JBL koivoer zonder kleurstoffen voor kleuren

Onderzoek betekent soms dat bekende feiten aan de kant geschoven moeten worden en nieuwe kennis moet worden toegepast. Bij vijvervoer is het zo dat veel vijverliefhebbers graag bontgekleurd voer kopen maar dat de hiervoor verantwoordelijke kleurstoffen bij veel voeren doorgaans tot een verkleuring van het water leidt.

De JBL onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling heeft hieruit zijn conclusies getrokken en past stap voor stap alle JBL koi en vijvervoer aan zodat er geen voedingsmiddelenkleurstof meer aan te pas komt. Het voer ziet er dan weliswaar wat minder vrolijk uit maar biedt daarentegen het voordeel dat zelfs wanneer in heel hoge mate gevoerd wordt dit niet meer tot waterverkleuring leidt. Tijdens de testfase, eind 2018 tot begin 2019, hebben koispecialisten in Frankrijk en Duitsland het nieuwe koivoer uitvoerig en zeer kritisch in hun koibassins getest. De resultaten van alle testen waren 100% identiek en enthousiast. De groei, de kleurvorming en de stabiliteit van de gezondheid waren uitstekend en werd niet beïnvloed door het weglaten van de kleurstoffen. De kleurvorming van de koi wordt overigens door het hoogwaardige astaxanthine veroorzaakt dat nog steeds gebruikt wordt. Dit natuurlijke carotine uit Krill heeft geen invloed op de waterkleur. JBL is blij, met deze maatregel de vijver- en koiverzorging weer wat professioneler te hebben gemaakt. De nieuwe samenstelling van het voer is aan een sticker op de zakken te herkennen.

© 22.07.2019 JBL GmbH & Co. KG