JBL workshop 2005 Rode Zee

Binnen in het rif.

De duikers onder de deelnemers hadden gelegenheid binnen in een rif (Dolphin House) een kijkje te nemen.

Door de opening in de massieve, vrijstaande rifzuil konden de duikers naar binnen zwemmen en naar hartelust tussen de „koralen“ door duiken. Binnen in het koraallandschap was nauwelijks enige vorm van leven te vinden. Slechts op enkele plaatsen waar de zon door de opening in het rifdak naar binnen scheen, was opnieuw leven ontstaan op het afgestorven rifgesteente.

Er water nauwelijks vissen te vinden. Vermoedelijk valt als gevolg van het intacte rifoppervlak zo veel zand, respectievelijk gemalen rifmateriaal naar beneden dat nieuw leven eenvoudig wordt bedekt. De „zand“-bedekking in het inwendige gedeelte was zeer duidelijk te zien. Het zou interessant zijn om een monster uit het inwendige gedeelte eens op zijn ouderdom te laten onderzoeken en zó de snelheid te bepalen waarmee een rifpilaar groeit.