Tematy

Tu znajdą Państwo wszystko, co warto wiedzieć na temat swojego hobby akwarium, terrarium lub stawu ogrodowego. Znajdą tu Państwo także pomoc, jeżeli pojawiłyby się kiedyś jakieś problemy.

Akwarium

Typ akwarium z dżunglą JBL Rio Pantanal®

A bit of jungle river in your living room. Lively underwater action! No problem with the JBL Rio Pantanal® aquarium

Miejsce akwarium

Where is the best place for your aquarium? What do you need to consider when choosing where to put it?

Filtry akwarystyczne i osprzęt do akwarium

Why is a filter important? What function does your filter have? What do you have to look out for when choosing a filter? What types of filter are available?

Zakładanie akwarium

Jak urządza się akwarium? Co należy przy tym uwzględnić? Piękne akwarium krok po kroku

Bakterie na start

How do you start an aquarium with bacteria properly? When do you need to bacterially inoculate the water?

Gatunki roślin

Jakie gatunki roślin nadają się do Państwa akwarium? Jakie wymagania mają poszczególne gatunki?

Gatunki ryb

Which fish species suit your aquarium? What demands do the fish species have?

Pożyteczne przybory

Which tools and equipment facilitate your aquarium maintenance? What is really useful?

Zwalczanie glonów

Here’s how to combat algae successfully and lastingly.

Terrarium

Oświetlenie

GŁÓWNY temat terrarystyki to oświetlenie. Czy Państwa zwierzęta potrzebują tylko światła, lub także ciepła i UV? Tu są odpowiedzi.

Dane biotopu

Odwiedziliśmy siedliska zwierząt terrariowych i udokumentowaliśmy dane biotopów. Tu znajdą Państwo wszystkie zebrane dane z całego świata.

Zwierzęta terrariowe

Here we will show you what demands the 25 most important terrarium animals make on your terrarium. Learn everything there is to know about size, food, light, heat etc. to ensure your animals’ comfort.

Staw ogrodowy

Problemy z glonami

Dlaczego glony są problematyczne? Jakie rodzaje glonów są w stawie i jak mogą Państwo skutecznie i długoterminowo zwalczyć glony?

Choroby ryb

Jeżeli Państwa ryby stawowe zachorowałyby kiedyś, pokazujemy tu, o jaką chorobę chodzi i jak można ją niezawodnie zwalczyć.

Pielęgnacja stawów ogrodowych

Różne pory roku (przynajmniej w Europie Środkowej) determinują różne działania pielęgnacyjne. Także w krajach, w których nie ma ostrych zim z ujemnymi temperaturami, takie rzeczy jak okresy deszczów i suszy lub także lato ze szczególnie wysokimi temperaturami odgrywają decydującą rolę dla stawu ogrodowego.