JBL workshop 2005 Rode Zee

Wateranalyses

De watermonsters werden op verschillende plaatsen en op verschillende dieptes genomen. Voor dit doel werden neutrale kunststof flessen aan het wateroppervlak met water gevuld, op de gewenste diepte geopend, omgedraaid en met lucht gevuld, opnieuw omgedraaid en met het te meten omgevingswater gevuld.

De monsters werden maximaal een uur later geanalyseerd, in eerste instantie met JBL watertests, maar ook met elektronische meetapparatuur van WTW (zuurstof, geleidingscoefficient en pH). De soortelijke masse werde met een precizie-aerometer van JBL gemeten, de watertemperaturen met behulp van onderwatercomputers en JBL thermometers. Ten slotte berekende men de gemiddelde waarden van de uitkomsten van alle 81 deelnemers.

De analyse van de op verschillende dieptes genomen watermonsters toonde aan dat de waterwaarden in verticale richting tot op 25 m diepte niet verschilden.

De evaluatie van de watermonsters, genomen in een inham van het rif (Marsa), aan de buitenzijde van het kustrif en bij een op afstand van de kust gelegen rif (Dolphin House), toonde aan dat de waterwaarden nauwelijks verschilden. Alleen het calcium- en het magnesiumgehalte, de watertemperatuur en het zuurstofgehalte zijn verschillend.

Dit zijn de gemiddelde waarden

Carbonaathardheid: 7-8 °dKH
Geleidingsvermogen: 60,2 mS
Dichtheid: meer dan 1,028. Meetprobleem: het meetbereik van de aerometer ging niet verder.
pH: 8,1

Dit zijn de waterwaarden die verschillend uitvielen, afhankelijk van de plaats waar de meting plaatsvond

Zuurstofgehalte:
Marsa binnen: 7,8 mg/l
Kustrif: 7,9 mg/l op afstand
Rif: 8,3 mg/l

Calciumgehalte: Marsa binnen: 447 mg/l
Kustrif: 467 mg/l op afstand
Rif: 456 mg/l

Magnesiumgehalte:
Marsa binnen: 1360 mg/l
Kustrif: 1280 mg/l op afstand
Rif: 1276 mg/l

Watertemperatuur (14. – 19.11.05)
Marsa binnen: 25,3 °C
Kustrif: 24,8 °C
Rif op afstand: 24,6 °C