Havuz balıklarının beslenmesi

Acaba neden Gupi balığı (Lepistes) Koi balığından farklı bir gıdaya ihtiyaç duyar? Burada "Sağlıklı havuz balıkları için sağlıklı beslenme" konusuna ilişkin bilmeye değer her şeyi öğreneceksiniz.

Balıkları beslemek bir çok havuz sahibi tarafından ne yazık ki sadece bir "keyif unsuru" olarak görülür, çünkü balıkları beslemek gerçekten de çok keyifli bir iştir. Ancak beslenmek sadece bir keyif faktörü değil, büyüme ve hastalıklara karşı direnç geliştirme gibi unsurlara da hizmet eden bir işlevdir. Balıklar birbirinden kediler ve inekler kadar farklı olduğundan yeme yönelik talepleri de son derece farklıdır! Alabalık veya levrek gibi etçil balıklar (balık bazlı) et bazlı yeme ihtiyaç duyarken kırmızı balık ve koi gibi en azından kısmen otçul yönelimli omnivorlar bitki payı daha yüksek olan yemlere ihtiyaç duyarlar. Kültür alabalık veya sazan yetiştirilen tesisler için üretilen ticari yemlerin hedefi mümkün olan en kısa zamanda olabilecek en fazla balık biyokitlesini elde etmek iken (yenilebilecek duruma gelme), bahçe havuzlarında balığın uzun yaşaması için daha dengeli, daha yavaş bir gelişime önem verilir. Kimse koi sazanını iki yıl sonra öldürüp yemek istemez. Ticari yemlerle bahçe havuzu balıkları için ekstra üretilen yemler arasındaki önemli farklar burada ortaya çıkar.

Ancak bahçe havuzunda çoğunlukla göz ardı edilen şey ihtiyaç duyulan yem miktarıdır. Örnek hesaplamalar ve idame metabolizmasına ilişkin sayısız deney bahçe havuzu sahiplerinin yosun gelişir korkusuyla balıklara gerektiğinden az yem verdiğini etkileyici bir biçimde gözler önüne sermiştir. Her biri 40 cm büyüklüğünde 20 adet koi-sazan balığı barındıran bir koi havuzu yaz aylarında her gün (!) 600 g yeme ihtiyaç duyar.

Kırmızı balıklara ve koilere tercihen örn. kültür alabalık yemi (çoğunlukla büyük şeffaf torbalarda satılan ucuz kahverengi pelletler) verirseniz, bu inekleri etle beslemeye eşdeğer bir durum yaratır. Gerçi hayvanlar çabuk büyür ama yemi doğru işleyemez ve hastalık riskine açık olurlar. Yemin kapsamlı biçimde sindirilememesi dışkı üzerinden su kirliliğinin artmasına yol açar. Çoğu zaman balıklarda buna ek olarak karaciğer yağlanması da görülür ki bu bazen balığın iyice yuvarlak bir hal alan gövdesinden de anlaşılabilir. Yavrular: Küçük balıkların ağzı da küçük olduğundan, salt bu nedenle büyük balıklara göre daha küçük yemlere ihtiyaç duyarlar. Küçük kırmızı balıklar ve koiler büyüklere göre daha hızlı geliştiğinden (balıklar yaşam boyu büyümeye devam eder) yem bileşimleri de buna uygun hale getirilmiştir.

Farklı büyüklüklerde ve türde balıkları AYNI havuzda besliyorsanız ne yapmalısınız?

Bu durumda, ki bu çok sık karşılaşılan bir durumdur, farklı yem çeşitleri kullanmalısınız. Balıkların ağızlarına uygun büyüklükte, fizyolojik olarak ihtiyaç duydukları ve en çok lezzet aldıkları yemleri seçtiği bilinen bir gerçektir.

Mersin balıkları özel bir yeme ihtiyaç duyar mı?

Evet, çünkü mersin balıkları yemini dipte arayan, küçük hayvanlarla beslenen balıklardır. Bu ilginç balıklar için Çuka balığı has been developed in three granulate sizes ( JBL ProPond Sterlet S / JBL ProPond Sterlet M / JBL ProPond Sterlet L ).

Bir havuz balığı yeminin kalitesi nereden anlaşılır?

Bilim insanlarının söylemine göre protein-yağ oranı son derece belirleyici olup havuz balıkları için bu oran 4:1 civarında olmalıdır (kış ayları haricinde, kışın örn. Kış is preferable). A quick look at the label and a couple of easy sums will quickly show you what protein/fat ratio is in the food.

Havuz balıkları kışın da yemlenmeli mi?

Balıklar su sıcaklığı 15°C'nin altına düştüğünde bile hâlâ aktiftir. Aktivite enerji tüketimi anlamına gelir ve bu enerjinin balıklara takviye edilmesi gerekir. JBL bunun için düşük sıcaklıklara özel bir yem ( Kış ). The composition of this food is such that the food is easy to digest and doesn’t affect the digestive tract, because in low temperatures the digestion process works very slowly.

The JBL ProPond concept with its NEO index not only takes the water temperature into account, but also the season and the size and requirements of the pond fish. You will find more information here: ProPond® / NEO Index®