De ietwat andere bemesting: JBL NanoFerropol 24 Mos!

In de natuur zijn stikstoffen (Nitriet, Nitraat) en fosfaten absoluut schaars. De geringe hoeveelheid die voor handen is beperkt in natuurlijke gewassen meestal de plantengroei. In aquaria is de situatie doorgaands andersom: stikstoffen en fosfaten zijn in overvloed aanwezig, bevorderen de algengroei en moeten derhalve verwijdert worden. JBL aquariumplantenmest bevat derhalve geen stikstof- of fosforverbindingen (JBL Ferropol, JBL Ferropol 24, JBL NanoFerropol 24).

In veel Nano-Aquaria heerst echter een uitzonderlijke situatie die de natuur heel na komt: er wordt wegens de geringe dierlijke bezetting nauwelijks gevoerd. Dit resulteert in een geringere stikstof- en fosfaatwaarde, die wederom de plantengroei remt.

JBL PROSCAPE NPK MACROELEMENTS word derhalve stikstof (N) en fosfor (P) in een voor planten beschikbare vorm gegeven. Zo kan de Nano-aquarianer kiezen: JBL Ferropol 24 zónder N en P of JBL NanoFerropol 24 Mos mét N en P. Zo werkt soortgespecificeerde aquaristiek!

© Ulla Blessin
© 07.02.2011 JBL GmbH & Co. KG