Herroepingsvoorwaarden

Herroepingsvoorwaarden

Als consument heeft u wettelijk recht op herroeping. Een consument is confom § 13 van het Duitse BW een natuurlijk persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die noch aan zijn commerciële activiteiten, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

Herroepingsrecht

U heeft het recht dit verdrag binnen dertig dagen zonder opgave van reden te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt dertig dagen vanaf de dag dat u of een door u benoemde derde persoon, die niet de opdrachtgever is, de laatste goederen heeft aangenomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons

JBL GmbH & Co.KG
Dieselstraße 3
67141 Neuhofen
Duitsland

Telefoon: +49(0)6236-4180-0
Fax: +49(0)6236–9324-987
E-mail: shopeu@jbl.de

door middel van een duidelijk geformuleerde verklaring (bijv. een met de reguliere post verzonden brief, fax of e-mail) over het door u genomen besluit te herroepen te informeren. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeld van een herroepingsformulier gebruiken hetgeen echter niet verplicht is.

Ter bescherming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over de herroeping voor het afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u de aankoopovereenkomst herroept is het onze plicht alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van additionele kosten die voortgekomen zijn uit een andere bezorgwijze dan die door ons, voor de meest gunstige standaardlevering, is aangeboden), direct binnen 14 dagen terug te betalen vanaf de dag dat uw herroepingsmelding bij ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde betalingswijze die u bij uw oorspronkelijke transactie heeft ingezet tenzij met u nadrukkelijk iets anders is overeengekomen. In geen geval wordt u wegens deze terugbetaling een vergoeding in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling achterhouden totdat wij de goederen retour ontvangen hebben of tot u het bewijs heeft overhandigd dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van hetgeen eerder plaatsvindt.

U dient de goederen zonder aarzelen, en in elk geval ten laatste binnen 14 dagen nadat u ons over de herroeping van de aankoop heeft geïnformeerd, aan ons retour te zenden of te overhandigen. Deze termijn is gegarandeerd wanneer u de goederen voor het aflopen ervan aan ons terugzendt.

De directe kosten van de retourzending komen voor uw rekening.

U draait alleen voor een waardeverlies van de goederen op wanneer dit te wijten is aan een door u uitgevoerde onnodige handelswijze ter controle van de structuur, eigenschappen of functie van de goederen.

Opmerking

Het herroepingsrecht vervalt conform § 312 g sectie 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek in zoverre de partijen niets anders zijn overeengekomen,

  • bij verdragen met betrekking tot het leveren van verzegelde goederen, die op basis van gezondheidsbescherming of hygiëne niet in aanmerking komen voor teruggave wanneer u de verzegeling na ontvangst heeft verwijderd.

  • evenals bij verdragen voor het leveren van goederen, wanneer deze na aflevering op basis van hun toestand onlosmakelijk met andere goederen vermengd zijn geraakt.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Wanneer u het verdrag wilt herroepen vult u a.u.b. dit formulier in en stuur het aan ons terug).

JBL GmbH & Co.KG
Dieselstraße 3
67141 Neuhofen
Duitsland

Fax: +49(0)6236–9324-987
E-mail: shopeu@jbl.de

Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten aankoopverdrag met betrekking tot de volgende artikelen (*) / verlening van de volgende dienst(en) (*)

Bestelt op (*) / ontvangen op (*)

Naam van de gebruiker(s)

Adres van de gebruiker(s)

Datum

Handtekening van de gebruiker(s)
(uitsluitend bij mededeling op papier)

(*) A.U.B. doorstrepen wat niet van toepassing is

Voorbeeld herroepingsformulier printen

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.

PUSH-berichten van JBL

Wat zijn PUSH-berichten nou eigenlijk? Als onderdeel van de W3C-standaard definiëren webberichten een API voor eindgebruikerberichten, die via de browserberichten aan de desktop en/of mobiele apparaten van de gebruiker worden gestuurd. Op de eindapparaten verschijnen meldingen, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails). Op de eindapparaten verschijnen berichten, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails)

Deze notificaties maken het voor een websitebeheerder mogelijk contact op te nemen met zijn gebruikers, zolang de browser van de betreffende gebruiker openstaat – ongeacht of de gebruiker op dat moment de website bezoekt of niet.

Om web push notificaties te kunnen versturen, heb je alleen een website nodig waarop een web push code geïnstalleerd is. Hierdoor kunnen ook merken zonder apps profiteren van de vele voordelen van push berichten (gepersonaliseerde real-time communicatie op precies het juiste moment).

Webberichten zijn onderdeel van de W3C standaard en definiëren een API voor de eindgebruikerberichten. Een bericht maakt het mogelijk de gebruiker buiten de context van een website over een gebeurtenis, zoals een nieuw blogbericht, te informeren.

JBL GmbH & Co. KG biedt deze service gratis aan. De service kan net zo gemakkelijk geactiveerd, als gedeactiveerd worden.