JBL SediEx Pond
Çamurun bozunumu için bozundurma bakterileri ve aktif oksijen

 • Balıklara ve bitkilere uygun su için: Dibe batan mineralli granüller içerisinde havuz çamurunun bozunumu için yüksek derecede aktif bozundurucu bakteriler ve aktif oksijen
 • Basit uygulama: Gereken miktar hesaplanır, granüller havuzun suyuna, aktif oksijen havuzun yüzeyine serpilir
 • Sağlıklı havuz suyu: Besin maddesi fazlaları biyolojik atıkların bozunması yoluyla tüketilir
 • Balık kayıplarını önler, yosun oluşumu ve havuz zeminindeki çürüme süreçlerini engeller
 • Teslimat kapsamı: SediEx Pond, havuz çamurunun bozunumu için granüller Dozaj: Bileşen 1: 1000 l havuz suyuna 30 - 50 g; Bileşen 2: 1000 l havuz suyuna 50 g
Daha fazla bilgi için
temel fiyat 35,92 EUR / kg
KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatı
Uzman satış mağazanızda bulabilirsiniz.
Satıcılar yakınınızdaki
Bu ürünü uzman satıcınızdan veya çevrim içi satış kanalıyla temin edebilirsiniz.
temel fiyat 26,68 EUR / kg
KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatı
Uzman satış mağazanızda bulabilirsiniz.
Satıcılar yakınınızdaki
Bu ürünü uzman satıcınızdan veya çevrim içi satış kanalıyla temin edebilirsiniz.
temel fiyat 21,33 EUR / kg
KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatı
Uzman satış mağazanızda bulabilirsiniz.
Satıcılar yakınınızdaki
Bu ürünü uzman satıcınızdan veya çevrim içi satış kanalıyla temin edebilirsiniz.
Ürün bilgileri

Bahçe havuzunda doğal denge
Bitkiler, yem artıkları, metabolizma ürünleri ve yapraklar havuz suyunun kalitesini bozar. Balıkların ve bitkilerin sağlığının desteklenmesi açısından su kalitesinin iyi olması gerekir. Bahçe havuzu için her mevsimde belli önlemler alınması ve bakım yapılması gereklidir. Bahçe havuzundaki eksiklikler bir su testi ile saptanıp ilgili önlemler alınabilir.

Bakterilerin bozundurma işlevinin desteklenmesi
Mineralli granül özel bozundurma bakterilerini doğrudan havuzun zeminindeki "iş yerine" getirir. Organik atıklar burada etkin şekilde bozundurulur ve yeni oluşumu önlenir Havuzun üzerinde büyük bir yüzeye serpilen aktif oksijen zeminde oksijeni serbest bırakır ve bu şekilde bakterilerin çalışmasını teşvik eder.

SediEx Pond'un uygulaması basittir
İhtiyacı hesaplayın. Dibe batan granülleri havuz suyuna atın ve aktif oksijeni havuza büyük bir yüzeye yayılacak şekilde serpin.

Dozaj
Bileşen 1 ( beyaz toz) 1000 l havuz suyuna 30-50 g,
Bileşen 2 (mineralli granül) 1000 l havuz suyuna 50 g.

Ayrıntılar

JBL SediEx Pond 250 g

Ürün no:
2733000
EAN Kodu:
4014162273307
İçerik:
0,25 kg
Aralık:
2500 Lt
Paket hacmi:
0.540 l
Brüt ağırlık:
285.000 g
Net ağırlık:
250 g
Ağırlık faktörü:
1000
Ebatlar (u/y/g):
80/84/80 mm

JBL SediEx Pond 1 kg

Ürün no:
2733100
EAN Kodu:
4014162273314
İçerik:
1 kg
Aralık:
10000 Lt
Paket hacmi:
2.200 l
Brüt ağırlık:
1049.000 g
Net ağırlık:
1000 g
Ağırlık faktörü:
1000
Ebatlar (u/y/g):
130/130/130 mm

JBL SediEx Pond 2,5 kg

Ürün no:
2733200
EAN Kodu:
4014162273321
İçerik:
2,5 kg
Aralık:
25000 Lt
Paket hacmi:
5.800 l
Brüt ağırlık:
2629.000 g
Net ağırlık:
2500 g
Ağırlık faktörü:
1000
Ebatlar (u/y/g):
190/160/190 mm
SSS
Uygulamadan sonra suda bulanıklık meydana geldi ve suyun yüzeyinde parçacıklar yüzüyor

İlk bileşen uygulandığında aktif oksijen havuzda geniş bir yüzeye yayılır ve havuzun zemininde oksijen salar. Böylece, bakteriyel aktivite teşvik edilmiş olur. Bozunum sürecinde döküntü parçacıkları yüzeye çıkabilir ve suyu kısa süreliğine bulandırır. Bunlar suyun yüzeyinden ince gözlü bir kepçeyle toplanabilir.

JBL SediEx Pond nedir? Neden ve ne zaman kullanmalıyım?

JBL SediEx Pond aktif oksijen (JBL OxyPond ile karşılaştırılabilir) ve taşıyıcı granüller tarafından taşınan heterotrof (herşeyi "yiyen") bakteri türlerini içeren 2 bileşenden oluşur.

Havuzun zemininde biriken çamurda çoğu zaman oksijen eksikliği meydana gelir ve sülfatı indirgeyen ve örneğin zehirli hidrojen sülfür salan bakteriler gibi bakteriler ürer.
SediEx Pond'un içerdiği bakterilerin çalışabilmesi ve havuzun dibinde biriken çamuru azaltabilmesi için öncelikle bu çamura oksijen beslemesi yapılması gereklidir.

JBL SediExPond don dönemleri hariç tüm yıl boyunca uygulanabilir. Sonbahar ve ilkbahar başta olmak üzere üçer aylık dönemler halinde düzenli olarak uygulanması önerilir.

AlgoPond Direct'in omurgasızlar ve çığa balıkları ile birlikte kullanımı

AlgoPond Direct uygulaması bahçe havuzunda yaşayan kabuklularda sorun yaratabilir. Şu ana kadar tek bir vaka bildirilmiştir.

Bununla ilgili biyolojik açıklama aşağıdadır: Kabuklu hayvanlarda bir çeşit dış solungaç bulunur. Bunlar gövde duvarı ile göğüs kısmının sağ ve sol yanından bacaklarına (pereopod) kadar inen ve karapaks adı verilen dış kabuk arasına yerleşmiştir. Kabuklu hayvanlar ağız kısımlarında bulunan yapılarla (ağız kısmındaki yapılarda bulunan eksopoditler) ön taraftan alıp solungaç boşluğundan geçirdikleri bir su akımı yaratırlar.

Ağız kısmındaki yapılarla bu su akımına paralel olarak aynı zamanda yem ararlar. Bu yüzden AlgoPond Direct adlı ürünün granül partiküllerinin solungaç boşluğuna ulaşması olasılığı vardır. Çözünmemiş durumdaki etken maddenin tahriş edici etkisi solungaç lamellerine zarar verebilir.

Ancak bunun olması için kabuklu hayvanların çözünmemiş durumdaki AlgoPond Direct'i solungaç boşluğuna alması gerekir.

Çığa balıkları ile ilgili olarak şu ana kadar AlgoPond Direct bağlamında bilinen herhangi bir sorun yoktur. Ancak bütünlük sağlamak adına teorik olarak burada da benzer bir durumun gerçekleşme olasılığına dikkat çekmemiz gerekiyor.

Aynı şey OxyPond ve SediEx Pond'un Bileşen 1'i için de geçerlidir. Ancak şu ana kadar herhangi bir vaka bildirilmemiştir.

UV-C su arıtıcı çalışır durumda iken havuz bakım ürünleri JBL StabiloPond Basis, JBL StabiloPond KH, JBL OxyPond, JBL FilterStart Pond, JBL AlgoPond Direct*, JBL PhosEx Pond Filter, JBL SediEx Pond, JBL AlgoPond Sorb, JBL AgoPond Forte*, JBL, AlgoPond Green*, JBL PhosEx Pond Direct, JBL BactoPond sorunsuzca uygulanabilir mi, yoksa UV-C lambası kapatılmalı mı?

Basit olarak anlatmak gerekirse, sıvı ürünler olan JBL AlgoPond Sorb, JBL AgoPond Forte*, JBL, AlgoPond Green*, JBL PhosEx Pond Direct veJBL BactoPond'un uygulanması sırasında etken maddelerin zarar görmemesi için UV-C arıtıcı geçici olarak kapatılmalıdır. Sürelerle ilgili olarak lütfen ilgili kullanma kılavuzlarındaki notlara başvurun.

UV-C arıtıcı JBL StabiloPond Basis, JBL StabiloPond KH, JBL OxyPond, JBL FilterStart Pond, JBL AlgoPond Direct*, JBL PhosEx Pond Filter, JBL SediEx Pond uygulaması sırasında çalışır durumda kalabilir.

*Etiketleme ile ilgili 98/8/EG sayılı AB direktifine göre:
Biyositleri güvenli kullanma.
Kullanmadan önce her zaman etiketi ve ürün bilgilerini okuyun!

Blog - Görüşler ve deneyimler

05.10.2018

The cold weather’s here: get your pond ready

Here you’ll find everything you’ll need to know to keep your fish healthy during the winter and to give them a good start into the next season.

Daha fazla bilgi için

15.09.2018

Preparations for the autumn - algae prevention

If you take proper action now, by reducing the nutrient input and the existing nutrient sources, you can prevent algae problems in the coming year.

Daha fazla bilgi için

03.09.2018

I’ve had enough of this pond! Give up or save it?

Maybe you’ve felt like this: nothing works, the pond looks disastrous and you just don’t know what to do.

Daha fazla bilgi için

22.08.2018

Mein Teich verliert Wasser – Wo ist es?

Die Sonne knallt auf den Teich und Sie füllen täglich Wasser nach? An manchen Tagen fragt man sich, „ist das wirklich normal und nur die Verdunstung“?

Daha fazla bilgi için

16.08.2018

Pond guide: you ask, we answer!

Ask us your technical question and we’ll answer your question in the comments with our team of experts.

Daha fazla bilgi için

07.08.2018

Liquid sun protection for your pond prevents algae

Is your pond clear – with no algae in sight? Perhaps you were just lucky or you have completed an algae treatment successfully. In either case there’s one thing you don’t need: algae!

Daha fazla bilgi için

27.07.2018

Your pond’s health in summer

The care of your garden pond depends on the season. In spring you have other jobs than in autumn. But what needs doing in summer?

Daha fazla bilgi için

04.06.2018

ProPond: What pond care do you really need and what really works?

A lot of pond owners neglect their regular maintenance and only react when problems occur and it’s often too late.

Daha fazla bilgi için

20.05.2018

Pollen, The Algae Motor In The Pond

The car roofs are yellow, the windows dusty and on the water surface floats a yellow-green film of flower pollen and insects. Take immediate action, using preventive or immediate measures to make sure it won’t lead to problems.

Daha fazla bilgi için

04.12.2017

Averting algae next year – take action now

You may well have asked yourself this year why algae suddenly appear in spring even though you have barely fed your fish yet. It was still cold and the sun had only just begun to shine a little stronger. The reason for it is last year’s “waste” still lying on the bottom of the pond.

Daha fazla bilgi için

25.10.2017

Algae Control 1-2-3 algae free

A few algae in the pond do not pose a problem and even form a component of a healthy pond. But once the water turns green or „blanket weed“ algae become rampant, you then have a problem which needs fixing. Effective and longterm algae control consists of three steps.

Daha fazla bilgi için

13.09.2017

Seasonal Pond Care

Spring, summer, autumn and winter. For each season there is a different maintenance to follow and various aspects to consider.

Daha fazla bilgi için

28.07.2017

Battle Sludge in the Pond

ANY pond which is not roofed-over will build up sludge from leaves, aquatic plant leaves and other matter entering the air.

Daha fazla bilgi için

23.04.2017

Algae in the Pond – An Outline

It can affect every pond owner. But if you are careful you can avert problems before they occur. In the following article we would like to introduce you to the different types of algae you may meet in the garden pond:

Daha fazla bilgi için

21.11.2016

The right way to get your pond ready for winter.

Not only the koi needs to become “autumn-proof” with its nutrition but also its home, the garden pond. The leaves fall, but unfortunately they also fall into our ponds.

Daha fazla bilgi için

25.08.2016

Refilling water into the pond – but not like this!

The water level can drop by up to several centimetres a day. This means it has to be refilled once a week at the latest.

Daha fazla bilgi için

08.08.2016

Heavy rain – watch your water values

There has been plenty of heavy rainfall in Germany in the last few days. The ponds are full to the brim and the garden - and more - is under water.

Daha fazla bilgi için

26.05.2016

Algae carpets on the water surface: act now!

We are constantly being asked by pond owners for advice about how to deal with the problem of algae carpets on the water surface.

Daha fazla bilgi için

23.05.2016

Algae in Sight: Pollen and Blossoms as Growth Engines

The flowers are blooming and the allergy sufferers know it only too well: the pollen count! We can see the powdery yellow coating on our cars and on the forest paths. The pollen count and small leaves are floating through the air and reaching our ponds in huge amounts.

Daha fazla bilgi için

04.04.2016

Phosphate: The cause of tomorrow’s algae is in your pond now.

Many pond owners don’t realise this. That’s why they don’t react to algae growth until it’s too late. This is not only annoying, it makes it harder to achieve clear water for your dream landscape.

Daha fazla bilgi için

06.12.2015

These steps in autumn will make your garden pond fit for the winter.

Pond owners need to start preparing their ponds in autumn for the coming winter. Only by doing this can you be sure that your pond will continue to bring you pleasure next year and that your fish will be healthy.

Daha fazla bilgi için

20.11.2015

Heavy Rainfalls Are Stressful For Your Fish

As a pond owner in autumn you not only have to deal with getting the pond ready for winter, you also have to struggle with heavy and frequent rainfalls.

Daha fazla bilgi için

02.10.2015

To avoid algae next year – How to make your pond fit for the winter

It’s getting cold slowly and the pond season is coming to its end. The leaves of the water lilies are dying and the sunshine hours are getting shorter. But in the pond there is still a lot happening. We will show you how to make your pond fit for the winter.

Daha fazla bilgi için

18.09.2015

Flowers for the pond – planting to combat algae

It happens every year. The algae arrive. What can you do to prevent it? For a healthy basis the pond needs to be filled with sufficient plant mass. This applies to ALL ponds.

Daha fazla bilgi için

09.09.2015

Rain – A problem for fish and good for algae

In the garden pond the pH rises to over 10 if the carbonate hardness is insufficient or non-existent. In unbuffered ponds the pH level can even fluctuate up to 4 pH value levels within one day.

Daha fazla bilgi için

25.08.2015

An anti-algae agent alone is no solution

Everyone knows this scenario. Just last week the pond was alright, then suddenly the algae came overnight. Why does this happen? It’s really very simple. You only have to keep in mind 2 factors.

Daha fazla bilgi için
Basın

25.09.2015

Wer wühlt schon gerne im Schlamm?

Gegen Jahresende braucht Ihr Teich dringend Hilfe: Die Seerosenblätter sterben ab, Unterwasserpflanzen gehen zurück und auch die Blätter, die das ganze Jahr über in den Teich gefallen sind, führen zu einer extremen Wasserbelastung:

Daha fazla bilgi için

17.04.2015

Springtime is algae time

The total phosphorus entering water bodies per year in Germany is approx. 23,000 t (data from 2005, source: Federal Environmental Agency). Broken down to a single square metre of water surface, ...

Daha fazla bilgi için

24.03.2014

Das Algenproblem von morgen hat seine Ursache heute

Jeder natürliche See, Weiher oder Teich verlandet. Unter Verlandung versteht man die Auffüllung von Gewässern mit organischer Materie. Diese organische Materie stammt aus verschiedenen Quellen, z. B. den Wasser- und Sumpfpflanzen, die im Herbst absterben, eingewehtes Laub, aber auch vor allem im Frühjahr Blütenpollen, wie es 2011 sehr stark war.

Daha fazla bilgi için

21.08.2013

Braunes Wasser

Braunes Wasser, Staub im Wasser, Sedimente, Teichschlamm ....

Daha fazla bilgi için

05.08.2013

1-2-3-algenfrei: Tipp der Woche

I have successfully combatted the algae, but they have come back. Why have they returned and how can I prevent it?

Daha fazla bilgi için

21.07.2013

Biologische Prozesse am Gewässergrund

Was geschieht eigentlich am und im Boden eines Gewässers ? Diese wichtige Frage entscheidet unter Umständen über Überleben der Tiere im Gartenteich.

Daha fazla bilgi için

19.07.2013

Der Phosphorkreislauf in natürlichen Gewässern

Es ist ein falscher Glaube, anzunehmen, dass Phosphate die abgebunden werden, für immer dem natürlichen Kreislauf entzogen sind. Auch wenn in der Tat viele Phosphatsalze nur schwer wasserlöslich sind und die Fällung mittels eines Phosphatbinders die Phosphate vorerst dem Wasser entzieht, ..

Daha fazla bilgi için

14.07.2013

Das JBL Teichlabor: Voll normal ! - Fortsetzung

Eine Analyse der Daten zu Teichen, die an uns in der individuellen Beratung herangetragen werden, ergibt interessante Ergebnisse.

Daha fazla bilgi için

12.07.2013

Das JBL Teichlabor: Voll normal !

Das JBL Teichlabor ist nun bereits seit 3 Jahren online und hat vielen hundert Teichbesitzern bei der Pflege ihres Teiches geholfen. Was geschieht im Hintergrund ?

Daha fazla bilgi için

17.06.2013

1-2-3-algenfrei: Tipp der Woche

Teichschlamm entsteht durch permanenten Eintrag von Nährstoffen in den Gartenteich. Er akkumiliert sich am Boden und wird mit der Zeit immer mächtiger. im Teichschlamm kommt es oft zu Sauerstoffmangel bis hin zum vollständigen Fehlen von Sauerstoff.

Daha fazla bilgi için

05.06.2013

Zusammenhang zwischen Sedimenten und Algen im Gartenteich

Eintrag von Nährstoffen bedeutet Sedimentbildung. Der Prozess heißt Verlandung.

Daha fazla bilgi için

03.06.2013

1-2-3-algenfrei: Tipp der Woche

Wie halte ich den Gartenteich über das Jahr algenarm ?

Daha fazla bilgi için

13.07.2011

Green ponds: Worse than in recent years!

Due to the unique conditions this year (a warm, very humid spring, heavy pollen fall), we have a special situation in many ponds with floating algae growth that is so strong that "normal" doses of algaecides are sometimes not enough.

Daha fazla bilgi için
Laboratuvarlar ve hesaplayıcılar

Havuz laboratuvarı / hesaplayıcısı

Dünya genelinde benzeri olmayan havuz laboratuvarı havuzunuzdaki yosunlar ve bulanıklık konusunda size hedefe odaklı yardım sağlar.

Havuz garantisi

JBL üç adımlı çözüm önerisine uygun hareket etmeniz durumunda size yosunsuz bir havuz garanti eder: Üçüncü adımın sonunda yosun sorunu hâlâ çözülmemiş olursa, lütfen doğrudan JBL Çevrim İçi-Havuz laboratuvarına başvurun. Orada size çevrim içi olarak kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunulacaktır. Danışmanlık hizmeti almanıza karşın yosun sorunlarınız çözülmezse, mevcut takvim yılı içerisinde satın almış olduğunuz tüm JBL 1-2-3 algenfrei yosun giderme ürünlerinin ücreti tarafınıza iade edilecektir.
Okumaya değer

Havuz bakımı

Farklı mevsimler (en azından Orta Avrupa'da) farklı bakım yöntemleri uygulanmasını gerektirir. Sıcaklığın eksilere düştüğü, sert kışların yaşanmadığı ülkelerde dahi yağmurlu veya kurak mevsimler gibi etmenler ya da çok sıcak geçen yazlar bahçe havuzu için belirleyici bir rol oynar.

Alg sorunları

Yosunlar neden sorunludur? Havuzda ne tür yosunlar bulunur ve yosunlarla nasıl etkili ve uzun vadeli şekilde mücadele edebilirsiniz?

1-2-3 alg yok konsepti

Her havuz sahibi bir gün yosun konusu ile ilgilenmek durumunda kalacaktır. Ya ilk kez bu sorunla karşılaştığından ya da şimdiye kadar çeşitli yöntemleri ve maddeleri denemiş ancak ne yazık ki kalıcı bir başarı elde edememiş olduğundan. JBL bilim insanlarını bu konuya odakladı ve başarı garantisi olan bir konsept geliştirmelerini sağladı.

Filmler

Bir resim 1000 laftan daha öğreticidir! Bu, bahçe havuzu konusu için de geçerlidir. Size kısa filmler aracılığı ile sorunları nasıl çözeceğinizi ve ürünleri nasıl uygulayacağınızı gösteriyoruz.
İndir

Kullanım kılavuzu

 • JBL SediEx Pond
  Boyut:
  199 kByte
  İndir

Ürün testleri ve bilgileri

 • JBL SediEx Pond-Teichpflegeplan
  Boyut:
  15 kByte
  İndir

Güvenlik talimatları

Güvenlik bilgileri
GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri
Güvenlik notu
P261a: Avoid breathing dust.
P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P405: Store locked up.