Yarışmalar Katılma koşulları

Yarışmalara katılma koşulları/JBL tarafından yapılacak çekilişler

Ocak 2016 itibariyle

Düzenleyen

 • JBL GmbH & Co. KG
 • Dieselstraße 3
 • D-67141 Neuhofen
 • Tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
 • Faks: +49/ (0)6236/ 4180-999
 • E-posta: socialmedia@jbl.de

(bundan böyle JBL olarak anılacaktır) zaman zaman yarışmalar ve kuralar düzenlemektedir. Katılım ücretsiz olup herhangi bir ürünün veya hizmetin satın alınması koşuluna bağlı değildir. Katılım için aşağıdaki katılım koşulları geçerlidir:

Katılım koşulları/Katılım

 1. JBL'nin düzenlediği yarışmalara yalnızca JBL'nin yarışmalar için hazırladığı web sayfasından çevrim içi olarak katılabilirsiniz. Katılımcı yarışma koşulları uyarınca ilgili yarışma dönemi içerisinde JBL tarafından sorulan yarışma sorularını çevrim içi olarak doğru yanıtlamalı, yazılarını/makalelerini dijital olarak göndermeli ya da katılımını çevrim içi olarak "şimdi katıl" tuşuna tıklayarak onaylamalıdır.
 2. Çevrim içi yarışmalara katılabilmek için JBL'de kayıtlı bir kullanıcı hesabı bulunması zorunludur.

Katılım için uygunluk/Elenme

 1. Katılma hakkı, 18 yaş ve üstü olan ve bir AB ülkesinde ikamet eden - EFTA üyesi ülkeler ve kıta dışı Avrupa ülkeleri hariç - herkes için geçerlidir.
 2. Katılım dışında kalanlar, JBL GmbH & Co.KG'nin çalışanları, doğrudan rekabetin tasarlanması ve uygulanmasında yer alan diğer kişiler ve yukarıda belirtilen kişilerin aile fertleridir.
 3. JBL, yeterli dayanağı varsa, katılım koşullarını ihlal eden, çifte katılımda bulunan, katılım prosedürüne veya rekabete doğru olmayan bir şekilde müdahale eden, JBL çalışanlarını ya da diğer katılımcıları tehdit ve/veya rahatsız eden katılımcıları diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Bu gibi durumlarda, JBL daha sonra ödenmiş ödülleri iptal etme veya teslim edilen ödülleri geri talep etme hakkına sahiptir.

Ödül

 1. İlgili ödül JBL'nin web sayfasında duyurulan yarışma hüküm ve koşullarınca belirlenir. Ödülle ilgili yayınlanacak herhangi bir görsel örnek amaçlı olup renk, model vb. değişikliği söz konusu olabilir. JBL ödül olarak orta cins ve kalitede farklı bir cisim seçme hakkını saklı tutar.
 2. Kazanılan ödülün kullanımına bağlı olarak ortaya çıkması olası ek giderler, örneğin gerekli ek cihazlar veya masraflar gibi, kazanan tarafından karşılanır.

Yarışma dönemi

 1. Yarışmaya katılım yalnızca JBL tarafından ilgili yarışma için belirtilen yarışma dönemi içerisinde mümkündür. JBL sunucusunun üzerinde kayıtlı olan saat esas alınacaktır.
 2. Yarışmaya katılma süresi sona erdiğinde katılım teknik olarak otomatik bir şekilde engellenecektir.

Kullanım hakkı

 1. Katılımcının bu yarışmaya katılmak için bir çalışma (örn. fotoğraf, video, yazılı başvuru ya da başka dosyalar vb.) hazırlaması ve iletmesi gerekiyorsa ve bunlar telif hakkıyla korunuyorsa, buna ilişkin telif hakları ilke olarak katılımcının uhdesinde kalır.
 2. Katılımcı bu çalışmayı iletmek suretiyle JBL'ye bu çalışmayı yarışma bittikten sonra da sürekli olarak web sitesinde tutma, halka açık bulundurma ve silme veya düzenleme hakkını vermiş olur. Bu hak hangi medya formatının ve dağıtım kanalının kullanıldığına bakılmaksızın JBL reklamlarını da kapsar. Katılımcı çalışmanın yayınlanmasını, silinmesini veya düzenlenmesini isteme hakkına sahip değildir.
 3. Çalışmanın hazırlanmasında birden fazla kişi yer almışsa (örn. görsel, işitsel), katılımcı çalışmayı göndermek suretiyle katkısı bulunan herkesin bu gönderiye ve bununla birlikte yukarıda belirtilen hak devrine ilişkin kendisine geri dönülmez şekilde teminat verdiğini ve çalışmanın gönderilmesi ve hakların devri ile hemfikir olduğunu garanti eder.Katılımcı ayrıca bu çalışmanın hazırlanması sırasında üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini garanti eder.

[Not: Katılımcının telif haklarının ihlali belli koşullarda üçüncü şahıslar tarafından doğrudan JBL'ye veya katılımcıyla birlikte JBL'ye karşı yasal girişimde bulunulmasına yol açabilir. Bu bireysel olay bazında JBL'nin katılımcıya karşı yasal tazmin talebinde bulunması sonucunu doğurabilir.]

Çekiliş ve seçilme/Kazananın duyurulması/Ödülün teslimi

 1. Yarışmanın hüküm ve koşullarına bağlı olarak kazananlar çekiliş ya da jüri seçimi ile belirlenecektir. Çekiliş rasgelelik ilkesi doğrultusunda gerçekleşir. Kazananın nasıl belirleneceği ilgili hüküm ve koşullarla duyurulacaktır.
 2. Çekiliş ya da seçme işlemi yarışma döneminin bitiminden sonraki beş gün içinde yapılır.
 3. Her yarışmacı yalnızca tek bir ödül kazanabilir. Ödülün nakde çevrilmesi ya da başka bir kişiye devri mümkün değildir. Kazananlar çekilişi veya seçimi izleyen 48 saat içerisinde JBL tarafından kayıt sırasında belirtilen e-posta adresine gönderilecek bir e-postayla ödül hakkında bilgilendirileceklerdir.
 4. Buna ilaveten çekilişin veya seçimin sonucu JBL'nin Youtube, Google+ ve Facebook gibi sosyal medya kanallarında yayınlanacaktır.
 5. Nakdi olmayan ödüllerin katılımcıların ilgili kullanıcı hesaplarında belirttikleri adreslere teslimi çekilişten sonraki 21 gün içerisinde gerçekleşir. AB ülkelerine ve İsviçre'ye teslimat ücretsizdir. Bunun dışında kalan taşıma ve gümrük ücretleri katılımcı tarafından karşılanır. Teslimatın bir kargo şirketi aracılığı ile gerçekleşmesi durumunda bu şirket teslim tarihini saptamak için kazanan kişi ile irtibat kuracaktır. JBL kargo gönderisi ile ilgili olarak yalnızca ilk teslimat girişiminin bedelini üstlenir.
 6. Nakdi olmayan ödül iki girişimden sonra hâlâ teslim edilememiş olursa, kazanan ödülle ilgili haklarını kaybeder.

Yarışmanın sona erdirilmesi

 1. JBL yarışmayı veya çekilişi önemli bir nedenden dolayı herhangi bir zamanda önceden haber vermeden sonlandırma ya da ara verme hakkına sahiptir. Bu özellikle yarışmanın ya da çekilişin planlanmış gidişatını aksatacak ya da engelleyecek durumlar için geçerlidir.

Bilgilerin korunması/Kazananın yükümlülükleri/Rıza

 1. Ödüllerin duyurulması sürecinde kazananların adları, soyadları ve duruma göre adresleri JBL'nin web sitesinde ve yine duruma göre JBL'nin Youtube, Google+ ve Facebook gibi sosyal medya kanallarında paylaşılacaktır.
 2. Katılımcıların her biri yarışmaya katılarak ödül kazanması durumunda makul bir çerçevede yüksek profilli ve medya üzerinde etkili olacak ödül verme icraatlarına ve JBL'nin diğer basın ve medya etkinliklerine katılmakla yükümlü olduğunu kabul etmiş olur.
 3. Katılımcının tüm kişisel bilgileri başka bir şekilde rızasına gerek duyulmaksızın yalnızca yarışmanın/çekilişin düzenlenmesi ve yerine getirilmesi amacıyla saklanacak ve kullanılacaktır. Katılımcılar yarışmaya/çekilişe katılmaktan istedikleri zaman cayabilirler. Cayma kararı aşağıdaki adrese bildirilecektir:
 • JBL GmbH & Co. KG
 • Dieselstraße 3
 • D-67141 Neuhofen
 • Tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
 • Faks: +49/ (0)6236/ 4180-999
 • E-posta: socialmedia@jbl.de

Son hükümler

 1. Federal Almanya yasaları geçerlidir. Alman Medeni Kanunu'nun 13. maddesinin 9.1 bendinde yer alan hukukun seçimi hükmü yalnızca sağlanan korumanın tüketicinin ikamet ettiği ülkenin hukukunun zorlayıcı hükümleriyle geri çekilmemiş olması durumunda geçerlidir.
 2. Yarışmalar ve çekilişler için hukuk yolu kapalıdır.

Devam etmeden önce çerezler hakkında kısa bir bilgi notu

JBL Ana Sayfası, size tam işlevsellik ve birçok hizmet sunmak için çeşitli çerez türleri de kullanır: Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde her şeyin çalışmasını sağlamak için teknik ve işlevsel çerezlere ihtiyacımız vardır. Çerezleri pazarlama amacıyla da kullanıyoruz. Bu, kapsamlı sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde sizi tanımamızı, kampanyalarımızın başarısını ölçebilmemizi ve kişiselleştirme çerezlerinin size, web sitemizin dışında bile, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış, bireysel ve doğrudan hitap etmemize izin vermesini sağlar. Hangi çerezlere izin verdiğinizi ve hangilerine izin vermediğinizi istediğiniz zaman (daha sonraki bir tarihte bile) belirleyebilirsiniz (bununla ilgili daha fazla bilgiyi "Ayarları değiştir" bölümünde bulabilirsiniz).

Size tam bir işlevsellik ve bir çok hizmet sunabilmek için JBL’nin ana sayfasında da birçok çerezden yararlanılmaktadır. Bu ana sayfayı ziyaret ettiğinizde başarılı sonuçlar elde edilebilmesi için teknik ve işlevsel çerezlere kesinlikle ihtiyacımız bulunuyor. Çerezleri ayrıca pazarlama amaçlı olarak da kullanmaktayız. Hangi çerezlere izin vereceğinize, hangilerini engelleyeceğinize istediğiniz zaman -daha sonraki bir zamanda da- karar verebilirsiniz (bununla ilgili daha fazla bilgi için bakınız "Ayarları değiştir" menüsü).

Veri korunması ile ilgili beyanımızda kişisel verileri nasıl işlediğimizi ve işlediğimiz verileri hangi amaçla kullandığımızı görebilirsiniz. kişisel verileri nasıl işlediğimizi ve işlediğimiz verileri hangi amaçla kullandığımızı görebilirsiniz. Lütfen “Gereğince dikkate aldım” seçeneğiyle tüm çerezlerin kullanılmasını onaylayın ve hemen devam edin.

16 yaşından büyük müsünüz? O halde "Kabul ediyorum" diyerek çerez kullanımını onaylayın ve işlemlerinize devam edin.

Çerez ayarlarınızı seçin

Teknik ve işlevsel çerezler sitemizi ziyaret ettiğinizde her şeyin çalışması için gereklidir.
Pazarlama çerezleri ile sayfalarımız sizi tanır ve kampanyalarımızın başarısını ölçebiliriz.