Nowe pomysły, poprawa i aktualna wiedza z badań naukowych powodują opracowywanie coraz to nowych produktów. Proszę przeczytać aktualne informacje prasowe.


Tortoises boycott Bioland

26.10.2016

JBL meant well: the purely plant-based tortoise food JBL Herbil received the coveted Bioland seal because it is made exclusively using Bioland grasses. The owner liked it more than their tortoises, who found the food a bit ...

Więcej