is nog geen concurrentie van de waterplanten noch van de andere, om de vijver heen groeiende, vegetatie. Om deze reden is het voorjaar, het laatst mogelijke tijdstip om deze voedingsstoffen te binden en zo de voedingsbodem aan de opkomende algen te onttrekken (bijv. JBL PhosEx Pond Direct ).

Tegerlijkertijd is een controle van de waterstabiliteit (carbonaathardheid) dringend noodzakelijk daar regenval het mineraalgehalte sterk verdunt en zo tot zeer zacht water leidt. Controleer de carbonaathardheid met de JBL KH-Test JBL KH Test of met de JBL PondCheck , om te zien hoe stabiel het water na de winterperiode is.

Zomer

In de zomer vinden 3 processen gelijktijdig plaats:

Allereerst zinkt het zuurstofgehalte door de stijgende temperaturen en kan een beluchting nodig worden ( JBL O₂ Zuurstof Test en JBL PondOxi-Set ). De beluchting is overigens niet alleen van belang voor de vissen, maar ook voor de bacteriën die schadelijke stoffen afbouwen.

De hoge watertemperaturen maken een licht verteerbaar voer voor uw vissen noodzakelijk ( JBL Koi Summer ).

Stevig zomeronweer met sterke regenval laat de waterhardheid enorm dalen waardoor uw vijverwater niet meer stabiel is. Met JBL StabiloPond KH kunt u het water weer stabiliseren en sterke pH-schommelingen vermijden.

Herfst

In de herfst zijn er meerdere dingen in acht te nemen:

De vissen moeten op de winterperiode voorbereid worden, om verlies te vermijden.

Door het vallen van de bladeren stijgt de waterbelasting door organisch materiaal.

Waterplanten en algen sterven langzaam af en gaan over in de winterfase waarbij ze de opgeslagen voedingsstoffen weer aan het water afgeven. Hiermee wordt, in principe, de voedingsbodem voor de algen voor het volgende jaar gelegd. (Link naar News: Het algenprobleem van vandaag vindt haar oorzaak …)

De herfst en het begin van de winter, tot aan het moment dat de vorst inzet, zijn de ideale perioden om voedingsstoffen uit het vijverwater te halen (daadwerkelijk uit het water te verwijderen), want juist in deze perioden komen de algenbevorderende voedingsstoffen vrij in het water en zijn niet in algen gebonden. Deze bijzonder belangrijke binding van voedingsstoffen dient plaats te vinden middels JBL PhosEx Pond Filter plaats te vinden (voedingsstoffenexport) of alternatief met JBL PhosEx Pond Direct .

De vissen moeten in deze fase krachtig en afwisselend voer ontvangen, dat het immuunsysteem ondersteunt en de weerstand versterkt voor de komende winterperiode. Vissen die in het voorjaar ziek zijn, zijn vaak niet in topconditie de winterperiode ingegaan. Alle 2 dagen vitaminen toevoegen aan het voer ( JBL Atvitol ) vergroot zichtbaar het immuunsysteem van de vissen.

Het bladafval in de vijver kunt u met een beschermingsnet beduidend verminderen of ook systematisch, door het verwijderen van het gevallen blad, tegenwerken. Als er zich veel bladafval heeft verzameld, helpt JBL SediEx Pond (bacteriën & zuurstof).

Winter

In deze koudste periode van het jaar rust de vijver weliswaar, maar zijn er toch een paar belangrijke punten die u niet uit het oog moet verliezen:

Niet alle winters zijn extreem koud en het kunnen zich zelfs "warme" perioden voordoen, waarin de vissen actief zijn en voeding nodig hebben. Het is in deze perioden heel belangrijk en ook zeker aan te bevelen, de vissen te voeren, echter met een speciaal, licht verteerbaar, voer, wat ook bij lage temperaturen niet te lang in het spijsverteringskanaal blijft zitten, zoals JBL PondEnergil of JBL Koi Energil midi .

Als een vijver minder dan 150 cm diep is, kan die volledig dichtvriezen. Met een ijsvrijhouder en een gerichte beluchting onder de ijsvrijhouder ( JBL PondOxi-Set ) kunt u een volledige bevriezing dikwijls verhinderen.

Wie een pomp in de vijver heeft, doet er verstandig aan deze niet op het DIEPSTE punt te plaatsen omdat anders alle waterlagen gemengd worden. Het moet echter wel in de diepere regionen worden geplaatst, met een watertemperatuur van 4°C, waar dan de dieren kunnen overwinteren.

Van bijzonder belang is de zuurstofverzorging in de dieptezone van de tuinvijver, daar wegens de gelaagdheid van het water, de inzet van een beluchter niet van toepassing is, is de inzet van X JBL OxyPond een maatregel t.b.v. de zuurstofverrijking in de dieptezone.

Middellandse Zeegebied en de subtropen

In principe onderscheiden de jaargetijden in de mediterrane gebieden zich niet bijzonder van de gematigde gebieden, met als uitzondering dat de zomerperioden veel warmer zijn en ze minder regen ontvangen (winterregengebied) en in de winterperiode strenge vorst een zeldzaamheid is. De belangrijkste verschillen hebben derhalve betrekking op de zomer- en de wintermaanden.

Zomer

In de zomer ontstaan 2 situaties gelijktijdig:

Allereerst zinkt het zuurstofgehalte door de stijgende temperaturen en kan een beluchting nodig worden ( JBL O₂ Zuurstof Test en JBL PondOxi-Set ). De beluchting is overigens niet alleen van belang voor de vissen, maar ook voor de bacteriën die schadelijke stoffen afbouwen.

De hoge watertemperaturen maken een licht verteerbaar voer voor uw vissen noodzakelijk ( JBL Koi Summer ).

Winter

In de winter valt met regelmaat een bui. Vorstperioden komen voor, maar zijn in vergelijking met de gematigde gebieden, een zeldzaamheid, minder lang en minder streng.

Winterse buien laten de waterhardheid enorm dalen en het vijverwater is dan niet meer stabiel. Met JBL StabiloPond KH kunt u het water weer stabiliseren en sterke pH-schommelingen vermijden.

Als de watertemperatuur onder de 15 °C komt, moet omgeschakeld worden op een voer dat speciaal voor lage temperaturen is ( JBL PondEnergil of JBL Koi Energil midi ), daar vissen bij lage temperaturen, wezenlijk langzamer verteren en het voer niet te lang in het spijsverteringskanaal dient te blijven.

De tropen en woestijnstaten

Droogteperiode

In de droogteperiode / zomertijd ontstaan drie situaties tegelijkertijd:

Allereerst zinkt het zuurstofgehalte door de stijgende temperaturen en kan een beluchting nodig worden ( JBL O₂ Zuurstof Test en JBL PondOxi-Set ). De beluchting is overigens niet alleen van belang voor de vissen, maar ook voor de bacteriën die schadelijke stoffen afbouwen.

De hoge watertemperaturen maken een licht verteerbaar voer voor uw vissen noodzakelijk ( JBL Koi Summer ).

Als er veel water is verdampt wordt vaak met mineraalhoudend leidingwater nagevuld. Daar bij verdamping echter alleen zuiver water (H2O) verdampt en de mineralen in het water blijven, dient gecontroleerd te worden of het mineralengehalte niet teveel stijgt ( JBL GH Test ).

Regentijd

In de regenperiode keert de situatie zich om:

Bij sterke neerslag vult de vijver zich met grote hoeveelheden gedemineraliseerd regenwater en wel zodanig dat binnen de kortste tijd een volledige waterwisseling kan zijn doorgevoerd en het mineralengehalte tot een gevaarlijke laagte kan zijn gekomen. De controle van de gezamenlijke en de carbonaathardheid ( JBL GH Test en JBL KH Test ) beslist dan of het nodig is om de corresponderende doseringen JBL StabiloPond Basis uit te voeren.