JBL workshop 2005 Rode Zee

Haaien in de buurt van Elphinstone

Lichaamstaal van de haaien: Dr. Erich Ritter (Shark Project) stelde de deelnemers in een voordracht op de hoogte van de lichaamstaal van de haaien. Met behulp van videoclips liet Dr. Ritter zien hoe hij, vrij rondzwemmend in open water, met witte haaien in de wateren van Zuid Afrika interageerde. Later, tijdens duiktochten in de nabijheid van het Elphinstone Riff (30 minuten voor de kust gelegen), hadden de deelnemers gelegenheid de verworven kennis met oceanische witpunthaaien (Carcharodon longimanus) te testen.

Heel duidelijk was te zien hoe de dieren op de duikers afkomen. De haaien zwommen meestal zonder enige schuwheid direct naar de duikers in het vrije water af. Aan het naar beneden klappen van een borstvin kun je zien in welke richting ze verder zwemmen. Gaat de rechter borstvin naar beneden, betekent dat dat de haar voor de duiker naar rechts uitwijkt, enz. Op geen enkel moment was er sprake van aggressief gedrag. Dit zou te zien zijn geweest aan het naar beneden bewegen van de borstvinnen.

Hoewel de haaien toevallig op korte afstand langs de gewonde duiker kwamen, toonden ze niet meer belangstelling voor de gewonde duiker dan voor de andere duikers in het water! Interessant was ook deze waarneming: Veel mensen zijn van mening dat er geen haaien zijn zo lang dolfijnen in de buurt zijn. Bij het rif Dolphin House bleek het tegendeel waar te zijn. Hoewel daar een grote groep Spinnerdelfine altijd op dezelfde plek leven, zijn er tegelijkertijd haaien (witpunt-rifhaai) aanwezig.

Dr. Ritter zei hierover: "Haaien en dolfijnen zijn rovers aan het hoofd van de voedselketen die je soms samen op jacht ziet gaan. De „uitspraak: "Als er dolfijnen zijn – dan zijn er geen haaien"“ is waarschijnlijk nog een overblijfsel van de TV serie Flipper en is wetenschappelijk niet bewezen!