Samenhang van het fosfaatgehalte en de algengroei in de tuinvijver

Algen in de tuinvijver worden door fosfaten in hun groei gestimuleerd. Hier is als voorbeeld de oogst te zien van draadalgen uit een 40.000 liter vijver. De vijver heeft een fosfaatgehalte dat ook na een verdunning van 1:19 met gedistilleerd water, noch steeds boven de toegestane limiet (bij verdunning meer dan 40 mg/l fosfaat) ligt. JBL PO4 Fosfaat sensitief Test De oorzaak kon tot op heden nog niet duidelijk geïdentificeerd worden. De gemeten waarde komt bij dit watervolume overeen op meer dan 1.600 g (=1,6 kg) fosfaat, dat opgelost in het water aanwezig is.

Tot fosfaatdaling komt JBL PhosEx Pond Filter tot inzet. Bij zulke grote hoeveelheden aan fosfaten moet bedacht worden dat de capaciteit van de fosfaatabsorbeerders snel verbruikt is.

© 05.08.2011 JBL GmbH & Co. KG