Insects and myriapods

Although the insect group is huge, only a few species are regularly found in the terrarium. Even amongst the myriapods there are few species that are regularly kept. Both groups of animals are suitable for beginners. Only scolopendra are better left to the expert because of their toxicity!

Myriapods / millipedes

Millipedes live in rainforests on damp soil.

Millipedes live on damp soil in rainforests. There is also a European species (black millipede/Tachypodoiulus niger), which only grows 4 cm long. Many tropical species reach body lengths of about 15 cm. Terrariums should have a floor area of at least 40x40 cm. As substrate a lowermost drainage layer of JBL Manado is suitable, covered with JBL TerraBasis or JBL TerraBark . It is essential to create hiding places with wood, leaves and cork. Millipeds are peaceful creatures, who only release their poisonous secretion in stress situations. Humans can react very differently to this poisonous secretion, as is the case with allergies. You can keep a small group of 3-4 animals in a 40 x 40 cm terrarium. Don’t light too brightly, use JBL ReptilJungle Daylight 24 W . Nutrition with fruits, vegetables, leaves, lichens and mushrooms. Avoid cabbage, salad and citrus fruits. A small bowl of water ( JBL ReptilBar KUM ) is useful. Temperature 20-30 °C at a humidity of 70-90%. A heating mat like the JBL TerraTemp Isı matı may be placed under the entire surface of the terrarium. The animals also need water but need to be protected from drowning. Here a water gel ( JBL TerraGel ) in a small water bowl ( JBL ReptilBar GRİ ) is most suitable.

Tropical centipedes

Tropical centipedes are aggressive predators with a length up to 25 cm.

Tropical centipedes are aggressive predators with a length up to 25 cm. They are extremely toxic and you need to be very careful when handling them.

They live in tropical rainforests, need temperatures between 25-30 °C and a humidity of 75-95% during the day. At night, the temperature may be reduced to 22-25 °C. Keep individually! The terrarium should have a floor area of at least 40 x 40 cm. As substrate a lowermost drainage layer of JBL Manado , covered with JBL TerraBasis or ( moistened) JBL TerraBark is suitable. It is essential to create hiding places with wood, leaves and cork. A small bowl of water ( JBL ReptilBar GRİ ) is useful. Diet: Insects of an appropriate size. Lighting not too bright with JBL ReptilJungle Daylight 24 W . The animals also need water but need to be protected from drowning. Here a water gel ( JBL TerraGel ) in a small bowl of water ( JBL ReptilBar GRİ ) is most suitable.

Praying mantises

Praying mantises are fascinating creatures with an incredible variety of forms and species (2300 species).

They live predatorily in rainforests and prey on insects by ambushing them with a lightning-fast movement of their raptorial legs. One species lives in the Mediterranean region. Males and juveniles can be maintained in groups, adult females only individually in terrariums from 30x30 cm floor area. During the day the air temperature should be between 25 and 30, at night around 22 °C. Keep the humidity at 70-90% by spraying (also as drinking water). Diet exclusively with live insects. As substrate a lowermost drainage layer of JBL Manado , covered with JBL TerraBasis or ( moistened) JBL TerraBark is suitable. Don’t forget to create climbing opportunities with branches. Depending on the animal species, good planting is advised. Lighting with UV light is not necessary. The lighting is more for the plants to grow. Here a lot of lamp types are suitable: JBL ReptilJungle Daylight 24 W , JBL SOLAR REPTIL JUNGLE T8 , JBL ReptilDay Halogen , JBL LED SOLAR NATUR , JBL Reptil LED Daylight 12W

Leaf insects and stick insects

With over 2500 species, these bizarre insects are widespread.

They often propagate through asexual reproduction (parthenogenesis). Depending on the species, stick insects can grow up to 20 cm long. Depending on the species, good planting in a terrarium of at least 40 x 30 x 40 cm is advisable. Lighting with UV light is not necessary. The lighting is more for the plants to grow. Thus many lamp types are suitable: JBL ReptilJungle Daylight 24 W , JBL SOLAR REPTIL JUNGLE T8 , JBL ReptilDay Halogen , JBL LED SOLAR NATUR , JBL Reptil LED Daylight 12W substrate with JBL TerraCoco or JBL TerraBasis . If the lighting does not produce heat, use a heating mat during the day ( JBL TerraTemp Isı matı ). Stick insects and leaf insects eat a solely vegetarian diet consisting of the leaves of strawberries, blackberries, oak, roses and others.

Since individual species may differ greatly in their care requirements, please check their exact demands with your specialist dealer.

Devam etmeden önce çerezler hakkında kısa bir bilgi notu

JBL Ana Sayfası, size tam işlevsellik ve birçok hizmet sunmak için çeşitli çerez türleri de kullanır: Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde her şeyin çalışmasını sağlamak için teknik ve işlevsel çerezlere ihtiyacımız vardır. Çerezleri pazarlama amacıyla da kullanıyoruz. Bu, kapsamlı sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde sizi tanımamızı, kampanyalarımızın başarısını ölçebilmemizi ve kişiselleştirme çerezlerinin size, web sitemizin dışında bile, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış, bireysel ve doğrudan hitap etmemize izin vermesini sağlar. Hangi çerezlere izin verdiğinizi ve hangilerine izin vermediğinizi istediğiniz zaman (daha sonraki bir tarihte bile) belirleyebilirsiniz (bununla ilgili daha fazla bilgiyi "Ayarları değiştir" bölümünde bulabilirsiniz).

Size tam bir işlevsellik ve bir çok hizmet sunabilmek için JBL’nin ana sayfasında da birçok çerezden yararlanılmaktadır. Bu ana sayfayı ziyaret ettiğinizde başarılı sonuçlar elde edilebilmesi için teknik ve işlevsel çerezlere kesinlikle ihtiyacımız bulunuyor. Çerezleri ayrıca pazarlama amaçlı olarak da kullanmaktayız. Hangi çerezlere izin vereceğinize, hangilerini engelleyeceğinize istediğiniz zaman -daha sonraki bir zamanda da- karar verebilirsiniz (bununla ilgili daha fazla bilgi için bakınız "Ayarları değiştir" menüsü).

Veri korunması ile ilgili beyanımızda kişisel verileri nasıl işlediğimizi ve işlediğimiz verileri hangi amaçla kullandığımızı görebilirsiniz. kişisel verileri nasıl işlediğimizi ve işlediğimiz verileri hangi amaçla kullandığımızı görebilirsiniz. Lütfen “Gereğince dikkate aldım” seçeneğiyle tüm çerezlerin kullanılmasını onaylayın ve hemen devam edin.

16 yaşından büyük müsünüz? O halde "Kabul ediyorum" diyerek çerez kullanımını onaylayın ve işlemlerinize devam edin.

Çerez ayarlarınızı seçin

Teknik ve işlevsel çerezler sitemizi ziyaret ettiğinizde her şeyin çalışması için gereklidir.
Pazarlama çerezleri ile sayfalarımız sizi tanır ve kampanyalarımızın başarısını ölçebiliriz.
I accept the YouTube Terms of Service and confirm that I have read and understood the YouTube Terms of Service .

JBL’den ANLIK bildirimler

ANLIK bildirimler nedir? Web bildirimleri W3C standardının bir parçası olarak tarayıcı bildirimleri üzerinden kullanıcının masaüstüne ve/veya mobil cihazına gönderilen son kullanıcı bildirimleri için bir API tanımlar. Bildirimler uçbirim cihazlarda son kullanıcının cihaza yüklü uygulamalardan tanıdığı şekliyle görünür (örn. e-postalar). Bildirimler uçbirim cihazlarda son kullanıcının cihaza yüklü uygulamalardan tanıdığı şekliyle görünür (örn. e-postalar).

Bu bildirimler, bir web sitesi operatörünün kullanıcılarının tarayıcısı açık olduğu sürece - kullanıcının o anda web sitesini ziyaret edip etmediğine bakılmaksızın- onlarla iletişim kurmasını sağlar.

Web push bildirimleri gönderebilmek için yalnızca web push kodu yüklü bir web sitesine ihtiyaç vardır. Bu, uygulaması olmayan markaların da push bildirimlerin (tam olarak doğru anda kişiselleştirilmiş, gerçek zamanlı iletişim) birçok avantajından yararlanmasına olanak sağlar.

Web bilgilendirmeleri W3C standardının bir parçası olup, son kullanıcı bildirimleri için bir API tanımlarlar. Bir bildirim kullanıcının bir web sitesinin bağlamı dışındaki bir olaydan, örneğin yeni bir blog yazısından haberdar olmasına olanak verir.

Etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması son derece kolay olan bu hizmet JBL GmbH & Co. KG tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır.