Accidental poisoning

If your pond seems to be out of balance or if your animals show worrying behaviour or die, this could be a result of poisoning, even if the water tests aren’t indicating the wrong water levels.

Examining the gills for ammonia poisoning

Here is an outline of possible poisonings and remedial measures. It is essential that you react as quickly as possible!

Metal poisoning

As a general rule metals do not belong in the pond water! A lot of metals have the property to release free metal ions (charged particles) to the water, which have toxic effects on invertebrates, fish and microorganisms. The more acidic the water (pH value below 7), the higher the percentage of dissolved metal ions in the water. An extreme situation occurs with (acid) rain, when the rainwater collects in roof gutters and is reused: The low pH value of the rain water dissolves large quantities of copper ions out of the mostly copper-bearing gutters, which then lead to symptoms of poisoning. Titanium zinc is mostly used for rain gutters. This material has a service life of several decades and yet has the merit of being relatively cheap. Roof gutters made of copper are relatively expensive when compared to other materials, but they do provide a very long service life.

Problem: copper gutters

Care needs to be taken when multiple materials are used on the same building. Aluminium gutters are long-lasting but expensive. To be brief: A rainwater drainage system using metal gutters can lead to problems. Either you avoid this kind of water supply or you use a very effective water conditioner! The water conditioner JBL BiotoPond results in the binding (chelation) of metal ions. A water change is still necessary if you discern any poisoning symptoms. Be careful when using tap water. Metal pipes mean that lead, copper or zinc may be present in tap water ( JBL PROAQUATEST Cu Bakır testi ). It is, therefore, absolutely necessary to use a good water conditioner ( JBL BiotoPond ) when carrying out a water change!

Ammonia poisoning

Yararlı bakteriler havuz suyunuzda ve havuzun dibinde biriken kirleri azaltır. Amonyum NH4) ve amonyak (NH3) proteinden üretilir. Her ikisi de nitrite (NO2) ve daha sonra nitrata (NO3) işlemden geçirilir. Amonyum ayrıca balıklarınızın solungaçlarından da solunur. Bu bozucu bakteriler, daha büyük temizleme işlemlerinden sonra veya antibakteriyel ilaçların kullanılmasından sonra yeni havuzlardan zarar görebilir ve bu da sudaki amonyum içeriğinin yükselmesine neden olur. Sağlıklı, iyi kurulmuş ve verimli havuzlarda neredeyse hiç 0.1 mg / l'nin üzerindeki amonyum değerlerini ölçemezsiniz. Amonyumun kendisi zehirli değildir, ancak kimyasal bir denge reaksiyonu kendisini zehirli amonyağa dönüştürmesine neden olur. Bu yeni oluşturulan amonyağın yüzdesi pH değerlerinde 7,0'dan itibaren artar. Balıklarınız zehirlenme belirtileri gösterir göstermez (su yüzeyinde nefes nefese, geriye ve ileriye doğru dart, sarım vb.), Amonyum içeriğini ölçün! Çözüm (ilk olarak), amonyak konsantrasyonunu seyreltmek ve zehirli amonyağı tekrar zehirli olmayan amonyuma dönüştürmek için pH değerini hafifçe azaltmak için kapsamlı bir su değişikliğidir. Ve (ikinci olarak) JBL BactoPond Böylece amonyum / amonyak işleyebilirler.

Decay processes at the bottom of the pond
Nitrite poisoning

Nitrit (NO2), amonyumdan normal biyolojik bozunma işleminde oluşur ve nitrata (NO3) işlenir. Bu nitrojen ayrışması (nitrifikasyon) sırasında havuz suyu çok fazla oksijen tüketir. Bu nedenle havuz suyu için iyi bir oksijen zenginleştirmesi sadece balıklar için önemli değildir. Gerekli oksijen olmadan havuz bakterileriniz işlerini düzgün bir şekilde yapamazlar.

From 0.3 mg/l nitrite is toxic for fish and from about 0.5 mg/l it is usually deadly. This is because nitrite prevents the transport of oxygen by haemoglobin. It has the same shape as oxygen and blocks the docking of the oxygen to the red blood cells (similar to the lock-and-key principle). An increased nitrite value ( JBL PROAQUATEST NO2 Nitrit testi ) an increased nitrite value in your pond water is an extreme alarm signal that there is something wrong in your pond! The nitrite value should ALWAYS be below the detection limit! It’s important you then immediately find out why your bacteria didn’t process the nitrite to harmless nitrate. Possible causes: If your pond is still quite new (max. 3 weeks old), nitrite can accumulate because your beneficial bacteria have yet to develop. Remedy: With JBL FilterStart Pond ve JBL BactoPond you can help your pond and accelerate the running-in process enormously.

Newly laid ponds need bacterial help to get started

Further ways to destroy the beneficial bacteria in the pond

If you have added salt to your pond (why? This does more harm than good), your bacteria won’t like that at all. Bacteria can’t get used to fluctuating salinity. If you insist on adding salt, you will have to restart the bacterial fauna AFTER the adding of salt with JBL FilterStart Pond ve JBL BactoPond .

Neither do your bacteria like you adding antibacterial medicines to your pond because the medicines can’t differentiate between beneficial cleansing bacteria and pathogenic bacteria. Also in this case a bacterial reactivation with JBL FilterStart Pond ve JBL BactoPond önemle tavsiye edilir.

Adding beneficial bacteria after treating the disease

Devam etmeden önce çerezler hakkında kısa bir bilgi notu

JBL Ana Sayfası, size tam işlevsellik ve birçok hizmet sunmak için çeşitli çerez türleri de kullanır: Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde her şeyin çalışmasını sağlamak için teknik ve işlevsel çerezlere ihtiyacımız vardır. Çerezleri pazarlama amacıyla da kullanıyoruz. Bu, kapsamlı sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde sizi tanımamızı, kampanyalarımızın başarısını ölçebilmemizi ve kişiselleştirme çerezlerinin size, web sitemizin dışında bile, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış, bireysel ve doğrudan hitap etmemize izin vermesini sağlar. Hangi çerezlere izin verdiğinizi ve hangilerine izin vermediğinizi istediğiniz zaman (daha sonraki bir tarihte bile) belirleyebilirsiniz (bununla ilgili daha fazla bilgiyi "Ayarları değiştir" bölümünde bulabilirsiniz).

Size tam bir işlevsellik ve bir çok hizmet sunabilmek için JBL’nin ana sayfasında da birçok çerezden yararlanılmaktadır. Bu ana sayfayı ziyaret ettiğinizde başarılı sonuçlar elde edilebilmesi için teknik ve işlevsel çerezlere kesinlikle ihtiyacımız bulunuyor. Çerezleri ayrıca pazarlama amaçlı olarak da kullanmaktayız. Hangi çerezlere izin vereceğinize, hangilerini engelleyeceğinize istediğiniz zaman -daha sonraki bir zamanda da- karar verebilirsiniz (bununla ilgili daha fazla bilgi için bakınız "Ayarları değiştir" menüsü).

Veri korunması ile ilgili beyanımızda kişisel verileri nasıl işlediğimizi ve işlediğimiz verileri hangi amaçla kullandığımızı görebilirsiniz. kişisel verileri nasıl işlediğimizi ve işlediğimiz verileri hangi amaçla kullandığımızı görebilirsiniz. Lütfen “Gereğince dikkate aldım” seçeneğiyle tüm çerezlerin kullanılmasını onaylayın ve hemen devam edin.

16 yaşından büyük müsünüz? O halde "Kabul ediyorum" diyerek çerez kullanımını onaylayın ve işlemlerinize devam edin.

Çerez ayarlarınızı seçin

Teknik ve işlevsel çerezler sitemizi ziyaret ettiğinizde her şeyin çalışması için gereklidir.
Pazarlama çerezleri ile sayfalarımız sizi tanır ve kampanyalarımızın başarısını ölçebiliriz.

PUSH messages from JBL

As part of the W3C standard, web notifications define an API for end-user notifications that are sent to users' desktop and/or mobile devices via the browser. Notifications appear on the end user’s device, just like an app (e.g. for emails) installed on the device.

These notifications enable a website operator to contact its users for as long as its users have a browser open - regardless of whether the user is currently visiting the website or not.

To be able to send web push notifications, all you need is a website with a web push code installed. This allows brands without apps to take advantage of many of the benefits of push notifications (personalised real-time communications at just the right moment).

Web notifications are part of the W3C standard and define an API for end user notifications. A notification makes it possible to inform the user about an event, such as a new blog post, outside the context of a website.

JBL GmbH & Co. KG provides this service free of charge, and it is easy to activate or deactivate.