Een dag in de jungle – op zoek naar reptielen en vissen

Hoewel we zo weinig slapen en een inspannend programma af te werken hebben, is iedereen klaarwakker en benieuwd wat de nieuwe dag in petto heeft. Om 08:30 uur vertrokken we met drie bussen en een berg equipment naar de bergrivieren achter de stuwdam, midden in de jungle.

Na een uur in de bus stapten we bij een brug midden in de jungle uit en liepen we stroomopwaarts. We liepen langs de rivier en keken wat er te ontdekken viel. Aan de oever zagen we grondels en modderkruipers maar ook grote kleurloze barbelen, een halfsnavelbek en kleine danio's. Om de vissen en ongewervelde dieren in het water te vinden, moesten we vaak het water in en met een snorkel op tussen de stenen in iedere holte kijken. Best griezelig en ook best gevaarlijk. We moesten voorzichtig zijn wegens de stroming en de gladde stenen. Natuurlijk wilde niemand in het ziekenhuis belanden. We hadden wel een paar blauwe vlekken en krassen, maar het was een zeer interessante dagtocht. Met name het verkennen van sijpelbronnen en grote plassen in de nabijheid van rijstvelden was erg interessant. Wel zaten we allemaal onder de modder. Maar ook aan de oever van de rivier ontdekten we een aantal dieren. Bijvoorbeeld gerande oeverspinnen, mieren, een bloedzuigeragame en blauwkopagamen, verscheidene vlindersoorten en nog veel meer. Sporen van labyrintvissen vonden we eveneens in de rijstvelden, maar vissen helaas niet. Wel vele soorten slakken. Daarna ging de tocht stroomafwaarts verder en onderzochten we het rustige gedeelte van de rivier in de buurt van het stuwmeer. Bijzonder interessant waren de UV-B metingen in de schaduw, die ondanks het gebrek aan direct zonlicht zeer hoge waarden kunnen bereiken. Afhankelijk van de plek van de meting, verschilden de meetwaarden sterk.

Vervolgens reden we met de bus naar een andere plek in de jungle. Daar vonden we ondoordringbaar regenwoud met een bergrivier met veel stenen en snel stromend water, die als weg fungeerde. De visfauna in stilstaand water is volkomen anders dan die in stromend water. We zagen bijvoorbeeld een aantal jonge slangekopvissen, maar ook veel planten en dieren. De harmonie binnen de groep is fantastisch. Iedereen staat klaar om je te helpen en aan onze gesprekstof komt nooit een einde.

Natuurlijk hebben we ook weer talrijke onderzoeken gedaan en de diverse standplaatsen gedocumenteerd:

  • • Temperatuur v.d. lucht: 32°
  • • Temperatuur v.h. water: 26°C
  • • Waterwaarden: 0°dKH, 0°dGH, 7,1 pH, O2 8 mg/l, , 0,05 Fe mg/l, geleidbaarheid 37,
  • • UV-B: 220

Na afloop reden we naar een boerderij waar we 's avonds zouden eten. Maar eerst verkenden we nog de watervallen in de buurt. We zagen dezelfde diersoorten als eerder op de dag, maar daarnaast ook brul- en boomkikkers. Nadat we hadden gegeten, trokken alle deelnemers bewapend met zaklantaarns en hoofdlampen erop uit om reptielen te zoeken. We vonden boomkikkers, oeverspinnen, vleermuizen, ratten, bamboe-otters en een gladde slangensoort. Jammer genoeg dwongen de rangers ons na 1,5 uur onze tocht af te breken en begeleidden ze ons terug naar de bussen. Om deze reden was het ook niet mogelijk om de nacht in de jungle door te brengen. Toen we het national park binnen reden, hadden de rangers onze groep begeleid en erop gelet dat we geen dieren meenamen. Voor de groep die er gisteren was, kon een uitzondering worden gemaakt, omdat het geen weekend was. Maar ondanks alles was het een hele fijne dag.

© 04.05.2013 JBL GmbH & Co. KG