Gizlilik Hakkı

Veri Koruma Beyanı

A. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası

B. Sosyal Medyada Görünürlük Gizlilik Politikası

Durum 05/2018

A. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası

Kişisel verilerinizi (bundan sonra "veri" olarak adlandırılacaktır) yalnızca içeriği ve hizmetleri ile etkili ve yeterli bir şekilde çalışan bir internet sitesi sunabilmek için işliyoruz.

"İşleme", toplama, kullanma, iletme ve/veya saklama anlamında kullanılmaktadır. Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (bundan sonra GVKY olarak adlandırılacaktır) göre kişisel veri bir şahısın tanımlanmasında kullanılabilecek her türlü bilgidir. Bu terimin tam açılımı GVKY'nın 4. maddesinde yapılmıştır.

Aşağıdaki açıklamamalar kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanakları, süresi, amacı ve tipi; kalite düzenleme ve optimizasyon amacıyla kullandığımız, üçüncü şahıslara ait, kendi sorumlulukları altında olan bileşenler; yalnızca tarafımızdan ya da başka şahıslarla beraber karar alarak işlenen verilerinizin işlenme amacı ve araçları ile ilgili sizi bilgilendirme amaçlıdır.

I. Sorumlu şahıs / taraf (denetleyici) hakkında bilgi

II. Kullanıcının hakları

III. Verilerin işlenmesi hakkında bilgi

I. Sorumlu şahıs / taraf (denetleyici) hakkında bilgi

GVKY, üye ülkelerin diğer ulusal veri koruma kanunlarına ve başka veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak Denetleyici (bundan sonra "sağlayıcı" olarak adlandırılacaktır):

 • JBL GmbH & Co. KG
 • Dieselstraße 3
 • D-67141 Neuhofen
 • Tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
 • Faks: +49/ (0)6236/ 4180-999
 • E-posta: info@jbl.de

Sorumlu tarafın veri koruma yetkilisi:

 • Killian Hedrich
 • c/o DatCQ GbR
 • Alexander F. Bräuer, Killian Hedrich
 • ve Frank Weiß
 • Katharinenstraße 16
 • 73728 Esslingen
 • Tel.: +49 (0)711/ 93277955
 • Fax: +49 (0)711/ 93277956
 • E-posta: dsb@datcq.de

II. Kullanıcının hakları

Sağlayıcı tarafından kişisel verilerin işlenmesiyle alakalı olarak kullanıcının hakları şu şekildedir:

 1. GVKY'nın 15. maddesine istinaden, kendileriyle ilgili verilerin işlenip işlenmediği, söz konusu veri hakkında kesin bilgi ve verinin kopyalanıp kopyalanmadığı konusunda onay istemek; GVKY'nın 16. maddesine istinaden kendileriyle ilgili doğru olmayan verilerin derhal düzeltilmesi ya da doğrulanmasını talep etmek; GVKY'nın 17. maddesine istinaden verilerin ivedilikle silinmesini ya da örneğin GVKY'nın 17(3). maddesinin uygulanmasını gerektiren durumlarda, GVKY'nın 18. maddesine istinaden veri erişiminin kısıtlanmasını talep etmek;
 2. GVKY'nın 20. maddesine istinaden kendileriyle ilgili ve kendilerine sağlanan verileri almak ve sorumlu diğer şahıs/taraflara bu verilerin aktarılmasını talep etmek; eğer kullanıcı kendisiyle ilgili verilerin GVKY'ne aykırı bir şekilde kullanıldığını düşünüyorsa GVKY'nın 77. maddesine istinaden yetkili mercilere şikayette bulunmak.
 3. Kural olarak, kullanıcı istediği zaman GVKY'nın 21. maddesine istinaden GVKY'nın 6(1). maddesinin f bendine dayanarak sorumlu şahısca/tarafca kendileriyle ilgili verilerin işlenmesinin durdurulmasını talep etme hakkına sahiptir. İtiraz hususi olarak doğrudan pazarlama amaçlarıyla ilgili işlemelere karşı yapılabilir. Sağlayıcı da verilerin paylaşıldığı kişileri/tarafları kişisel verilerin düzeltilmesi ya da silinmesi yahut GVKY'nın 16., 17.(1). ve 18 maddelerine istinaden işlenmesinin kısıtlanması hususunda bilgilendirmelidir. İletişimin imkansız olduğu ya da orantısız bir çaba içerdiği durumlarda bu yükümlülük mevcut değildir. Kullanıcı bu alıcılarla ilgili bilgi alma hakkına sahiptir.

III. Verilerin işlenmesi hakkında bilgi

İşlemeden sonra veriler hakkında ayrıntılı bilgi verilmezse, kullanıcı verileri sağlayıcı tarafından işlendiğinde silinecek veya engellenecektir. Bu, depolama amacının uygulanmaya son vermesi ve silinmesinin yasal depolama yükümlülükleriyle çelişmemesi durumunda gerçekleşir.

Sunucu verileri

İletişim ve güvenlik nedenlerinden ötürü, diğerlerinin yanı sıra, kullanıcının web tarayıcısının sağlayıcıya ya da web alanı sağlayıcısına gönderdiği (sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılan) aşağıdaki veriler, web sitesini ziyareti sırasında toplanır:

 • Tarayıcı tipi ve sürümü;
 • kullanılan işletim sistemi;
 • kullanıcının sağlayıcının internet sitesini ziyaret ettiği internet sitesi (yönlendirme URL'si);
 • kullanıcı tarafından ziyaret edilen internet sitesi;
 • erişim tarihi ve saati;
 • kullanıcının internet protokolü (IP) adresi.

Ek olarak, veriler geçici olarak saklanır. Bu veriler kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte depolanmaz. Geçici depolama için yasal dayanak, internet sitesinin istikrarını, istatistiklerini, işlevselliğini ve güvenliğini geliştirmeye yönelik meşru menfaatlere dayanan GVKY'nın 6(1). maddesinin f bendidir.

Veriler en geç yedi gün sonra silinir. Bu süreden sonra kanıt amacıyla saklanan veriler olay nihayet açıklığa kavuşturuluncaya kadar silinmekten muaftır.

Çerezler

1. “Oturum” çerezleri

Sağlayıcılar internet sitelerinde çerezleri kullanırlar. Çerezler, kullanıcının internet tarayıcısının son cihaza yerleştirdiği ve kaydettiği küçük metin dosyaları veya diğer depolama teknolojileridir. Bu çerezler belirli bir ölçüde tarayıcı ve konum verileri ve IP adresi bilgileri gibi belirli kullanıcı bilgilerini işler.

İşleme, sağlayıcının internet sitelerini daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenilir hale getirmesine olanak tanır. Bu sayede işleme, içeriğin farklı dillerde görüntülenmesini veya gerekirse bir alışveriş sepeti işlevinin kullanılmasını sağlar. Bu çerezler kişisel verileri bir sözleşmenin başlatılması ve yürütülmesi amacıyla işliyorsa, işlemenin yasal dayanağı GVKY'nin 6(1). maddesinin b bendidir.

İşleme, bir sözleşmenin başlatılmasını ve yürütülmesini sağlamayı amaçlamıyorsa, sağlayıcının internet sitesin in işlevselliğinin iyileştirilmesi için meşru menfaatine hizmet eder ve bunun yasal dayanağı da GVKY'nın 6(1). maddesinin f bendidir.

Kullanıcı tarayıcıyı kapattıktan sonra çerezler silinecektir.

2. Üçüncü kişilerin çerezleri

Üçüncü kişi sayılabilecek sağlayıcıların çerezleri de sağlayıcının internet sitesinde kullanılabilir. Bu üçüncü taraf sağlayıcıları, sağlayıcıyla reklam, analiz veya internet sitesinin işlevleri için işbirliği yapan ortak şirketlerdir. Bu durumda, ilgili işlemin amaçları ve yasal temeli aşağıdaki açıklamalarda incelenebilir.

3. Silme seçeneği

Kullanıcı, çerezlerin kurulumunu tarayıcı ayarlarıyla önleyebilir veya sınırlayabilir. Saklanan çerezler de herhangi bir zamanda silinebilir. Burada gerekli olan ayarlar ilgili tarayıcıya bağlıdır. Flash çerezleri tarayıcı ayarıyla değil, Flash Player'ın ilgili ayarı aracılığıyla engellenemez. Kullanıcı çerezlerin kurulumunu önler veya sınırlarsa, bu, internet sitesinin tüm işlevlerinin tamamen kullanılamayacağı anlamına gelebilir.

Sözleşmeli işleme

1. İşleme

Sağlayıcı, bir sözleşmeyi yerine getirmek için, mal veya hizmet satın almak amacıyla verilen kişisel verileri işleyecektir. Verilerin içeriği bir sözleşmeyi yerine getirmek için gereklidir. Bunlar olmadan sözleşme sonuçlandırılamaz. Bu tip işlemenin yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin b bendidir. Sözleşme tamamlandıktan sonra kullanıcı verileri, mali ve ticari kanunun ilgili tutma sürelerine uygun olarak silinir.

2. Servis sağlayıcılarına aktarım

Bu malın teslimi veya ödenmesi için gerekli olduğu sürece, kullanıcının kişisel bilgileri, sözleşmenin tamamlanmasının bir parçası olarak teslimatla veya finansal hizmet tedarikçisine teslim edilen taşıma şirketine iletilir. Verilerin aktarımı için yasal dayanak GVKY'nın 6(1). maddesinin b bendidir.

Müşteri hesabı / kaydı

Her kayıtta, IP adresi, kayıt tarihi ve saati kaydedilir. Yasal dayanak burada GVKY'nın 6(1). maddesinin f bendidir. Sağlayıcının meşru menfaati, veri korumaya uygun bir kayıt olduğunun kanıtıdır. Veriler üçüncü kişilere aktarılmaz.

1. Genel Kayıt

Aşağıda detaylandırılan kayıt amaçlarına ek olarak, sağlayıcı kayıttan sonra erişilebilir ek hizmetler sunmaktadır. Kayıt sırasında bu vesile ile girilen kullanıcı verileri, kayıt amacına göre değişebilir (isim, e-posta adresi ve uygun olduğunda, ek adres ve telefon numarası) ve sadece kullnıcı tarafından seçilen amaçlar dahilinde sağlayıcı tarafından işlenebilir.

Bunun yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin a bendidir. Onay metninde kullanıcıya işlemeyle ilgili amaç anlatılmalıdır. GVKY'nın 7(3). maddesine dayanarak, kullanıcı istediği zaman bir bildirimle bu onayını geri alabilir.

2. Sözleşmeli işleme

Kullanıcı mal siparişi amacıyla kayıt yaparsa, bu kayıt sırasında girilen veriler (isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası) ilk aşamada sözleşme işleminin bir parçasını oluşturmak için kullanılacaktır.

Bunun yasal dayanağı GVKY'nın 6(1) maddesinin b bendidir. Bu amaç için işlenen kullanıcı verileri, mali ve ticari kanunun ilgili tutma sürelerine uygun olarak son tarihin sona ermesinden sonra silinecektir.

Aynı zamanda, veriler gelecekteki sözleşmeler ve genel müşteri ilişkileri yönetimi (örneğin önceki siparişlere veya not işlevine erişim) için kullanılacaktır.

Bunun yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin a bendidir. GVKY'nın 7(3). maddesine istinaden, kullanıcı istediği zaman bir müşteri hesabına sahip olmak için verilen onayını geri alabilir.

3. Ürün kaydı / garanti süresi uzatımı

Kullanıcı bir garanti uzatımı amacıyla kayıt yaparsa, bu kayıt sırasında girilen veriler (isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, cihaz türü, edinme tarihi, satıcı) ilk olarak garanti talebiyle ilgili gelecek işlemlerde kullanılabilir.

Bunun için yasal dayanak GVKY'nın 6(1). maddesinin b bendidir. Bu amaç için işlenen kullanıcı verileri, garantinin sona ermesinden sonra mali ve ticari kanunun ilgili tutma sürelerine uygun olarak silinecektir.

4. Haber bülteni

Kullanıcı sağlayıcının ücretsiz bültenine abone olursa, kayıt masasında talep edilen veri (e-posta adresi ve isim), kullanıcının seçtiği konuyu iletmek için sağlayıcı tarafından işlenecektir. Ayrıca IP adresi, kayıt tarihi ve saati kaydedilir. Kayıt işlemi sırasında kullanıcının izni istenecek ve içerik açıkça tanımlanacaktır. Aynı zamanda veri koruma politikasına atıfta bulunulacaktır. Bu şekilde toplanan veriler, bülteni göndermek için özel olarak kullanılacaktır. Veriler üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

Bunun yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin a bendidir. GVKY'nın 7(3). maddesine göre, kullanıcı gelecekteki onayını tedarikçiye bildirerek veya bültendeki abonelikten çıkma bağlantısını kullanarak herhangi bir zamanda geri çekebilir.

5. İrtibat/Kayıt

Müşteri sağlayıcıyla iletişim kurmak veya bir hizmet talebi yapmak amacıyla kayıt yaptıysa, bu vesileyle girilen kullanıcının kişisel verileri (isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası) talebi işlemek için kullanılacaktır. Veriler, talebe cevap vermek için gereklidir. Bu olmadan, sınırlı bir ölçüde de olsa bir cevap verilmesi mümkün değildir. Bu kullanımın yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin b bendidir. Kullanıcı isteğinin kesin olarak yanıtlanması ve yasal depolama yükümlülükleri veya garanti / kusur iddialarının aksini gerektirmediği sürece kullanıcı verileri silinecektir.

6. Yarışmalar

Kullanıcı, sağlayıcı tarafından düzenlenen bir yarışmada yer alır ve bu amaçla kayıt yaparsa, kullanıcı tarafından katılım için girilen veriler (isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası), tek amaç için daha fazla onay almadan yalnızca yarışmanın / çekilişin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amacıyla sağlayıcı tarafından kullanılacaktır.

Yarışmanın bir parçası olarak, ödülün ödenmesi ya teslim edilmesi için gerekli olduğu durumlarda, kullanıcının kişisel verileri taşıuma firmasına ya da finansal servis sağlayıcısına aktarılabilir.

Bunun için yasal dayanak GVKY'nın 6(1). maddesinin b bendidir.

Yarışmaya katılmak için saklanan kullanıcı verileri, çekiliş tarihinden itibaren on dört gün sonra silinecektir, ancak kazananların verileri, ancak son tarihin sona ermesinden sonra mali ve ticari kanunun ilgili tutma sürelerine uygun olarak silinecektir.

Katılım “Facebook” aracılığıyla gerçekleşirse, Facebook belirli verileri de işleyecek, sağlayıcının ve kullanıcının üye hesapları bağlanacaktır. Bu amaçla, Facebook’un gizlilik politikasına buradan ulaşabilirsiniz: https://de-de.facebook.com/about/privacy

7. Yorumlar/Gönderiler

Kayıttan sonra mevcut olan internet sitesinin değerlendirme veya yorum fonksiyonu (yayınları) aracılığıyla kullanıcılar istek, cevap veya görüşlerini yayınlama fırsatına sahip olurlar.

Bunu yaparken, gönderi, gönderi tarihi ve kullanıcı tarafından belirtilen isim, sağlayıcı tarafından işlenecek ve yayınlanacaktır.

Bunun için yasal dayanak GVKY'nın 6(1). maddesinin a bendidir. GVKY'nın 7(3). maddesine göre kullanıcı, gelecekteki onayını sağlayıcıya herhangi bir zamanda bildirerek geri çekebilir.

Ayrıca, kullanıcının IP adresi ve e-posta adresi de işlenecektir. IP adresinin işlenmesi, kullanıcının katkısının üçüncü tarafların haklarına müdahale etmesi ve / veya yasadışı içeriklerin dağıtılması durumunda sağlayıcının meşru menfaati nedeniyle gerçekleşmektedir.

Bunun için yasal dayanak GVKY'nın 6(1). maddesinin f bendidir. Tedarikçinin meşru menfaati, gerekli yasal savunmalardan kaynaklanmaktadır.

E-posta aracılığıyla iletişim talepleri

Kullanıcı ile e-posta vasıtasıyla iletişim kurarken, sağlayıcı bu vesileyle isteği iletmek için girilen kişisel kullanıcı verilerini kullanır. Veriler, talebe cevap vermek için gereklidir. Bu olmadan sınırlı bir ölçüde de olsa bir cevap verilmesi mümkün değildir. Bunun yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin b bendidir. Kullanıcı talebi sonuçlandırıldıysa ve müteakip sözleşme uygulamaları gibi zorunlu saklama yükümlülükleri yerine getiriliyorsa kullanıcı verileri silinecektir.

Google Haritalar

Dağıtıcı, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 adresinde bulunan, Google LLC. (bundan sonra Google olarak adlandırılacaktır) adlı firmanın „Google Haritalar“ yazılımını kullanarak sağlayıcıya ait dağıtıtıcıların yerlerini gösterecektir.

Google, “AB-ABD Gizlilik Kalkanı”na uygun sertifikalara sahiptir ve ABD'de işlenen veriler için AB veri koruma yönergelerine uygunluğu garanti eder.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

„Google Haritalar“ bileşenini ziyaret ettiğinizde Google, sayfalarını ve “Google Haritalar” bileşenine entegre edilen ek özellikleri görüntülerken kullanıcı tercihlerinizi ve verilerinizi ele almak için çerezleri ayarlar. Bu durumda Google'ın ABD'de bulunan dış sunucuları kullanması, bu durumdan hariç tutulamaz.

Bunun için yasal dayanak GVKY'nın 6(1). maddesinin f bendidir. Sağlayıcının meşru menfaati, internet sitesinin işlevlerinin optimizasyonudur.

Bağlantı aracılığıyla Google, bir talebin hangi internet sitesinden gönderildiğini ve yol haritasının hangi IP adresine gönderildiğini tanıyabilir.

Kullanıcı işlemeyi kabul etmiyorsa, çerezlerin yüklenmesi tarayıcının ayarlarını değiştirerek engellenebilir. Bu konuda daha fazla bilgi “Çerezler” altında bulunabilir.

“Google Haritalar“ kullanımı ve “Google Haritalar“ hizmetinin kullanılmasıyla elde edilen veriler aşağıdaki hüküm ve koşullara bağlıdır: Google Kullanım Koşulları ve ek Google Haritalar kullanım koşullar ve hükümler .

Özellikle verilerinizin kullanımının nasıl engellenebileceği konusunda Google aşağıdaki bağlantıda daha fazla bilgi sunmaktadır:

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

İş başvuruları

Dijital iş uygulamaları ile başvuru prosedürünü yürütmek amacıyla uygulama verilerini elektronik olarak toplayıp işliyoruz.

İşlemenin yasal dayanağı GVKY'nin 88(1). maddesiyle bağlantılı olarak, Alman Gizlilik Yasasının § 26(1). maddesinin 1. bendidir.

Başvurunuz bir iş sözleşmesi gerektiriyorsa, sunulan veriler ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak, olağan kurumsal ve idari süreçler için personel dosyasında saklanabilir.

İşlemenin yasal dayanağı GVKY'nin 88(1). maddesiyle bağlantılı olarak, Alman Gizlilik Yasasının § 26(1). maddesinin 1. bendidir.

Sunulan verilerin silinmesi, reddedilmenin bildirilmesinden iki ay sonra iş başvurusunun reddedilmesiyle otomatik olarak gerçekleşecektir. Yasal gereklilikler (Alman genel eşit muamele kanunu (AGG) kapsamında ispat yükümlülüğü), dört aya kadar veya herhangi bir yasal işlem tamamlanana kadar daha uzun saklama süresi gerektiriyorsa, bu geçerli değildir.

Bunun yasal dayanağı GVKY'nin 6(1). maddesinin f bendi ve Alman Gizlilik Yasasının § 24(1). maddesinin 2. bendidir. Tedarikçinin meşru menfaati yasal savunmadır.

Verilerin ilgili taraflar için bir veritabanında daha uzun süre saklanması için açık bir şekilde bir onay verilmişse, veriler bu onaya istinaden işlenecektir.

Bunun yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin a bendidir. GVKY'nın 7(3). maddesiyle bağlantılı olarak gelecekte buna verilecek olan tüm onaylar istenildiği zaman sağlayıcıya verilecek bir bildirim ile geri alınabilir.

Youtube

Tedarikçi kendi internet sitesinde videoları oynatmak için 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, ABD adresinde bulunan YouTube LLC.,(bundan böyle “YouTube” olarak anılacaktır) firmasında ait oynatıcıyı kullanmaktadır. YouTube, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ABD adresinde bulunan Google LLC'nin bir parçasıdır.

Google'ın bir yan kuruluşu olan YouTube, “AB-ABD Gizlilik Kalkanı” ile onaylanmıştır ve böylece ABD'de işlenen herhangi bir veri için AB veri koruma ilkelerine uygunluğu garanti eder.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Bunun yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin f bendidir. Sağlayıcının meşru menfaati, web sitesinde kullanım kalitesinin iyileştirilmesidir. Sağlayıcı, YouTube’un “gelişmiş gizlilik modu” seçeneği ile YouTube’u kullanmaktadır.

YouTube'a göre, “Gelişmiş Gizlilik Modu” kullanıldığında, sonraki bir video, bir video başlatıldığında yalnızca YouTube sunucusuna gönderilir.

Kullanıcı gömülü bir video içeren bir sayfayı ziyaret ederse, ABD'deki YouTube sunucularına bir bağlantı kurulacak ve içeriğin web sitesinde gösterilmesini sağlamak için kullanıcının tarayıcısına talimatlar verilecektir. Bu amaçla YouTube, en azından kullanıcının ziyaret ettiği IP adresini, tarihi, saati ve sayfayı işler. Bu aynı zamanda Google'ın "DoubleClick" ağına da bağlanır. Kullanıcı aynı anda YouTube'da oturum açtıysa, bağlantı bilgileri kullanıcının YouTube üye hesabına atanır.

Kullanıcı, YouTube'un topladığı bilgileri doğrudan üye hesaplarına vermesini engellemek isterse, web sitesini ziyaret etmeden önce YouTube'dan çıkış yapması gerekir. Ayrıca, kullanıcı hesabını buna göre yapılandırmak mümkündür.

YouTube ayrıca işlevsellik ve analiz için kalıcı çerezler kullanır.

Bir kullanıcı bu işlemeyi kabul etmezse, tarayıcıyı buna göre ayarlayarak çerezlerin yüklenmesini önlemek mümkündür. Bu konuda daha yakın bilgi “Çerezler” altında bulunabilir.

Google tarafından verilerin toplanması ve kullanımı ile kullanıcının ilgili haklarını ve gizliliğini koruma yolları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google’ın Gizlilik Politikası’na bakın:

https://policies.google.com/privacy

JBL ProScan Uygulaması

Sağlyıcı, mobil işletim sistemleri için uygulama yazılımı (uygulama) aracılığı ile, kullanıcının akvaryum suyunu analiz etmesine ve teşhis etmesine olanak sağlar. Bunu yapmak için aşağıdaki veriler sağlayıcıdan ve üçüncü kişilerden toplanır:

1. Uygulamanın indirilmesi

Uygulamayı kullanmak için mobil cihazınıza yüklemeniz gerekir. Bu, Google Play Store veya Apple App Store üzerinden yapılabilir.

Google Play Store, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 ABD adresinde bulunan Google LLC.'nin bir hizmetidir (bundan sonra "Google" olarak anılacaktır).

Google ayrıca, uygulamanın ödeme veya işlevi için gerekli olabilecek verileri toplar, depolar ve işler. Bu konuda daha fazlası için: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

App Store, One Apple Park Way, Cupertino, Calif. 95014 ABD adresinde bulunan Apple Inc.'in bir hizmetidir (bundan sonra "Apple" olarak anılacaktır).

Apple ayrıca, uygulamanın ödeme veya işlevi için gerekli olabilecek verileri toplar, depolar ve işler. Bu konuda daha fazlası için: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

2. Gerekli erişimler hakkında bilgi

Özelliklerini kullanabilmeniz için uygulamanın mobil cihazınızda aşağıdaki içeriklere veya özelliklere erişmesi gerekir:

Hesaplar: Uygulamayı çalıştırmak için müşterinin cihazında bir kullanıcı hesabını kaydetmesi ve onaylamanız gerekir. Bunu yapmak için, uygulama hesap yöneticisinin hesap kimlik doğrulama özelliklerine erişir.

Kamera/Fotoğraflar: Kameraya ve fotoğraflara erişim de, işlevlerini yerine getirirken mobil cihazın belleğine erişim sağlar. Bu, hafızadaki fotoğrafların okunmasına, kaydedilmesine, değiştirilmesine veya silinmesine izin verir. İçerikler öncelikle kullanıcı tarafından uygulama yoluyla çekilen resimlerdir.

Ağ bağlantılarına erişim veya erişim: Uygulama, İnternet üzerinden veri alabilmesi için mevcut ağlara kısmi erişim gerektirir. Bu fonksiyonun bir parçası olarak, uygulama, iletimi optimize etmek için LTE veya Wi-Fi gibi hangi mobil ağların kullanılabileceğini de gözden geçirecektir.

Bu işlemenin yasal dayanağı GVKY'nın 6(1) maddesinin b bendidir.

Kullanıcı onaylı uygulama yetkileri, cihazın "Ayarlar" bölümünde istediğiniz zaman değiştirilebilir. İzinler devre dışı bırakılırsa, uygulamanın tüm özelliklerini kullanamayabilirsiniz.

Ayarların izinleri hakkında daha fazla bilgi için:

https://support.google.com/googleplay/answer/6270602?hl=en&ref_topic=6046245

https://support.apple.com/en-en/HT207830

3. Sunucu günlük dosyaları

İletişim ve güvenlik nedenleriyle, mobil cihazdaki aşağıdaki veriler uygulamanın kullanımı sırasında sağlayıcıya veya web alanı sağlayıcısına iletilir (sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılır):

 • Akıllı telefon tipi
 • Uygulama sürümü
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Erişim tarihi ve saati
 • Kullanıcı kimliği
 • Akvaryum kimliği
 • Kullanıcının veya cihazın ve kart tanımlayıcılarının İnternet protokolü (IP) adresi.

Kişisel verileriniz analiz amacıyla daha sonra anonim bir şekilde saklanacaktır.

4. Haber bülteni

Kullanıcı sağlayıcının ücretsiz ProScan haber bültenine kaydolursa, e-posta adresi bülteni teslim etmek için sağlayıcı tarafından işlenecektir. Uygulamanın kurulumunun bir parçası olarak, kullanıcının onayı alınır ve bu gizlilik politikasına atıfta bulunulur. Bu şekilde toplanan veriler sadece bülteni göndermek için kullanılacaktır. Veriler üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

Bunun yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin a bendidir. GVKY'nın 7(3). maddesine göre, kullanıcı gelecekteki onayını tedarikçiye bildirerek veya bültendeki abonelikten çıkma bağlantısını kullanarak herhangi bir zamanda geri çekebilir.

B. Sosyal medya görünümleri için gizlilik politikası

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tanıtmak ve ilgili taraflarla veya müşterilerle iletişim kurmak için, sözde sosyal medya platformlarını kullanıyoruz.

Özellikle aşağıdaki bilgiler, ziyaret ettiğinizde kişisel verilerin işlenmesinin niteliği, kapsamı, amacı, süresi ve yasal dayanağı hakkında bilgilendirilecek veya bir sosyal medya platformunda şirket sunumlarımızdan biri ile iletişime geçecek veya bu platform aracılığıyla bizimle iletişime geçecektir.

"İşleme", toplama, kullanma, aktarma ve / veya depolama işlemleridir. Genel Veri Koruma Yönetmeliğine göre (bundan böyle "GVKY" olarak anılacaktır), "kişisel veriler" esas olarak, doğal bir kişinin tanımlanabildiği tüm verileri içerir. Terimlerin tam tanımları GVKY'nın 4. maddesinde yapılmıştır.

I. Müştereken sorumlu kişiler / taraflar hakkında bilgi (denetleyiciler)

II. Kullanıcının hakları

III. Verilerin işlenmesi hakkında bilgi

I. Müşterek sorumlu kişiler / taraflar hakkında bilgi

Aşağıda listelenen tüm sosyal medya platformları için

 • JBL GmbH & Co. KG
 • Dieselstraße 3
 • D-67141 Neuhofen
 • Telefon: +49/ (0)6236/ 4180-0
 • Faks: +49/ (0)6236/ 4180-999
 • E-posta: info@jbl.de

- bundan sonra "sağlayıcı" olarak anılacaktır -

GVKY'nın 26. maddesine göre aşağıda bilgileri verilen taraf da platform operatörüyle birlilkte müşterek sorumludur.

Sağlayıcının harici veri koruma görevlisi:

 • Killian Hedrich
 • c/o DatCQ GbR
 • Alexander F. Bräuer, Killian Hedrich
 • ve Frank Weiß
 • Katharinenstraße 16
 • 73728 Esslingen
 • Telefon: +49 (0)711/ 93277955
 • Faks: +49 (0)711/ 93277956
 • E-posta: dsb@datcq.de

Facebook

"Facebook" adelı sosyal medya platformunda sağlayıcı şu tarafla müşterek sorumludur:

 • Facebook Ireland Ltd.
 • 4 Grand Canal Square
 • Grand Canal Harbour
 • Dublin 2 İrlanda

.

Facebook'un veri koruma yetkilisine bir iletişim formu aracılığıyla ulaşılabilir: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Müştereken sorumlu kişiler / taraflar, GVKY'dan kaynaklanan kendi yükümlülükleri konusunda bir anlaşma yapmışlardır. Bu anlaşmaya aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

II. Kullanıcının hakları

Anlaşmanın ayrıntılarına bakılmaksızın, GVKY'ya istinaden haklarınızı, sorumlu kişi / tarafların her biri ile ve onlara karşı kullanabilirsiniz.

Kullanıcı, denetleyicilerin ürettiği kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak şu haklara sahiptir:

 1. GVKY'nın 15. maddesine uygun olarak kendileriyle ilgili herhangi bir verinin işlenip işlenmediği, bu veriler hakkında kesin bilgi ve bu verinin tüm bilgileri ve kopyaları hakkında teyit talebinde bulunmak;
 2. GVKY'nın 16. maddesine uygun olarak yanlış bilgilerin derhal düzeltilmesini veya bu verilerin Sanat'a göre düzeltilmesini talep etmek;
 3. GVKY'nın 17. maddesine uygun olarak verilerinin derhal silinmesini istemek veya alternatif olarak, örneğin, 17(3). maddesine uygun olarak verilerin gelecekte işlenmesi gerekiyorsa GVKY'nın 18. maddesine uygun olarak erişimin kısıtlanmasını talep etmek;
 4. GVKY'nın 20. maddesine uygun olarak kendileriyle ilgili verileri ve kendilerine sağlanan verileri almak, 3. kişilere / taraflara iletilmesini talep etmek;
 5. GVKY'nın 77. maddesine uygun olarak, eğer kullanıcı verilerinin sağlayıcının işleyişinin GVKY'yı ihlal ettiğine inanıyorsa. denetleme yetkisine şikayette bulunmak;
 6. Prensip olarak, kullanıcı, GVKY'nın 21. maddesiyle bağlantılı olarak ve aynı kanunun 6(1). maddesine uygun olarak verilerini işleyen sorumlu kişi / tarafın, kendiyle ilgili verilerin gelecekteki işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz edebilir. İtiraz özellikle doğrudan pazarlama amaçları için işlenmeye karşı yapılabilir. Sorumlu kişi / taraf, GVKY'nın 16., 17(1). ve 18. maddelerine istinaden kişisel verinin paylaşımı, düzeltilmesi, silinmesi ya da kısıtlanması ile ilgili olarak verileri alan kişi /tarafları bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu iletişimin imkansız olduğu ya da yeterli bir çaba içerdiği durumlarda, yükümlülük mevcut değildir. Kullanıcı bu alıcılarla ilgili bilgi alma hakkına sahiptir.

III. Verilerin işlenmesi hakkında bilgi

Ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak ve ilgili kişi / taraf veya müşterilerle iletişim kurmak için sağlayıcı aşağıdaki platformlarda bir şirket aracılığı ile varlığını sürdürmektedir.

Bundan kaynaklanan ve sonradan her bir platform için yeniden üretilen kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak GVKY'nın 6(1). maddesinin F bendidir. Sağlayıcının yasal menfaati, ürün ve hizmetlerinin analizi, iletişimi, satışı ve tanıtımıdır.

GVKY'nın 6(1). maddesinin a bendine göre yasal dayanak ayrıca kullanıcının platform yöneticisine verdiği izin sayılabilir. GVKY'nın 7(3). maddesine göre, kullanıcı istediği zaman platform yöneticisine bir ileti göndererek bu iznini geri çekebilir.

Facebook

Sağlayıcının çevrimiçi varlığını facebook platformunda ararken, facebook kullanıcı verilerini (örn. Kişisel bilgiler, IP adresi vb.) İşler.

Bu kullanıcı verisi, şirketin facebook'taki varlığının kullanımı hakkında sağlayıcı istatistiki bilgi verir. Facebook, bu verileri özellikle pazar araştırması ve reklam amaçları ile kullanıcı profillerinin oluşturulması için kullanmaktadır. Bu profillere dayanarak, facebook, örneğin, facebook'un içinde ve dışında, kullanıcı için ilgi alanına dayalı bir şekilde reklam yayınlayabilmektedir. Kullanıcılar o sırada kendi facebook hesabına giriş yapmışlarsa, facebook da verileri ilgili kullanıcı hesabına bağlayabilir.

Kullanıcı sağlayıcı ile facebook üzerinden iletişim kurarsa, bu vesileyle girilen kullanıcının kişisel verileri isteği işlemek için kullanılır. Kullanıcının talebi, bir müteakip sözleşme gibi bir yasal depolama yükümlülüğü bulunmadığı sürece, kullanıcı talebi tamamlandıktan sonra sağlayıcı tarafından silinecektir.

Facebook ayrıca verileri işlemek için çerezleri de ayarlayabilir.

Kullanıcı bu işleme onay vermiyorsa, tarayıcıyı buna göre ayarlayarak çerezlerin yüklenmesini önlemek mümkündür. Önceden kaydedilmiş çerezler de herhangi bir zamanda silinebilir. Bunun ayarları ilgili tarayıcıya bağlıdır. Flash çerezleri durumunda, tarayıcı ayarları kullanılarak ancak Flash Player'ın karşılık gelen ayarıyla işleme engellenemez. Kullanıcı çerezlerin kurulumunu engeller veya kısıtlarsa, bu, tüm facebook özelliklerinin tamamen kullanılamayacağı anlamına gelebilir.

İşleme etkinlikleri, bunların önlenmesi ve facebook tarafından işlenen verilerin silinmesi hakkında daha fazla bilgi facebook'un veri politikasında bulunabilir:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Facebook’un işleyişinin ABD’de de gerçekleşeceği de göz ardı edilmemelidir.

Facebook, ABD'deki verileri işlerken AB veri koruma yönetmeliklerine uymak için "AB-ABD Gizlilik Kalkanı" na başvurur.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active