Vijverreiniging en onderhoud

Loof, slib en regen - wat nu?

ELKE vijver, die niet overdekt is, zal door loof, de afgestorven bladeren van waterplanten en overige bijdragen uit de lucht (steekwoord: fijnstof) met de tijd slib vormen. Natuurlijke vijvers en kleine meertjes hebben hetzelfde probleem en slibben langzaam dicht - een proces dat, afhankelijk van de omstandigheden, enkele tot honderden jaren kan duren maar hoe dan ook niet te voorkomen is. Anders uitgedrukt betekent dit dat elke vijver, elk ven en elk meer een begrensde levensduur heeft. En juist dat wilt u voor uw tuinvijver niet. Om uw tuinvijver hiertegen te beschermen dient u tegenmaatregelen te treffen.

Loof wordt slib

De mechanische verwijdering van loof en afgestorven plantenbladeren helpt al! Maar help uw vijver alstublieft ook onder water: De gezonken bladeren vormen een dikke of minder dikke bodemlaag en worden langzaam door bacteriën afgebroken die hiervoor zuurstof verbruiken. Om de afbraak te bevorderen en zelfs te stimuleren is JBL SediEx Pond ontwikkeld. Het bestaat uit twee componenten: Ten eerste uit buitengewoon actieve reinigingsbacteriën die organische materie desintegreren en ten tweede uit actieve zuurstof die deze afbraak mogelijk maakt. Voeg beide componenten samen op de sliblaag in uw vijver. De bacteriën zullen dan door de toegevoegde zuurstof het slib langzaam maar zeker afbreken. Bij dikkere lagen is de combinatie van bacteriën en zuurstof helaas niet voldoende. Daar zult u zelf moeten bijspringen en met een hark of schep het slib uit de vijver moeten halen. Veel vijverbezitters hebben tot hun verrassing moeten concluderen dat er van de oorspronkelijke diepte van 180 cm nog maar 80 cm vrij water over was!!! Hier hielp alleen nog een volledig reiniging van de vijver tot op de bodem. Overigens is het zeer aan te bevelen de verwijdering van het slib beetje bij beetje aan te pakken daar dit uw vijver minder belast dan één radicale actie.

Wanneer algen afsterven

Wanneer u het algenmiddel van uw keuze heeft ingezet en de algen afsterven beginnen de afstervende algen met het vrijgeven van de gebonden voedingsstoffen. Juist dan helpt een gedeeltelijke waterwisseling! Ideaal is een combinatie met een slibafzuiger. Wanneer u deze niet heeft en ook niet wilt aanschaffen kunt u bij uw vakhandel informeren naar een huurapparaat!

Gedeeltelijke waterwisseling

Normaal gesproken wisselt u in uw vijver geen water. De regen vult het waterpeil aan en in droge periodes vult u het water met leidingwater aan. Dat is weliswaar niet ideaal aangezien het regenwater het vijverwater steeds zachter, en dus mineraalarmer maakt, maar het is de realiteit.

Het aanvullen van verdampt vijverwater heeft echter ook zo zijn nadelen: Uit uw vijver verdampt alleen zuiver water (dus H2O) – de mineralen biljven in de vijver achter en uw water wordt mineraalrijker (harder). Wanneer u nu regelmatig leidingwater of bronwater met hardheid X navult voegt u deze hardheid toe aan de aanwezige hardheid van het vijverwater. Te hard water is niet geliefd bij planten noch vissen. Om deze reden is het zinvoller een deel van het water te wisselen in plaats van altijd bij te vullen.

Waterwisseling tegen verkleuring

Is uw vijverwater bruin- of geelachtig verkleurd? Met een gedeeltelijke waterwisseling “verdunt” u de stoffen die tot deze verkleuring hebben geleid en wordt uw vijver weer kristalhelder. Na 3-5 gedeeltelijke waterwisselingen is er geen verkleuring meer aanwezig. Het zou ideaal zijn om de gedeeltelijke waterwisseling uit te voeren in combinatie met een slibafzuiger. Wanneer u die niet heeft en er ook geen wilt aanschaffen informeert u bij uw vakhandel naar een huurapparaat!

Zo voert u een gedeeltelijke waterwisseling uit

Met behulp van een dompelpomp zuigt u water uit uw vijver. Gebruik dit water voor uw tuinplanten want het bevat veel nuttige voedingsstoffen! In het ideale geval verbindt u het afzuigen van het water met een afzuiger voor slib. Verdeel het vijverslib echter tussen uw groentes en tuinplanten en niet over uw gazon. Dat lijkt dan toch teveel op een omgegraven tuin. Maar voor uw planten en struiken kunt u niets beters doen!

Zuig net zoveel water af tot de waterstand met circa 15 cm gedaald is en vul dit dan met leiding- of (geschikt) bronwater weer aan. Bereidt het nieuwe water met de JBL BiotoPond watervoorbereider voor om schadelijke stoffen, zoals zware metalen, te neutraliseren. Doseer de watervoorbereider a.u.b. op de hoeveelheid nieuw vijverwater.

Gedeeltelijke waterwisseling tegen de hitte

Langere warmteperioden leiden, zeker in vlakke vijvers, tot watertemperaturen van boven de 30°C. Dan moet u handelen, eigenlijk al voordat het zover is. Schaduw creëren: Waterlelie’s met veel drijvende bladen zorgen ervoor dat de watertemperatuur niet nog meer stijgt. Ook een gedeeltelijke waterwisseling helpt daar uw leiding- en bronwater beduidend koeler is. Zo kunt u snel en eenvoudig de watertemperatuur naar minder dan de kritische 30°C helpen.