JBL felsefesi üç ana fikre dayanır:

  • En üst düzey kalite
  • Araştırma sonuçlarının sürece dahil edilmesi
  • Doğa ve çevre dostluğu

"Gün içinde işini öyle yap ki gece rahat uyuyabilesin"

Joachim Böhme, JBL şirketinin kurucusu

Şirketin kurucusu ve bugünkü Genel Müdür Roland Böhme'nin babasının bu sözleri yönetim tarafından bugün de etkin biçimde uygulanıyor. JBL ürün kalitesini korumayı ve verdiği sözleri yerine getirmeyi garanti eder. Memnuniyetsizlik durumunda ürün değiştirilir ve konu takibe alınarak olası bir iyileştirme ihtiyacı olup olmadığına bakılır.

"Hedefimiz dünyanın en iyi balık yemini üretmektir",.

bu sözler Roland Böhme tarafından 2016 yılında yeni balık yemi üretim binası için söylendi.

Her yıl yapılan keşif gezileri laboratuvarlarda edinilen bilgileri tamamlayıcı niteliktedir. Yağmur ormanında, mercan resiflerinde veya çöllerde gerçekleştirilen uygulamalı testler her defasında JBL'nin yeni ürünler geliştirmesine ya da mevcutları daha da iyileştirmesine hizmet eder. Araştırmalardan elde edilen bilgiler profesyonel dergiler ve kongreler aracılığıyla konunun uzmanlarıyla paylaşılır.

JBL doğayı korur ve bu yüzden özel olarak bu amaç için yetiştirilen veya doğada yakalanan bütün halindeki balıkları işlemez. JBL bunun yerine yem üretimi için insanlar tarafından tüketilmek üzere hazırlanan balık filetolarından arta kalan kenarları kullanır. Bu saf balık proteini daha sonra farklı balık türlerinin dengeli beslenmesini sağlamak amacıyla başka minerallerle tamamlanır. Bu da JBL'nin her yem çeşidi için tamamen hedefe odaklı olarak gereken protein-yağ oranını ayarlamasına olanak verir.

A word about cookies before we continue

The JBL Homepage also uses several types of cookies to provide you with full functionality and many services: We require technical and functional cookies to ensure that everything works when you visit this website. We also use cookies for marketing purposes. This ensures that we recognise you when you visit our extensive site again, that we can measure the success of our campaigns and that the personalisation cookies allow us to address you individually and directly, adapted to your needs - even outside our website. You can determine at any time - even at a later date - which cookies you allow and which you do not allow (more on this under "Change settings").

Are you over 16 years old? Then confirm the use of all cookies with "Noticed" and you are ready to go.

Choose your cookie settings

Technical and functional cookies, so that everything works when you visit our website.
Marketing cookies, so that we recognize you on our pages and can measure the success of our campaigns.