Zwierzęta terrariowe

Wskazówki i fakty dotyczące najważniejszych 25 zwierząt terrariowych.

Biczogon

Agama brodata

red-kneed tarantula

veiled chameleon

painted wood turtle

leopard tortoise

European tortoise

slider turtle

Legwan zielony

Gekon tygrysi

Felsuma

boa constrictor

Pończosznik

Wąż zbożowy

collared lizard

emperor scorpion

Aksolotl

Drzewołaz malarski

South American horned frog

African clawed frog

Carolina anole

chuckwalla

berber skink

walking stick (Phasmatodea)

black millipede