JBL vyrábí veškeré krmivo, prostředky k péči a testování vody ve vlastním závodu v Neuhofenu v Porýní-Falci. Pouze výroba technických produktů probíhá externě. Montáž a kontrola opět probíhají v závodu v Neuhofenu.

Krmivo

Oblast krmiv se člení na vločkové, granulované krmivo a krmivové tablety. Pro každý typ krmiva má JBL vlastní stroj. Čtyři metry dlouhý vločkovací válec váží 15 000 kg a pracuje nepřetržitě. Při výrobě granulovaného krmiva se používá extrudér, který přiváděnou krmivovou kaši zpracovává na „nekonečný párek" požadované tloušťky a poté jej krájí. Tak lze vyrábět granulát všech tlouštěk, tvarů a složení. Po výrobě jsou různé vločky nebo granule smíchány do příslušného typu krmiva a plněny do dóz. Krmivové tablety se naproti tomu vyrábí z vločkového krmiva čistě mechanicky lisováním ve speciálních strojích a bez použití syntetických pojiv a plniv.

Přípravky na úpravu vody v akváriu

Kapalné produkty k péči o vodu jsou připravovány v nádržích 500 nebo 1000 l a poté plněny na plnicí lince na kapaliny do lahví, uzavírány a etiketovány. U JBL Denitrol a JBL FilterStart a JBL BactoPond jsou nutná speciální opatření, aby se zabránilo znečištění bakteriemi přenášenými vzduchem, protože kvalita produktů obsahujících živé bakterie závisí především na jejich čistotě. Pokud by kulturu znečistily cizí bakterie, produkt by již nemohl plnit svou funkci. Pro léčiva byly zřízeny speciální prostory splňující vysoké nároky. Nutná je také kontrola složení, a to během i po dokončení výroby. Mnoho produktů JBL je baleno ručně, jako například testy vody, zařízení CO2 a testovací kufříky.

Technické výrobky

Příslušenství