Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik ve çevre koruma

JBL yıllar önce süs balıkları için ilk yeniden dolum paketini üreterek akvaristlikte kaynakların korunması düşüncesini yerleştirdi. Sonrasında her şey büyük bir hızla gelişti: JBL'nin dış hizmetlerinde kullanılan enerji etkin otomobillerden Neuhofen'deki tesislerin çatılarındaki devasa fotovoltaik panellere, JBL'nin su hazırlayıcısı JBL Biotopol'ün ve bitki gübresi JBL Ferropol'ün mevcut yeniden dolum paketlerine kadar bir çok şey . Artık akvaryumcular da çevrenin korunmasına katkıda bulunabilirler, çünkü elde edilen tasarruflar olağanüstü: Bir kamyon yükü yeniden dolum paketi, 17 kamyon yükü kutulu ambalaja karşılık gelir ki bu da taşıma sırasında %94 oranında CO2 tasarrufu sağlanması demektir!

Yem üretiminde enerjiyi adeta yutan UV-C atık hava arıtıcısı yerine aynı zamanda 10.000 litre aktif kömürün kullanılmasını (ve giderilmesini) gereksiz kılan büyük hacimli biyofiltreler kullanıldı.

Balık yemi üretimi sürecinde son derece özenli davranıyoruz: Bu konuda birinci öncelik okyanusların doğal balık stoklarının korunması: JBL'nin ürettiği balık yemleri için tek bir balık dahi avlanmamalı! JBL "Filetonun büyüğü insanlara, küçüğü akvaryum balıklarına!" mottosundan hareketle yalnızca balık filetosu üretiminden arta kalan balık etlerini kullanır. Böylece yüksek değerli ve saf balık proteini elde edilmiş olur. Bu arada, söz konusu balık işleme süreci Fransa'da gerçekleşmektedir. JBL zaten tehdit altında bulunan balık stokundan elde edilen bütün haldeki balıkların işlenmesine karşıdır.

Çalışanlarımızla ve Genel Müdürümüz Roland Böhme ile tanışan herkes JBL'nin doğayı koruma konusunu ne kadar ciddiye aldığını hemen anlar.

"Bundan elli yıl önce JBL'yi kuran babamın taahhütlerini sürdürüyoruz. O tüm hayvanları severdi ve hayvan bakımını mükemmelleştirecek ve gelecekte hayvanların doğadan koparılıp alınmasını gereksiz kılacak ürünler üretmek onun her zaman öncelikli hedefiydi! Ben bu hedefi seve seve devam ettiriyorum!"

Roland Böhme

Photovoltaikanlagen

Fotovoltaik paneller

Burada söz konusu olan doğrudan JBL tesislerinin çatılarında bulunan fotovoltaik panellerin hali hazırdaki verimi ve bu sayede elde edilen CO2 tasarrufudur. Paneller A salonunda üretim binasının, H salonunda ham madde deposunun ve S salonunda da lojistik merkezinin yüksek çatısında yer alır. Güneş Sistemi

Balık filetosu üretimi

JBL'nin ürettiği balık yemleri için tek bir balık dahi avlanmamalı! JBL "Filetonun büyüğü insanlara, küçüğü akvaryum balıklarına!" mottosundan hareketle yalnızca balık filetosu üretiminden arta kalan balık etlerini kullanır. Böylece yüksek değerli ve saf balık proteini elde edilmiş olur. Bu arada söz konusu balık işleme süreci Kuzey Fransa'da gerçekleşmektedir. JBL zaten tehdit altında bulunan balık stokundan elde edilen bütün haldeki balıkların işlenmesine karşıdır.

Biyofiltre

Üretim birimi 2010 yılından bu yana çevreye olabildiğince az zarar vermek amacıyla atık havayı kokulardan arındıran ve zararlı maddeleri bertaraf eden bir biyofiltre kullanmaktadır.

A word about cookies before we continue

The JBL Homepage also uses several types of cookies to provide you with full functionality and many services: We require technical and functional cookies to ensure that everything works when you visit this website. We also use cookies for marketing purposes. This ensures that we recognise you when you visit our extensive site again, that we can measure the success of our campaigns and that the personalisation cookies allow us to address you individually and directly, adapted to your needs - even outside our website. You can determine at any time - even at a later date - which cookies you allow and which you do not allow (more on this under "Change settings").

Are you over 16 years old? Then confirm the use of all cookies with "Noticed" and you are ready to go.

Choose your cookie settings

Technical and functional cookies, so that everything works when you visit our website.
Marketing cookies, so that we recognize you on our pages and can measure the success of our campaigns.