Het optimaliseren van waterwaarden

De juiste waterwaarden staan garant voor een fraai en goed functionerend zoutwateraquarium. Wij laten u zien hoe dit werkt.

Temperatuur

Temperatuur

Voor tropische zoutwatervissen en ongewervelden is een temperatuur tussen 24 en 27°C optimaal. De minimale temperatuur bedraagt 20 en de maximale temperatuur 30°C. Deze extreme temperaturen mogen echter nooit te lang duren. Met behulp van een regelbare verwarming (bijv. JBL ProTemp S 25 ) kiest u de door u gewenste temperatuur, die de regelbare verwarming dan automatisch handhaaft. Als het water meer dan 30°C wordt of de watertemperatuur gedurende langere tijd op 29 °C blijft hangen, zijn koelsystemen nodig ( JBL Cooler 100 ). De JBL premium thermometer toont de watertemperatuur in stappen van precies 0,5° aan middels een duidelijk leesbaar scala. Een uitzondering vormen Mediterrane of Atlantische aquaria die niet warmer dan 24°C mogen worden. Hier zijn koelsystemen noodzakelijk om de watertemperatuur naar beneden te brengen. Deze zijn echter niet bepaald goedkoop.

Zoutgehalte

Zoutgehalte

Het zoutgehalte (of saliniteit) geeft het gehalte aan opgelost zout per kilo zoutwater in promille (‰). Het gemiddelde zoutgehalte van zoutwater is 34.7 ‰. Dit varieert echter per geografisch zeegebied. In de aquaristiek is een dichtheid van 1,022 (normaal) tot 1,025 (Rode Zee) bij 25 °C bewezen wat correspondeert met een zoutgehalte van 33 tot 36 ‰. De waterdichtheid speelt alleen in de zoutwateraquaristiek een belangrijke rol en wordt gemeten met behulp van een speciale densimeter, de areometer. Met deze meter heeft u de mogelijkheid het zoutgehalte van het water te bepalen. Areometer zijn altijd gekalibreerd voor een specifieke watertemperatuur. Als de watertemperatuur hiervan afwijkt kan in de bijbehorende tabel de correctiefactor worden gevonden. Het professionele JBL Hydrometer - Thermometer - Maatcilinder heeft een afleesaccuratesse van 0.0005 eenheden en een ingebouwde thermometer met temperatuurcorrectiescala! Het aflezen van de waarden vindt ter hoogte van de waterspiegel plaats, niet aan de rand van het water bij het aquariumglas, waar het water, vanwege de wateroppervlaktespanning, wat hoger staat. Door zout- of watertoevoeging kunt u de dichtheid precies bijstellen.

CalciuMarin

Carbonaathardheid

Carbonaathardheid (KH) is één van de belangrijkste factoren voor een functionerend zoutwateraquarium. De KH stabiliseert de pH-waarde van het water en vormt op deze wijze de levensverzekering van het aquarium. De carbonaathardheid zou niet onder de 7 of boven de 10 °dKH moeten komen. Hoewel hogere waarden niet schadelijk zijn, zorgen ze echter vaak voor problemen met andere waterwaarden. Bij KH-waarden boven de 10 is het problematisch de calcium- en magnesiumwaarde op de gewenste hoogte te krijgen. Verhogen: Door toevoegen van JBL CalciuMarin verhoogt u de KH en het calciumgehalte. Een kalkreactor biedt een technische mogelijkheid de KH en het calciumgehalte te verhogen. Hiermee wordt kalkhoudend materiaal in een extra container met water gespoeld. Door het toevoegen van CO2 (kooldioxide) wordt de pH-waarde in de kalkreactor naar circa 6 gebracht en de kalk lost zich op in het water, dat dan druppelsgewijs aan het aquariumwater wordt afgegeven. JBL KH Test binnen een paar minuten kunt u exact de KH-waarde van uw zoutwater bepalen.

pH-waarde

pH-waarde

De pH-waarde toont het zuurgehalte van het water aan. Zoutwater is alkalisch en toont pH-waarden tussen de 7,9 en 8,4 aan. Ideaal is een pH-waarde van 8,0 in de ochtend welke gedurende de dag mag oplopen tot 8,3. Mocht de pH-waarde te laag of te hoog zijn, controleer dan de KH, die de pH-waarde stabiliseert. Als de carbonaathardheid te laag is, heeft dit sterke schommelingen van de pH-waarde tot gevolg. Zodra de KH weer in het juiste bereik gebracht is, tussen de 7 en 10 °dKH, zult u ook de pH-waarde weer in het juiste bereik vinden. Indien u een actief biologisch filter heeft (dus niet alleen mechanisch filtermateriaal), dan produceert dit filter zuren, die de pH-waarde laten dalen. Voegt u als laatste filtermateriaal wat koraalstukjes toe in het filter. Dit bindt de zuren en lost daarnaast nog wat gewenst KH en calcium in uw water op. Ook een onjuist ingestelde kalkreactor is vaak de oorzaak van een lage pH-waarde. Het water IN de kalkreactor dient een lage pH-waarde van ca. 6 te vertonen wat druppelsgewijs in het aquarium terecht komt. Als er teveel van het water met deze lage pH-waarde in het aquarium terechtkomt daalt hier echter ook de pH-waarde.

Calcium

Calcium

Calcium (Ca) is een heel belangrijk macro-element, dat vooral voor een gezonde groei van koralen, maar ook voor ongewervelden en vissen nodig is. Het calciumgehalte van zeewater ligt tussen de 380 en 460 mg/l. Ideaal ligt de waarde bij 440 mg/l. Beduidend hogere waarden hebben geen verbeterde groei van koralen tot gevolg en veroorzaken problemen met andere waterwaarden, zoals de KH en magnesiumwaarde. Door het toevoegen van JBL CalciuMarin kunt u de calciumwaarde verhogen. Een kalkreactor is een technische mogelijkheid om de KH en het calciumgehalte te verhogen. Hiermee wordt kalkhoudend materiaal in een extra container met water gespoeld. Door het toevoegen van CO2 (kooldioxide) wordt de pH-waarde in de kalkreactor naar circa 6 gebracht en de kalk lost zich op in het water, dat dan druppelsgewijs aan het aquariumwater wordt afgegeven. Met de JBL Magnesium/ Calcium Test kunt u binnen enkele minuten het exacte magnesiumgehalte van uw water bepalen.

Kalkrotalgen 2

Magnesium

Magnesium (Mg) is, naast de carbonaathardheid en het calciumgehalte, de derde factor die regelmatig gemeten en, indien nodig, gecorrigeerd dient te worden. In de oceanen ligt het magnesiumgehalte tussen de 900 en 1400 mg/l. In aquariums is een magnesiumgehalte van ca. 1200 mg/l aan te raden. Bij een te laag magnesiumgehalte groeien de fraaie rode kalkalgen niet of erg slecht. Een te hoog magnesiumgehalte is evenmin zinvol, daar het water slechts een beperkte opnamemogelijkheid heeft als het gaat om mineralen en zouten. Als er teveel magnesium opgenomen wordt kunnen andere belangrijke mineralen niet in voldoende hoeveelheden worden opgelost en kunnen uitvallen. Door het toevoegen van JBL MagnesiuMarin kunt u uw magnesiumgehalte verhogen tot de ideale waarde.

Ammonium

Ammonium

Ammonium (NH4) vertegenwoordigt de eerste fase van stikstofreductie. In aquaria, die al meer dan 4 weken in bedrijf zijn, mag geen ammonium meetbaar zijn. Alleen in de beginfase van een nieuw aquarium kan een verhoogde ammoniumwaarde voorkomen. Bij pH-waarden van meer dan 7,0 wordt een deel van het ongiftige ammonium omgezet in het giftige ammoniak (NH3). Om deze reden dient bij een ammoniumtest ook een pH-test uitgevoerd te worden, om middels de bijgevoegde tabellen te kunnen bepalen hoeveel van het ammonium zich in ammoniak omgezet heeft. Hogere ammoniumwaarden suggereren een verstoorde bacteriënhuishouding, bijv. door gebruikte medicijnen. Door het toevoegen van JBL Denitrol voegt u miljoenen levende en ammonium afbouwende bacteriën aan uw zoutwater toe.

Nitriet

Nitriet

Nitriet (NO2) ontstaat bij de bacteriële afbouw van ammonium is er voor vissen extreem giftig. In een intact aquarium wordt nitriet direct tot nitraat (NO3) omgebouwd en is op deze wijze niet meetbaar. een meetbare nitrietwaarde betekent dat er een probleem is in de bacteriële huishouding van het aquarium waarvan de oorzaak moet worden achterhaald. Het toevoegen van medicijnen kan bijvoorbeeld een zeer negatief effect hebben op bacterieculturen. Door het toevoegen van JBL Denitrol voegt u miljoenen levende en ammonium en nitriet afbouwende bacteriën aan uw zoutwater toe.

Nitraat

Nitraat

Nitraat (NO3) is niet giftig. Geringe nitraatconcentraties in een zoutwateraquarium versterken zelfs de groei van koralen. Desondanks is het een voedingstof voor algen. Bij nitraatconcentraties van meer dan 50 mg/l bevelen we de inzet van een speciaal filtermateriaal aan ( JBL BioNitrat Ex 240 g ), waar bacteriën zich kunnen vestigen en door de geringe zuurstofgehalte binnen het materiaal het nitraat beginnen af te bouwen. Als u veel koralen heeft en de nitraatwaarde eerder tegen de nul aanzit, kunt u de groei stimuleren door nitraat toe te voegen. Hiervoor is een product uit de zoetwateraquaristiek geschikt ( JBL ProScape N Macroelements ). De juiste dosering dient middels kleine stapjes te worden uitgeprobeerd.

PhosEx ultra

Fosfaat

Fosfaten (PO4) zijn onschadelijk voor vissen en ongewervelden maar vormen de hoofdvoeding voor algen en stimuleren op deze wijze de groei. Indien u een overmatig probleem met de algengroei heeft dient u de fosfaatwaarde van uw water te meten (ook het water waarmee u begint, waar u later het zout aan toevoegt). Een te hoge fosfaatwaarde vermindert u simpelweg door het toevoegen van een efficiënte fosfaatverwijderaar ( JBL PhosEx ultra ), die zonder bijwerkingen fosfaat uit uw water verwijdert.

In de JBL Wateranalyse Online-Laboratorium heeft u de mogelijkheid, uw waterwaarden direct in te voeren en door ons te laten analyseren.