Zo plaatst u nieuwe vissen op de juiste manier

Welkom nieuwkomers!

U koopt nieuwe, gezonde vissen en laat ze los in uw vijver - klaar. Dat is mogelijk maar het kan daarna toch verlies tot gevolg hebben! Er zijn een paar puntjes die u in acht moet nemen om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt.

Voor de vissen is een dergelijke verplaatsing namelijk niet zo eenvoudig: Het vangen op zich staat voor de vis al gelijk aan stress en het spartelen in het net beschadigt vaak de slijmhuid van de vissen die verantwoordelijk is voor de bescherming tegen infecties. Om deze redenen worden vissen die gevangen zijn sneller ziek dan andere vissen. Om de vissen te helpen met de verhuizing en de gewenning evenals de nieuwe waterwaarden is JBL AccliPond ontwikkeld. Het beschermt de slijmhuid en versterkt de weerstand van de vissen.

JBL AccliPond dient al aan het water IN de transportzak te worden toegevoegd zodat de slijmhuidbescherming meteen zijn werk kan doen. Voordat u de dieren in de vijver zet dient u een dosis JBL AccliPond aan het vijverwater toe te voegen.

Daarnaast dienen nieuwe vissen langzaam aan de waterwaarden van uw vijver te wennen daar zowel hardheidsgraden (mineralen) als ook de pH waarde heel verschillend kunnen zijn. Het omzetten in afwijkende waterwaarden betekent voor vissen enorme stress! Daarom opent u de transportzak direct na aankomst bij uw vijver en gedurende een half uur voegt u kleine hoeveelheden vijverwater aan de zak toe. Grote koi a.u.b. in een kuip aan de nieuwe waterwaarden laten wennen. Zo wennen de nieuwkomers aan de watertemperatuur en de nieuwe waterwaarden. Dek de kuip af om te voorkomen dat de vissen er uitspringen.

Deskundigentip

Naast de temperatuur en de pH waarde spelen verschillen in gezamenlijke en carbonaathardheid een grote rol bij het omzetten van vissen. Professionals meten de GH (gezamenlijke hardheid) en de KH (carbonaathardheid) in het transportwater en in de vijver. Meestal hebben vijvers een geringere hardheid en het mineralengehalte moet derhalve worden verhoogd VOOR het inzetten van de nieuwe vissen. Hiervoor staat JBL StabiloPond Basis tot uw beschikking. Vissen tolereren zonder problemen een verschil in hardheid tot 5 °dH. Wanneer het verschil groter is moet het water aangepast worden.