Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska

Już przed wielu laty firma JBL z pierwszym opakowaniem uzupełniającym pokarmu dla ryb wprowadziła ideę ochrony surowców do akwarystyki. Od tej chwili wszystko potoczyło się błyskawicznie: Od energooszczędnych samochodów osobowych dla przedstawicieli JBL przez gigantyczną instalację fotowoltaiczną na dachach zakładu JBL w Neuhofen aż do obecnych opakowań uzupełniających preparatu do uzdatniania wody JBL Biotopol i nawozu do roślin JBL Ferropol. Teraz także akwarysta może przyczynić się do ochrony środowiska, ponieważ oszczędności są gigantyczne: Jeden ładunek samochodu ciężarowego z opakowaniami uzupełniającymi odpowiada 17 ciężarówkom z twardymi opakowaniami, co z kolei odpowiada ograniczeniu CO₂ w transporcie w 94 %!

Zamiast energochłonnej filtracji UV-C powietrza zużytego przy produkcji pokarmów stosuje się biofiltry o dużej pojemności, dzięki którym użycie (i utylizacja) 10.000 litrów węgla aktywnego są zbędne.

Produkcję pokarmów dla ryb prowadzimy ze szczególną starannością: Ochrona naturalnych zasobów ryb oceanów jest tu na pierwszym miejscu: Ani jedna ryba nie musi być złapana na pokarm dla ryb JBL! Firma JBL stosuje wyłącznie mięso rybie, które pozostaje po produkcji filetów, zgodnie z motto: „Duży filet dla człowieka a mały filet dla naszych ryb akwariowych!“ Tak uzyskuje się czyste białko rybie najwyższej jakości. To przetwórstwo rybne odbywa się zresztą we Francji. Firma JBL kategorycznie odrzuca przetwórstwo całych ryb z już i tak zagrożonych gatunków.

Kto poznał pracowników i Dyrektora Zarządzającego, Rolanda Böhme, szybko zrozumie, że firma JBL poważnie jest zainteresowana ochroną przyrody.

„Żyjemy dalej zobowiązaniem mojego ojca, który założył firmę JBL przed 50 laty. Kochał zwierzęta wszystkich gatunków i zawsze mu zależało, żeby tworzyć produkty, które optymalizują chów zwierząt i w odległej przyszłości zbyteczny już będzie pobór [surowców] z natury! Ten cel chętnie kontynuuję!“

Roland Böhme

Photovoltaikanlagen

Instalacje fotowoltaiczne

Tu przechodzi się bezpośrednio do chwilowego odczytu mocy instalacji fotowoltaicznej na dachach zakładu JBL i wynikającego z tego ograniczenia emisji CO₂. W hali A jest to dach budynku produkcyjnego, w hali H dach magazynu surowców i w hali S o wysoki dach centrum logistycznego. Instalacja solarna

Produkcja filetów rybnych

Ani jedna ryba nie musi być złapana na pokarm dla ryb JBL! Stosujemy wyłącznie mięso rybie, które pozostaje po produkcji filetów, zgodnie z motto: Duży filet dla człowieka a mały filet dla naszych ryb akwariowych! Tak uzyskuje się czyste białko rybie najwyższej jakości. To przetwórstwo rybne odbywa się zresztą w północnej Francji. Firma JBL odrzuca przetwórstwo całych ryb z już i tak zagrożonych zasobów ryb.

Biofiltry

Od 2010 produkcja stosuje biofiltr, który pozbawia zużyte powietrze zapachów i eliminuje szkodliwe substancje, tak żeby możliwie jak najmniej obciążać środowisko.