Polityka prywatności

Stan na 11/2015

Korzystanie z naszej strony jest możliwe bez podawania danych osobowych. W odniesieniu do korzystania z pojedynczych usług na naszej stronie mogą obowiązywać inne uregulowania, które w takim przypadku zostaną przedstawione oddzielnie poniżej. Państwa dane osobowe (np. nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu itp.) są przez nas przetwarzane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych. Dane mają charakter osobowy wtedy, jeśli można je jednoznacznie przyporządkować do określonej osoby fizycznej. Podstawy prawne ochrony danych osobowych można znaleźć w ustawie federalnej o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz w ustawie o mediach elektronicznych (TMG). Poniższe uregulowania stanowią więc dla Państwa informację o rodzaju, zakresie oraz celu gromadzenia, wykorzystywania oraz przetwarzania danych osobowych przez dostawcę usług:

 • JBL GmbH & Co. KG
 • Dieselstraße 3
 • D-67141 Neuhofen
 • telefonu: +49/ (0)6236/ 4180-0
 • faksu: +49/ (0)6236/ 4180-999
 • e-mail: info@jbl.de

Pragniemy zaznaczyć, że internetowa transmisja danych jest obarczona lukami w zakresie bezpieczeństwa, w związku z czym niemożliwe jest całkowite zabezpieczenie przed dostępem ze strony osób trzecich.

Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy udostępniają je nam Państwo w celu zamówienia towarów lub też w celu nawiązania kontaktu. Wprowadzone przy tej okazji dane osobowe są wykorzystywane bez specjalnej zgodny wyłącznie do realizacji umowy wzgl. udzielenia odpowiedzi na pytania. Ponadto dane wykorzystywane są po wyrażeniu Państwa wyraźnej zgodny (np. biuletyn) w celu przyszłej obsługi klientów (własne cele reklamowe), przy czym mogą Państwo w każdej chwili cofnąć swą zgodę na takie wykorzystanie. Można zwłaszcza w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji biuletynu.

Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe są przekazywane w ramach realizacji umowy przedsiębiorstwom transportowym, którym zlecono dostawę, lub też odpowiednim dostawcom usług finansowych, o ile jest to konieczne do realizacji dostawy lub opłacenia towaru.

Cookies

Nasz sklep internetowy wykorzystuje tzw. „ciasteczka” (ang. cookies). Cookies to pliki tekstowe o małej objętości, które są zapisywane na Państwa komputerze za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Chodzi przy tym o ciasteczka, które umożliwiają naszej stronie internetowej podczas odwiedzin zapamiętanie Państwa odwiedzin na wielu stronach (np. przejście wieloetapowego procesu zamawiania, w przypadku którego konieczne jest zapamiętanie wpisów z etapu poprzedzającego). Jest to niezbędne zwłaszcza w przypadku korzystania z funkcji Koszyka na naszej stronie internetowej. Ciasteczka te są usuwane wraz z zamknięciem przeglądarki internetowej. Nie są przy tym gromadzone żadne dane osobowe.

Używamy również ciasteczek trwałych, służących do rozpoznawania wielokrotnego korzystania z naszej oferty przez tego samego użytkownika/właściciela łącza internetowego. Służą one do optymalizacji naszej witryny internetowej oraz naszej oferty. Ciasteczka te przekazują informacje, umożliwiające automatyczne ponowne rozpoznanie użytkownika. Uzyskane w ten sposób informacje służą do optymalizacji naszej oferty i umożliwiają Państwu łatwiejszy dostęp do naszej strony internetowej.

Dalsze wyjaśnienia na temat ciasteczek trwałych można znaleźć poniżej w objaśnieniach na temat zastosowania Google Analytics.

Poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce można wykluczyć zapisywanie plików cookies; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe.

Dane serwerowe

Ze względów techniki komunikacji oraz techniki bezpieczeństwa podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie gromadzone są m.in. następujące dane, które Państwa przeglądarka internetowa przekazuje nam wzgl. naszemu dostawcy zasobów internetowych (tzw. pliki dziennika serwera):

 • – typ i wersja przeglądarki
 • – używany system operacyjny
 • – strona internetowa, z której nastąpiło przejście na naszą stronę (Referrer URL)
 • – odwiedzana strona internetowa
 • – data i czas dostępu
 • – Państwa adres IP

Po upływie najpóźniej 30 minut dane są anonimizowane za pomocą skrócenia adresu IP do poziomu domeny, w związku z czym nie jest możliwe, lub też jest możliwe jedynie przy nieproporcjonalnie dużym nakładzie pracy, wytworzenie powiązań z określoną lub możliwą do określenia osobą fizyczną. Zanonimizowane w ten sposób dane są przetwarzane wyłącznie „w celach statystycznych”, co ma na celu zoptymalizowanie naszej witryny internetowej oraz naszej oferty

Zastosowanie Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia do analizy danych Google Analytics, będącego własnością firmy Google. Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej w dalszej części „Google”. Google analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, tj. pliki tekstowe, które zostają zapisane na komputerze użytkownika i które służą do analizy korzystania ze stron internetowych przez użytkownika.

Odpowiednie ciasteczko jest jednakże stosowane dopiero wtedy, gdy wyrażą Państwo zgodę na początku lub w trakcie odwiedzin na stronie na zastosowanie ciasteczek, naciskając w tym celu przycisk „Zgadzam się”.

Informacje generowane przez ciasteczka o użytkowaniu stron internetowych, np. czas, miejsce i częstotliwość odwiedzin łącznie z adresem IP użytkownika są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Na naszej stronie internetowej używamy Google Analytics z dodatkiem „_anonymizeIp”. W tym przypadku na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do układu Europejskiego Obszaru Gospodarczego adres IP użytkownika jest wcześniej skracany przez firmę Google.

Google wykorzystuje te informacje w celu oceny użytkowania stron internetowych, zestawiania raportów aktywności dla nas oraz świadczenia innych usług powiązanych z korzystaniem ze stron internetowych i internetu. Google może te informacje przekazać osobom trzecim, o ile jest to prawnie dopuszczalne i jeśli osoby trzecie opracowują te dane na zlecenie Google.

Google w żadnym wypadku nie powiąże adresu IP z innymi danymi Google. Poprzez odpowiednie ustawienie w przeglądarce można wykluczyć zapisywanie plików cookies; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. n.

Ponadto Google oferuje dla najpopularniejszych przeglądarek dodatek dezaktywujący, który zapewnia więcej kontroli nad tym, jakie dane są gromadzone przez Google na temat otwieranych przez Państwa stron internetowych. Dodatek ten informuje skrypt JavaScript (ga.js) narzędzia Google Analytics o tym, że nie powinny być przekazywane do Google Analytics żadne informacje na temat odwiedzin stron internetowych. Dodatek dezaktywujący Google Analytics do przeglądarki nie zapobiega jednakże temu, że informacje przekazywane są do nas lub też do innych stosowanych przez nas ewentualnie narzędzi do analizy serwisów WWW. Dalsze informacje na temat instalacji dodatku do przeglądarki można uzyskać za pomocą poniższego łącza: Dodatek dezaktywujący Google Analytics do przeglądarki

Zastosowanie elementów serwisu facebook

Na naszej stronie używamy elementów pochodzących od dostawcy usług facebook.com. Serwis Facebook jest prowadzony przez facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

W przypadku każdego otwarcia naszej strony internetowej, która wyposażona jest w taki element, element ten powoduje, że używana przez Państwa przeglądarka wczytuje odpowiedni widok elementu serwisu facebook. Dzięki temu procesowi serwis facebook jest powiadamiany o tym, która konkretnie strona naszej witryny internetowej jest aktualnie odwiedzana.

Jeśli odwiedzą Państwo naszą stronę, będąc jednocześnie zalogowani w serwisie facebook, rozpoznaje on informacje zebrane przez tenże element o tym, która konkretnie strona jest odwiedzana i przyporządkowuje tę informację do Państwa osobistego konta w serwisie facebook. Jeśli zostanie kliknięty przycisk „Lubię to” lub też jeśli zostanie wpisany odpowiedni komentarz, informacje te zostaną przesłane do Państwa osobistego konta w serwisie facebook i tam zapisane. Ponadto do serwisu facebook zostanie przekazana informacja o Państwa odwiedzinach na naszej stronie. Dzieje się tak niezależnie od kliknięcia odpowiedniego elementu.

Jeśli chcą Państwo zapobiec przekazywaniu i zapisywaniu przez serwis facebook danych na temat Państwa oraz Państwa zachowania na naszej stronie internetowej, należy wylogować się z serwisu facebook jeszcze przed odwiedzeniem naszej strony. Wskazówki serwisu facebook, dotyczące ochrony danych osobowych, zawierają dokładniejsze informacje na ten temat, a zwłaszcza na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez serwis facebook, na temat Państwa praw w tej kwestii, jak również na temat możliwości ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności: Oświadczenie o ochronie danych w serwisie facebook

Zastosowanie elementu rekomendacji Google+

Na naszej stronie stosujemy przycisk „+1” dostawcy usług Google+ firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej w dalszej części „Google“.

W przypadku każdego otwarcia naszej strony internetowej, która wyposażona jest w taki element „+1”, element ten powoduje, że używana przez Państwa przeglądarka wczytuje odpowiedni widok elementu serwisu Google. Dzięki temu procesowi serwis Google jest powiadamiany o tym, która konkretnie strona naszej witryny internetowej jest aktualnie odwiedzana

Zgodnie z informacjami z firmy Google dalsza analiza odwiedzin nie jest dokonywana na wypadek, gdyby użytkownik nie był zalogowany na swym koncie Google.

Jeśli odwiedzą Państwo naszą stronę, będąc jednocześnie zalogowani w serwisie Google, w przypadku naciśnięcia przycisku „+1” Google może gromadzić informacje na temat Państwa konta Google, polecanej przez Państwa strony internetowej, jak również Państwa adresu IP oraz innych informacji, dotyczących przeglądarki.

W związku z tym rekomendacja „+1” może zostać zapisana i udostępniona publicznie. Tym samym Państwa rekomendacja „+1” może zostać wyświetlona wraz z nazwą konta oraz ewentualnie z Państwa zapisanym w usługach serwisu Google zdjęciem, np. w wynikach wyszukiwania lub też na Państwa koncie Google albo w innych miejscach, jak np. na stronach internetowych oraz w reklamach w internecie. Ponadto Google może powiązać odwiedziny na naszej stronie z Państwa zapisanymi w serwisie Google danymi. Google rejestruje te informacje również w celu dalszej poprawy usług Google. Dlatego też, chcąc zapobiec wspomnianemu wyżej gromadzeniu danych przez Google w najlepszy możliwy sposób, muszą Państwo wylogować się ze swego konta Google przed odwiedzeniem naszej witryny internetowej.

Wskazówki Google na temat ochrony danych w związku z przyciskiem „+1” wraz ze wszelkimi informacjami dodatkowymi na temat gromadzenia, przekazywania i wykorzystywania danych przez Google, na temat Państwa praw w związku z tym oraz możliwości konfiguracji profilu można znaleźć pod poniższym adresem: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

Zastosowanie elementów rekomendacji serwisu Twitter

Na naszej stronie używamy elementów pochodzących od dostawcy usług Twitter. Twitter to serwis firmy Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. W przypadku każdego otwarcia naszej strony internetowej, która wyposażona jest w taki element, element ten powoduje, że używana przez Państwa przeglądarka wczytuje odpowiedni widok elementu serwisu Twitter. Dzięki temu procesowi serwis Twitter jest powiadamiany o tym, która konkretnie strona naszej witryny internetowej jest aktualnie odwiedzana.

Nie mamy wpływu ani na dane, jakie gromadzi w ten sposób Twitter, ani na zakres tychże danych, gromadzonych przez serwis Twitter. Zgodnie ze stanem naszej wiedzy Twitter rejestruje adres URL każdej otwieranej strony internetowej oraz adres IP użytkownika, jednakże nie do celów innych niż wyświetlanie elementu serwisu Twitter. Więcej informacji na ten temat znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych (polityka prywatności) na http://twitter.com/privacy

Ustawienia prywatności na koncie Twitter można zmieniać w ustawieniach konta na stronie http://twitter.com/account/settings ändern.

Funkcja rejestracji

Oferujemy Państwu na naszej stronie możliwość zarejestrowania się w celu założenia konta Klienta lub też korzystania z oferty „mójJBL”. Wprowadzone w trakcie niniejszej rejestracji dane, widoczne na podstawie ekranu wprowadzania formularza rejestracyjnego, są gromadzone i zapisywane wyłącznie w celu korzystania z naszej oferty. Wraz z rejestracją na naszej stronie zapisywany jest ponadto adres IP oraz data i godzina Państwa rejestracji. Służy to jako zabezpieczenie na wypadek, gdyby osoba trzecia posłużyła się Państwa danymi w sposób nieuprawniony i zarejestrowała się za ich pomocą bez Państwa wiedzy na naszej stronie. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Zgromadzone dane nie są również porównywane z danymi, jakie być może są gromadzone przez inne elementy naszej strony internetowej.

W związku z wykorzystaniem Państwa danych osobowych zostaną Państwo poproszeni w odpowiednim miejscu w trakcie rejestracji w „mójJBL” oraz/lub otwierania konta Klienta o wyrażenie swojej zgody w następujący sposób:

„Zapisz”

Rejestrację można zakończyć w każdej chwili ze skutkiem przyszłym.

Newsletter

Informacje o naszej ofercie przesyłamy w regularnych odstępach czasu w postaci biuletynu. Aby otrzymywać nasz biuletyn, konieczne jest posiadanie prawidłowego adresu e-mail. Wprowadzony adres e-mail zostanie sprawdzony pod tym względem, czy rzeczywiście są Państwo właścicielami podanego adresu e-mail wzgl. czy jego posiadacz jest upoważniony do otrzymywania biuletynu. Wraz z subskrypcją naszego biuletynu zapisany zostanie Państwa adres IP oraz data i godzina Państwa subskrypcji. Służy to jako zabezpieczenie na wypadek, gdyby osoba trzecia posłużyła się Państwa adresem e-mail w sposób nieuprawniony i dokonała subskrypcji naszego biuletynu bez Państwa wiedzy. Nie gromadzimy żadnych danych dodatkowych. Zgromadzone dane służą wyłącznie przesyłaniu naszego biuletynu, o ile nie wyrażą Państwo zgody na przekazywanie osobom trzecim.

Zgromadzone dane nie są również porównywane z danymi, jakie być może są gromadzone przez inne elementy naszej strony internetowej.

W odniesieniu do wykorzystania Państwa danych osobowych w celu wysyłania biuletynu zostaną Państwo poproszeni w odpowiednim miejscu o wyrażenie swojej zgody w następujący sposób:

„Subskrybuj biuletyn”

Subskrypcję niniejszego biuletynu można wypowiedzieć w każdej chwili ze skutkiem przyszłym.

Możliwość komentowania wzgl. oceniania

Oferujemy Państwu na naszej stronie możliwość zamieszczania komentarzy na temat poszczególnych produktów, tekstów lub też ogólnie na temat strony. W tym przypadku wymagana jest rejestracja wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Wprowadzone przy tym dane są zapisywane wraz z adresem IP autora/właściciela łącza. Zapis tychże danych stanowi dla nas zabezpieczenie na wypadek, gdyby autor swym komentarzem naruszył prawa osób trzecich oraz/lub też zamieszczał treści sprzeczne z prawem. Oznacza to, że zapisywane dane autora gromadzimy na własne zapotrzebowanie, zwłaszcza że w pewnych okolicznościach możemy zostać oskarżeni w związku z tego typu naruszeniami prawa. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Zgromadzone dane nie są również porównywane z danymi, jakie być może są gromadzone przez inne elementy naszej strony internetowej.

W związku z wykorzystaniem Państwa danych osobowych zostaną Państwo poproszeni w odpowiednim miejscu w trakcie rejestracji o wyrażenie swojej zgody w następujący sposób:

„Zapisz”

Rejestrację można zakończyć w każdej chwili ze skutkiem przyszłym.

Możliwość kontaktu

Oferujemy Państwu na naszej stronie możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz/lub formularza kontaktowego. W takim przypadku wprowadzone przez użytkownika dane są zapisywane w celu umożliwienia nawiązania kontaktu. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Zgromadzone dane nie są również porównywane z danymi, jakie być może są gromadzone przez inne elementy naszej strony internetowej.

Informacja/odwołanie/usunięcie

Na podstawie ustawy federalnej o ochronie danych osobowych mogą Państwo zwrócić się do nas nieodpłatnie w przypadku wątpliwości co do gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania, zablokowania, usunięcia lub też odwołania udzielonej zgody. Pragniemy zaznaczyć, ze przysługuje Państwu prawo do sprostowania nieprawidłowych danych lub też usunięcia danych osobowych, o ile żądanie to nie jest sprzeczne z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.