Onderwerpen

Nuttige bacteriën in het aquarium

Reinigingsbacteriën - miljoenen kleine hulpjes voor uw aquarium

In elke biotoop, ook in uw aquarium, zorgen nuttige bacteriën voor de afbraak van schadelijke stoffen en zorgen zo voor het biologische evenwicht.

Wanneer is het onderwerp 'bacteriële hulp' van belang voor uw aquarium?

Er zijn situaties waarbij u absoluut bacteriële hulp in moet schakelen. Daartoe behoren:

Bacteriën ter ondersteuning van de plantengroei

Een heel interessante en goed functionerende methode voor het ondersteunen van de plantengroei en het voorkomen van blauwalgen (cyanophyceae) is om bij een nieuwe inrichting de bodemgrond met gemengde bacterieculturen te enten. Deze bacteriën koloniseren direct de bodem en voorkomen zo de kolonisatie door problematische bacteriën (cyanobacterie = blauwalgen). Tegelijkertijd bezitten ze de eigenschap in de bodem gebonden voedingsstoffen en mineralen aan de plantenwortels te kunnen toevoeren. De plantengroei wordt door zulke bacteriën zichtbaar gestimuleerd! JBL heeft met JBL PROSCAPE PLANT START een dergelijk product in het assortiment.

Na de inzet van medicijnen

Veel medicijnen, vooral antibacteriële geneesmiddelen, beïnvloeden uw bacteriële flora. Aarzel na afloop van een behandeling niet, maar voeg een bacteriestarter toe, zoals JBL Denitrol . Na circa 12-24 uur loopt de biologische afbraak van schadelijke stoffen dan weer als vanouds.

Na het reinigen van het filter of bij inzet van een nieuw filter

Het merendeel van de reinigingsbacteriën leven in uw filter. Na iedere reinigingsbeurt moet de bacteriestam in uw filter weer opnieuw opgebouwd worden, net als bij een nieuw filter. Hiervoor is JBL FilterStart ontwikkeld, dat inhoudelijk overeenkomt met JBL Denitrol maar iets sterker geconcentreerd is en geschikt voor filters met max. drie liter volume.

Waterverversing

Bij een gedeeltelijke waterverversing verwijdert u een deel van de nuttige reinigingsbacteriën die u met een dosis JBL Denitrol weer aan het aquariumwater toe kunt voegen. Het middel altijd doseren op de hoeveelheid vervangen water.

Bij problematische ammonium- (NH4) en/of nitrietwaarden (NO2)

Wanneer nitriet meetbaar is en/of ook de ammoniumtest een kritische waarde aangeeft, dient u naar de oorzaak hiervan te zoeken, zoals onder Dagelijks onderhoud beschreven, een gedeeltelijke waterverversing uitvoeren en nuttige bacteriën met JBL Denitrol toevoegen. Hierbij dient u in acht te nemen dat de in Denitrol inbegrepen bacteriën enkele uren nodig hebben om actief te worden. Een verbetering van de waarden is dus niet DIRECT maar pas na enkele uren te verwachten. Bij een hoge ammoniumwaarde dient u er ook op te letten dat de pH waarde door een waterverversing kan stijgen en ongiftig ammonium in een hoog percentage giftig ammoniak kan worden omgezet. Een voorzichtige daling van de pH waarde met JBL pH minus lost het probleem van de hoge ammoniakwaarde (NH3) op.

Een heel effectief alternatief is de toevoer van JBL Denitrol , dat de problematische stikstofverbindingen ammonium/ ammoniak en nitriet in ongiftige amines omzet. Dit proces begint direct na toevoeging van het product en lost het vergiftigingsprobleem direct op. Het neemt de oorzaak, zoals overbezetting of teveel voer, natuurlijk niet weg. Na deze directe oplossing moet u er, door een optimalisering van het onderhoud en de toevoeging van nuttige bacteriën, voor zorgen JBL Denitrol dat u het systeem duurzaam weer in de greep krijgt.

Nieuwe inrichting van uw aquarium

Inloopfase

Waar moet op gelet worden in de startfase (inloopfase) van een aquarium? Wanneer mogen de vissen ingezet worden?

Hoe wordt een aquarium opgestart?

Waarvoor dient een bacteriestarter? Wat gebeurt er wanneer we een aquarium zonder bacteriestarter laten lopen? We laten u zien hoe de juiste stappen voor het opstarten van een aquarium uitgevoerd worden. Bioloog Heiko Blessin legt duidelijk en begrijpelijk uit hoe een aquarium met watervoorbereider en bacteriestarter goed op gang wordt gebracht.

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.
Ik accepteer de YouTube gebruiksvoorwaarden en bevestig dat ik het privacybeleid van YouTube gelezen en begrepen heb.

PUSH-berichten van JBL

Wat zijn PUSH-berichten nou eigenlijk? Als onderdeel van de W3C-standaard definiëren webberichten een API voor eindgebruikerberichten, die via de browserberichten aan de desktop en/of mobiele apparaten van de gebruiker worden gestuurd. Op de eindapparaten verschijnen meldingen, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails). Op de eindapparaten verschijnen berichten, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails)

Deze notificaties maken het voor een websitebeheerder mogelijk contact op te nemen met zijn gebruikers, zolang de browser van de betreffende gebruiker openstaat – ongeacht of de gebruiker op dat moment de website bezoekt of niet.

Om web push notificaties te kunnen versturen, heb je alleen een website nodig waarop een web push code geïnstalleerd is. Hierdoor kunnen ook merken zonder apps profiteren van de vele voordelen van push berichten (gepersonaliseerde real-time communicatie op precies het juiste moment).

Webberichten zijn onderdeel van de W3C standaard en definiëren een API voor de eindgebruikerberichten. Een bericht maakt het mogelijk de gebruiker buiten de context van een website over een gebeurtenis, zoals een nieuw blogbericht, te informeren.

JBL GmbH & Co. KG biedt deze service gratis aan. De service kan net zo gemakkelijk geactiveerd, als gedeactiveerd worden.