Japanners houden niet van testen... en testen 300 x per dag

Het was het gekste gesprek dat je je voor kunt stellen! Sommige beroemde koikwekers in de Ojiya streek toonden aanvankelijk geen enkele interesse toen de watertest-app JBL ProScan werd gepresenteerd. Ze herkennen de waterwaarden aan de gezondheidstoestand van hun koi, was hun oorspronkelijke reactie! In de loop van het gesprek erkenden de koikwekers dat hun gesprekspartner niet helemaal onwetend was en stelden doelgericht vragen met betrekking tot de geleidbaarheid en osmotische werking van zout. Het gesprek nam een andere wending en plotseling was er toch interesse interesse in watertesten. Na anderhalf uur kwam toen de verklaring: Ik heb 600 vijvers en mijn medewerkers testen tot wel 300 x per dag het water. De JBL smartphone watertest werd opnieuw uitgelegd en een korte rekensom gaf als resultaat dat de JBL ProScan test, die slechts een minuut in beslag neemt en zes verschillende waterwaarden bepaalt, een tijdbesparing van wel 45 uur per dag voor alle medewerkers samen tot gevolg heeft!!! Soms liggen lastig en heel eenvoudig heel dicht bij elkaar.

© 10.09.2018 JBL GmbH & Co. KG