Onderwerpen

CO₂

CO₂ - Het primaire voedingsmiddel voor aquariumplanten

De primaire voedingsstof van alle planten is kooldioxide (CO₂) dat ze tijdens de fotosynthese met behulp van lichtenergie met water in voeding (suiker) omzetten waarbij als afvalproduct zuurstof vrij komt.

Zo vormt een CO₂ bemestingsinstallatie de belangrijkste mogelijkheid om uw aquariumplanten van voldoende voeding te voorzien. In uw aquarium is weliswaar CO₂ in het water opgelost maar voor de meeste planten is dit niet voldoende om krachtig te groeien.

Wanneer u de pH waarde en de carbonaathardheid van uw aquariumwater kent kunt u in deze tabel aflezen hoe hoog het hieruit voortkomende CO₂ gehalte van uw aquariumwater is. Het groen gekleurde deel van de tabel laat het optimale CO₂ gehalte zien voor een krachtige plantengroei evenals het juiste CO₂ gehalte voor gevoelige planten. U ziet nu dat het CO₂ gehalte van uw water niet voldoet en u dit dient te verhogen om een perfecte plantengroei te stimuleren. JBL biedt een praktische JBL CO2-pH Permanenttest aan, dat u voortdurend het CO₂ gehalte van uw aquariumwater laat zien. Zo kunt u op ieder moment snel en eenvoudig via het scala aflezen hoeveel CO₂ zich in het water bevindt. De CO2 permanente test heeft altijd een paar uur nodig voordat het CO2-gehalte in het water wordt weergegeven. Een snelle en heel nauwkeurige methode voor het bepalen van het CO2-gehalte biedt de JBL CO2 Direct test . Hierbij voegt u de indicatorvloeistof toe aan een watermonster uit uw aquarium en telt de druppels totdat een eenduidige roze verkleuring plaatsvindt. Bij deze test heeft u zelfs de mogelijkheid om zuurinvloeden op het testresultaat uit te sluiten wanneer u de test met een geventileerd watermonster nogmaals uitvoert en dan de resultaten van de beide testen van elkaar aftrekt. Zo is het CO2-gas bij het tweede testmonster uitgedreven en door het in mindering brengen in acht genomen.

De basisvoeding voor planten: De CO2-bemesting

Wat is CO2?

Kooldioxide (CO2) voor planten komt bij menselijke voeding overeen met koolhydraten + vetten + eiwitten, ofwel de belangrijkste ‘bouwstenen van onze voeding’, zonder welke we niet kunnen overleven. Toch hebben we daarnaast nog vitamines en mineralen nodig, waarvan planten alleen de mineralen nodig hebben. Hiervoor is er meststof uit de JBL PROFLORA FERROPOL serie. De planten verbinden tijdens de fotosynthese, met gebruik van lichtenergie, CO2 met water en maken daar suiker van (hun eigenlijke voeding). Bij dit proces komt zuurstof als ‘afvalproduct’ vrij, die wij, mensen en dieren, nodig hebben om te ademen. ’s Nachts nemen planten daar een klein deel van terug.

Hoe komt het CO2 in het aquariumwater terecht?

Gaat het ook zonder CO2?

Nu is het zo dat sommige aquariumbezitters ook zonder CO2-bemesting constateren dat hun planten groeien. Daarvoor zijn meerdere redenen: Allereerst zijn onze aquariumplanten net zo verschillend in hun eisen als vissen (discus/ goudvis). Sommige planten, zoals de vallisneria, hebben maar weinig bemesting nodig, een beetje licht en is tevreden met het natuurlijke CO2-gehalte van het water. In datzelfde aquarium zal een veeleisendere plant, zoals rotala macranda, jammerlijk ten onder gaan. Wanneer de vallisneria ook nog CO2-bemesting zou krijgen, zou de groei nog veel beter zichtbaar zijn, in zoverre voldoende bemesting en licht aanwezig is.

Links zonder, rechts met CO2-toevoer

In ELK water bevindt zich opgelost CO2, aangezien het uit onze lucht in het water diffundeert. Helaas is dit te weinig voor de meeste aquariumplanten. In de volgende tabel kunt u aflezen hoeveel CO2 zich in uw aquariumwater bevindt bij een bepaalde pH-waarde en carbonaathardheid X. Het ideale CO2-gehalte is groen gemarkeerd. Zo is heel eenvoudig te zien hoeveel CO2 moet worden toegevoegd aan uw aquariumwater om ervoor te zorgen dat uw planten voldoende voeding krijgen.

Het juiste CO2-gehalte in het aquarium

In de tabel is het optimale CO2-gehalte met een kleur gekenmerkt. Zo is te zien dat aan elke waterhardheid een bepaalde CO2-waarde is toegekend, die dan de pH-waarde bepaalt. Zo kan ook bij hoge hardheidsgraden (bijv. 14 dKH) door CO2-toevoer een pH-waarde van 6,2 worden ingesteld, toch is de hoeveelheid CO2 (265 mg/l) die daarvoor nodig is, dodelijk voor de dieren in het aquarium. Wanneer een aquariumbezitter een geringe pH-waarde van bijv. 6,2 wil bereiken, moet hij eerst de carbonaathardheid naar 2 laten dalen (bijv. door toevoegen van osmosewater). Andersom laat de tabel het ook niet wanneer te weinig CO2 aanwezig is. Als een aquarium een KH van 6 en een pH-waarde van 7,4 aangeeft, ligt het natuurlijke CO2-gehalte bij slechts 7 mg/l. Door de toevoer van CO2 moet naar een CO2-gehalte van 15-30 mg/l gestreefd worden, wat de pH-waarde dan naar 7,1 – 6,9 zal doen dalen.

Waarom helpt CO2 zo goed bij de algenbestrijding?

Planten en algen zijn voedingsconcurrenten in een aquarium. Wanneer de planten goed groeien, blijft er voor algen nauwelijks voedsel over en verpieteren ze. Door CO2-bemesting wordt de plantengroei gestimuleerd en krijgen algen geen kans! Ook in aquariums, waar relatief weinig planten leven, zoals vaak in Malawi-Tanganyika aquariums, moeten de weinige planten sterk worden gestimuleerd om een algengroei actief te bestrijden. Licht speelt overigens een bijzonder ondergeschikte rol bij de algenbestrijding, zeker in vergelijking met het aanbod voedingsstoffen.

Betekent CO2-bemesting minder zuurstof in het water?

Veel mensen zijn van mening dat CO2 het zuurstofgehalte in het water vermindert. Dit is niet juist! Toch moet de context was nader worden verklaard: Wanneer u ondanks de toevoer van CO2 het wateroppervlak door sproeistenen of een sproeibuis van het filter sterk laat bewegen, wordt het zuurstofgehalte in het water weliswaar verhoogd, maar tegelijkertijd wordt het CO2 weer uitgedreven (net als wanneer u een colaflesje schudt). Hoe rustiger het wateroppervlak, des te meer CO2 er in het water blijft. Beide gassoorten (CO2 en O2) kunnen in hoge concentraties naast elkaar in het water aanwezig zijn, bijvoorbeeld wanneer planten overdag sterk assimileren (dan wordt veel O2 geproduceerd) en tegelijk veel CO2 via een CO2-bemestingsinstallatie wordt toegevoegd.

Ventilatie EN CO2-toevoer tegelijk is absoluut onzinnig

Hoe werkt een CO2-bemestingsinstallatie?

Met behulp van een CO2-bemestingsinstallatie kunt u het CO2-gehalte in uw aquariumwater verhogen en de pH-waarde laten dalen. U heeft de keuze tussen een BioCO2-installatie (CO2-productie via een biologisch gistingsproces) en een CO2-installatie met een drukgasfles (hervulbare of wegwerpfles), die CO2 bevat. Het doorzichtige CO2-gas wordt via een slang in een bellenteller geleid, vanwaar de CO2-bellen geteld kunnen worden, en vervolgens via een reactor/ diffuser in het aquariumwater opgelost. De volgende uitbreiding vindt plaats met een magneetventiel, die de CO2-toevoer ’s nachts uitschakelt, daar planten ’s nachts geen CO2 nodig hebben. Het meest professioneel is de derde uitbreiding, waarbij de CO2-toevoer via een kleine CO2/pH-controller wordt geregeld. De controller meet de pH-waarde van uw aquariumwater via een pH-elektrode en regelt dan automatisch de CO2-toevoer.

Uw introductie in de CO2-plantenbemesting:

Voor aquariums tussen 10 en 110 liter is een biologisch CO2-systeem beschikbaar. Hier wordt het CO2-gas gedurende circa 40 dagen via een biologisch gistingsproces gevormd. Wanneer de CO2-productie stil valt, worden nieuwe micro-organismen toegevoegd en begint het proces opnieuw. Wie graag eens wil testen wat voor positief effect de CO2-toevoer op zijn aquariumplanten heeft, kan gunstig met een JBL PROFLORA CO2 STARTER BIO SET voor aquariums tussen 10 en 40 liter beginnen. Voor aquariums tussen 40 en 80 liter is de JBL PROFLORA CO2 BASIC BIO SET ontwikkeld dat een effectievere gasdiffuser en een professioneel reactievat evenals een terugloopventiel heeft. Tussen 40 en 110 liter staat de JBL PROFLORA CO2 ADVANCED BIO SET tot uw beschikking dat aanvullend op alle componenten van de STARTER-versie ook nog een thermische container, voor een nog gelijkmatigere en krachtigere BioCO2-productie bevat. Bovendien zijn de biologische reactiecomponenten 2 x inbegrepen, zodat het voldoet voor 2 x 40 dagen, voordat u met refills opnieuw zult moeten beginnen.

CO2-bemesting met CO2-drukgasflessen

Voor aquariums van 40 tot 600 liter staan diverse varianten tot uw beschikking. In principe is er altijd een gunstig geprijsde startersset (BASIC), een uitgebreide variant met nachtschakelaar (ADVANCED) en een uitbreiding met volautomatische CO2/pH-aansturing (PROFESSIONAL).

Introductie in de CO2-bemesting (met CO2-drukgasflessen)

De BASIC-sets bevatten alle componenten om de groei van aquariumplanten zichtbaar te bevorderen door middel van CO2-toevoer. U kunt kiezen tussen een set zonder CO2-voorraadfles (VARIO-systeem), voor het geval dat u er nog een heeft, een set met een CO2 wegwerpfles (U-systeem) en een set met een hervulbare CO2-voorraadfles (M-systeem).

Alle componenten, behalve de CO2-voorraadfles, zijn bij alle drie de systemen identiek: Een drukregelaar vermindert de druk van de fles, zodat u die via een draaiwieltje eenvoudig en nauwkeurig kunt instellen. Een CO2-bestendige slang leidt het CO2-gas naar het aquarium waar de bellenteller zich bevindt, vanwaar u aan de hand van de opstijgende CO2-bellen, de toegevoerde hoeveelheid CO2 nauwkeurig aan kunt passen. Deze bellenteller bevat een ingebouwd terugslagventiel dat voorkomt dat het water terugstroomt. Vanuit de bellenteller komt het CO2 via een slang in het aquarium terecht, waar het via een fraai gevormde diffuser als heel fijne belletjes in het aquariumwater terechtkomt. Zo kunnen uw aquariumplanten hun primaire voeding, kooldioxide, uit het water opnemen.

De JBL PROFLORA CO2 ADVANCED SET U bevat alle componenten inclusief een 500 g wegwerpfles.

De JBL PROFLORA CO2 ADVANCED SET M bevat alle componenten inclusief een 500 g hervulbare fles.

Geavanceerde CO2-bemesting voor slimmerds:

Omdat planten ’s nachts geen CO2 (ver)bruiken, is een CO2-toevoer ’s nachts overbodig. Om deze reden is in de JBL PROFLORA CO2 ADVANCED SET een magneetventiel inbegrepen, dat over een tijdschakelaar beschikt die de CO2-toevoer aan- en uitzet (tijdschakelaar niet inbegrepen. Eventueel kan de tijdschakelaar voor de aquariumverlichting worden gebruikt). Zo wordt ’s ochtends samen met het licht ook de CO2 aangezet en ’s avonds weer uitgeschakeld. Zo bespaart u bijna de helft aan CO2 en de extra kosten voor het magneetventiel zijn snel terug verdiend. Deze ADVANCED SET is er met wegwerp- (U-systeem) of hervulbare fles (M-systeem). Wie al in het bezit is van een CO2-voorraadfles kan terugvallen op de JBL PROFLORA CO2 ADVANCED V(ARIO) SET, die behalve de fles alle andere componenten, inclusief het magneetventiel, bevat.

Voor fans van waterchemie: In de loop van de dag stijgt de pH-waarde in het aquarium door CO2-verbruik, wat indirect een vermindering van koolzuur betekent. Een zuurafname in het water leidt tot een stijging van de pH-waarde. ’s Nachts keert dit proces zich om: Er wordt geen CO2 meer verbruikt, zelfs een beetje nog door de planten geproduceerd in de donkere fase. Daarom daalt de pH-waarde ’s nachts. Wanneer de CO2-toevoer ’s nachts NIET stopgezet wordt, zal de pH-waarde nog sterker dalen. Het uitschakelen ’s nachts, of dat nou handmatig of via een magneetventiel gebeurt, is daarom absoluut zinvol. Uitzondering hierop zijn BioCO2-systemen omdat die niet zoveel CO2 produceren dat de pH-waarde te sterk wordt beïnvloed.

Het kan ook volautomatisch:

Wie de voorkeur geeft aan comfortabel en professioneel, kan voor de PROFESSIONAL variant gaan. Hier wordt het magneetventiel niet via de tijdschakelaar, maar via een CO2/pH-controller geschakeld. U voert in de CO2/pH-controller de gemeten carbonaathardheid van uw aquariumwater in (bepaald met de JBL PROAQUATEST KH) en de CO2/pH-controller berekend de juiste hoeveelheid CO2 voor uw aquarium, gebaseerd op een pH-meting via een pH-elektrode (de pH-elektrode moet afzonderlijk aangeschaft worden omdat die altijd vers uit de fabriek moet komen en niet al verouderd in de set moet zitten). Zo wordt de CO2-plantenbemesting volledig geautomatiseerd en de pH-waarde in uw aquarium altijd optimaal gehouden. Hier heeft u de keuze of de set een CO2 wegwerpfles (U-systeem), een hervulbare CO2-fles (M-systeem) of helemaal geen CO2-fles (V-systeem), omdat u al een voorraadfles heeft, moet bevatten.

Voor fans van waterchemie: Een klein deel van de toegevoerde kooldioxide reageert met het water en verandert in koolzuur. Omdat elke toevoer van zuur de pH-waarde doet dalen, kan zo door de toevoer van CO2 ook de pH-waarde worden verminderd. De pH-elektrode meet de actuele pH-waarde van het aquariumwater en de CO2/pH-controller vergelijkt die met de ideale pH-waarde, die de controller berekent. Voor het berekenen van de ideale pH-waarde wordt de aanwezige carbonaathardheid, die gemeten en ingevoerd wordt (JBL PROAQUATEST KH), als basis genomen. Hoe harder het water, des te meer CO2 nodig is om de pH-waarde sterk te laten dalen. Meer dan 30-40 mg/l CO2 in het water zou dan echter problematisch voor de dieren zijn. Deze correlaties worden door de CO2/pH-controller in aanmerking genomen.

Voor het verhogen van het CO2-gehalte zijn er CO2-bemestingsinstallaties ( PROFLORA CO2 plantenverzorging ). U kunt kiezen tussen BioCO2-installaties, die middels een suiker-gist-systeem op biologische wijze CO2 produceren en installaties waarvoor u een drukgasfles met CO2 nodig heeft.

Meer over de JBL ProFlora CO2-installaties vindt u hier: CO₂ plantenbemesting .

JBL PROFLORA CO2 Premium Service Partner

In de hierna volgende winkelzoektocht kunt u er door het invoeren van uw postcode achterkomen, welke vakhandel in uw omgeving het JBL PROFLORA CO2-concept aanbiedt en u kan helpen bij het vullen of vervangen van de JBL PROFLORA CO2-flessen.

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.
Ik accepteer de YouTube gebruiksvoorwaarden en bevestig dat ik het privacybeleid van YouTube gelezen en begrepen heb.

PUSH-berichten van JBL

Wat zijn PUSH-berichten nou eigenlijk? Als onderdeel van de W3C-standaard definiëren webberichten een API voor eindgebruikerberichten, die via de browserberichten aan de desktop en/of mobiele apparaten van de gebruiker worden gestuurd. Op de eindapparaten verschijnen meldingen, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails). Op de eindapparaten verschijnen berichten, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails)

Deze notificaties maken het voor een websitebeheerder mogelijk contact op te nemen met zijn gebruikers, zolang de browser van de betreffende gebruiker openstaat – ongeacht of de gebruiker op dat moment de website bezoekt of niet.

Om web push notificaties te kunnen versturen, heb je alleen een website nodig waarop een web push code geïnstalleerd is. Hierdoor kunnen ook merken zonder apps profiteren van de vele voordelen van push berichten (gepersonaliseerde real-time communicatie op precies het juiste moment).

Webberichten zijn onderdeel van de W3C standaard en definiëren een API voor de eindgebruikerberichten. Een bericht maakt het mogelijk de gebruiker buiten de context van een website over een gebeurtenis, zoals een nieuw blogbericht, te informeren.

JBL GmbH & Co. KG biedt deze service gratis aan. De service kan net zo gemakkelijk geactiveerd, als gedeactiveerd worden.