Onderwerpen

Watervertroebeling

Zo maakt u troebel aquariumwater weer glashelder

Er zijn doorgaans twee soorten vertroebelingen: Groenachtige en witachtige watervertroebelingen. Daarnaast zijn er nog verkleuringen die het water een bruin- of geelachtig aanzien geven.

Hier hebben wij het volgende advies voor u:

Witachtige watervertroebeling

Worden meestal door bacteriën / micro-organismen veroorzaakt en verdwijnen na 1 - 2 dagen vanzelf weer. Indien dit niet het geval is helpt de inzet van een PROCRISTAL waterzuiveraar . De kracht (vermogen in Watt) van de UV-C waterzuiveraar hangt af van het aantal liters in het aquarium.

Werking: Het water stroomt relatief langzaam in de UV-C waterzuiveraar aan een UV-C straling voorbij. Deze straling dood kiemen en bacteriën evenals zweefalgen. Uw witachtige vertroebeling zal binnen 1 - 3 dagen volledig verdwijnen!

Groenachtige watervertroebeling

Ontstaat door zweefalgen die het water hun groene uiterlijk verlenen. Komt vaker voor in vijvers dan aquaria. In het aquarium helpt een algenbestrijdingsmiddel ( JBL Algol ) of de inzet van een PROCRISTAL waterzuiveraar . De kracht (vermogen in Watt) van de UV-C waterzuiveraar hangt af van het aantal liters in het aquarium.

Werking: Het water stroomt relatief langzaam in de UV-C waterzuiveraar aan een UV-C straling voorbij. Deze straling dood de zweefalgen.

Gele of blauwe verkleuring

Een verkleuring wordt meestal veroorzaakt door geneesmiddelen (bijv. blauwachtige verkleuring) of door fenolhoudende substanties die ontstaat bij diverse afbraakprocessen (geelachtige verkleuring). Het snelste helpt de inzet van actief kool ( JBL Carbomec activ ) in het filtersysteem. Actief kool bindt de kleurstoffen en creëert zo helder water zonder verkleuring.

Bruine waterverkleuring

Een bruine verkleuring ontstaat vaak door humuszuren die uit, bijvoorbeeld, turf of hout tevoorschijn komen. Wanneer het gebruik van actieve kool ( JBL Carbomec activ ) NIET helpt moet de bruine tint accepteren (het heeft geen schadelijke effect) of het hout verwijderen en het eventueel met een ander soort hout proberen. Harde houtsoorten ( JBL Mopani ) veroorzaken vaak een geringe of helemaal geen verkleuring in vergelijking tot zachtere houtsoorten zoals mangrove of kienhout.