JBL workshop 2005 Rode Zee

Spiegelproef

Workshop 2005 - spiegelproeven

Onderzoek naar aggressief gedrag: voor dit doel werden spielgeld van 30 x 30 cm door de duikers en snorkelaars onder water opgesteld en het gedrag van de vissen geobserveerd, zodra deze hun spiegelbeeld hadden ontdekt.

Uit een groot aantal waarnemingen bleek dat de meeste vissen niet op hun spiegelbeeld reageerden. Het duurde enige tijd tot de vissen dichter bij de spiegel kwamen die de duikers hadden neergezet.

Wanneer de duikers/snorkelaars echter op een voldoende grote afstand van de spiegel bleven (ca. 2 m), was het toch mogelijk om interacties te observeren. Territoriale vissoorten als anemomenvissen, rifbaarzen om enkele voorbeelden te noemen reageerden heftig. Tot onze verbazing bleken ook paarsgewijs voorkomende vissen als Heniochus intermedius (Rode Zee wimpelvis) en de maskergoochelaars (Chaetodon semilarvatus) zeer sterk te interageren. Sommige dieren zetten hun imponeergedrag wel een kwartier lang (tot de proef werd gestaakt) voor de spiegel voort en deden daarbij schijnaanvallen.

Met het oog op de duikers werd deze proef niet uitgevoerd met oceanische witpunthaaien