Behandeling van groen water in de tuinvijver

Behandeling van groen water in de tuinvijver

Dit jaar, 2011, is een buitengewoon jaar voor tuinvijvers.Na een zeer warm, droog voorjaar (april en mei) met zeer veel pollen in de wateren volgde een doorsnee juni en twee neerslagrijke zomermaanden, juli en augustus.

© G. Metz

Bij tuinvijvers die al in het voorjaar een sterke opkomst van zweefalgen lieten zien, hield deze algenbloei zonder behandeling vaak meerdere maanden aan, met een eenmalige algenbehandeling werd vaak geen of niet meer dan een kortstondinge verbetering bereikt. Oorzaak daarvoor was de ontwikkeling van de hoeveelheid zweefalgen, zoals de foto laat zien. Bij een dergelijke mate van groen water werkt een algenbestrijdingsmiddels als JBL AlgoPond Forte * altijd, echter de toegevoegde hoeveelheid van de werkstof is snel verbruikt en de overlevende algen groeien dan alleen maar sneller.

Hier helpt alleen de consequente, gedeeltelijke en meermalige behandeling binnen korte tijd na elkaar om het gewenste heldere water te bereiken.

Het hier getoonde voorbeeld werd ook door succes bekroond, zoals de beide actuele beelden, die ons door een dankbare vijverbezitter gestuurd zijn, laten zien.

© G. Metz
© G. Meth

* Kenmerk gem. EU-Richtlijn 98/8/Eg: Biozide zeker toepassen. Voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing en productinformatie lezen!

© 21.09.2011 JBL GmbH & Co. KG